Finalistas do III Premio Muíño do Vento de Textos de Contraportada

ACTA_DO_XURADO_FINALISTAS_DO_III_PREMIO_MU_O_DO_VE

Coñécese o gañador do II Premio Muíño do Vento de Textos de Contraportada

“Reunido en Canido (Ferrol), o día 24 de abril de 2014, o xurado do II Premio Muíño do Vento de Textos de Contraportada, convocado pola Asociación Sociocultural Muíño do Vento, constituído por Sari Alabau Albors, Carmen Cuesta García, Ánxeles Pernas García, Elia Rico Lagarón e Antonio Yáñez Casal, que actuou en calidade de secretario, con voz e sen voto, acordou outorgarlle o premio, por maioría, ao texto da contraportada da obra A Terra Queima, de Lalo Carnota e Xurxo Souto.”

Coñécense os finalistas do II Premio Muíño do Vento de Textos de Contraportada

“Reunido o xurado do II Premio Muíño do Vento de Textos de Contraportada, formado por Sari Alabau Albors, Carmen Cuesta García, Ánxeles Pernas García, Elia Rico Lagarón e Antonio Yáñez Casal, que actúa en calidade de secretario, con voz e sen voto, acordou declarar como finalistas os textos das obras A illa de todas as illas, de Xabier P. DoCampo; As crónicas de Landereina: Bágoa de Lúa, de Sabela González; A Terra Queima, de Lalo Carnota e Xurxo Souto, e O Castañeiro de Abril, de Antonio Manuel Fraga.

Ferrol, 10 de marzo de 2014″

Convocado o II Premio Muíño do Vento de textos de contraportada

BASES DO II PREMIO MUÍÑO DO VENTO DE TEXTOS DE CONTRAPORTADA

1. Con obxecto de promover a calidade dos textos que acompañan o libro na contraportada ou lapelas e mais de resaltar a súa importancia pola información que transmite ao futuro lector, así como de darlle visibilidade ao traballo asociativo realizado nos barrios -a parte menos visible das cidades-, a Asociación Sociocultural Muíño do Vento, do barrio de Canido (Ferrol), convoca o II Premio Muíño do Vento de Textos de Contraportada para obras de Literatura Infantil e Xuvenil editadas en galego.
2. Poderán presentarse ao premio todos os libros de literatura infantil e xuvenil publicados no ano 2013, calquera que sexa o seu xénero literario.
3. Establécese un único premio consistente nunha peza da ceramista Susana González Amado.
4. Entregarase o premio ao autor ou autora do libro, independentemente da autoría do texto presentado.
5. O premio outorgarase por maioría de votos e poderá ser declarado deserto.
6. O xurado será escollido pola Xunta Directiva da Asociación Muíño do Vento, e a súa decisión será inapelable.
7. Non poderán presentarse ao premio autores/as socios/as da Asociación Muíño do Vento.
8. As persoas que concorran ao premio deberán remitir, antes do día 28 de febreiro de 2014, unha fotocopia da capa e da contracapa da obra, así como o seu enderezo, teléfono de contacto e dirección de correo electrónico, a:
Asociación Sociocultural Muíño do Vento
Rúa Pintor Máximo Ramos nº 7-9, 2ºC
15401, Ferrol
Se optan polo envío mediante correo electrónico, deberán achegar a capa e a contracapa escaneadas nun documento PDF, ademais do enderezo, teléfono de contacto e dirección de correo electrónico, ao mail premiodecontraportada@muinhodovento.es.
9. No caso de envíos de textos por parte das editoriais, a asociación convocante presupón que os autores ou autoras dos libros presentados teñen coñecemento da súa participación.
10. Na primeira quincena de marzo, daranse a coñecer os títulos das obras finalistas mediante a publicación na páxina web. Os autores/as deberán remitir un exemplar da obra antes do día 31 de marzo de 2014, ou, en todo caso, dentro dos 15 días seguintes a seren avisados por parte da asociación convocante.
11. A entrega do premio terá lugar o día 3 de maio no transcurso dun acto músico-festivo no lugar do barrio onde estean presentes os maios participantes na festa dos Maios, tradicional no barrio de Canido.
A persoa premiada recibirá o seu recoñecemento da man do alumnado premiado no concurso Inventa unha flor, convocado en centros educativos de Canido. Do mesmo modo, o autor ou autora entregará cadanseu recoñecemento ás autoras e autores escollidos por cada escola participante.
12. Despois da entrega do premio, a documentación a chegada polos participantes será destruída.
13. Os libros presentados polos finalistas entregaranse ás bibliotecas correspondentes dos centros educativos do barrio, a menos que, canda o envío por parte dos autores/as, estes soliciten a súa devolución.
14. A aceptación do premio por parte do gañador/a implica a súa conformidade para que a Asociación Muíño do Vento poida utilizar publicitariamente o seu nome en relación co premio.
15. A participación neste certame presupón a aceptación destas bases. O xurado estará facultado para resolver todas aquelas cuestións que non se establezan nelas.

Canido-Ferrol, xaneiro de 2014″

Fernando M. Cimadevila gaña o I Premio Muíño do Vento de Textos de Contraportada

“Fernando M. Cimadevila, co texto da contraportada da súa obra O mundo secreto de Basilius Hoffman: Un faro na escuridade, vén de gañar o I Premio Muíño do Vento de Textos de Contraportada. A acta do xurado é a seguinte:
“Reunido en Canido (Ferrol), o día 25 de abril de 2013, o xurado do I Premio Muíño do Vento de Textos de Contraportada, convocado pola Asociación Sociocultural Muíño do Vento, constituído por Sari Alabau Albors, Carmen Cuesta García, Candela Lobeiras Barro, Marisol Soto Prieto e Antonio Yáñez Casal, que actuou en calidade de secretario, con voz e sen voto, acordou outorgarlle o premio, por maioría, ao texto da contraportada da obra O mundo secreto de Basilius Hoffman: Un faro na escuridade, de Fernando M. Cimadevila.
O premio recollerao o autor o próximo día 4 de maio, nun acto músico-festivo que terá lugar na praza do Cruceiro de Canido.”
Transcrición do texto gañador:
“Existe un lugar perdido no profundo da noite, unha cidade secreta sen casas nin edificios, só tellados, azoteas, faiados e chemineas, bufardas, campanarios, torreóns… A Cidade dos Tellados non ten rúas, só pontes e pasarelas, tubaxes e escaleiras que sortean o nebuloso mundo que existe baixo a súa superficie. Un segredo, tan antigo como o propio mundo, ocúltase tras este labirinto insondábel, pero para descubrilo, o profesor Basilius Hoffman e o seu sobriño Peter deberán enfrontarse á máis profunda escuridade, aquela que habita no noso interior.”

Finalistas do I Premio Muíño do Vento de textos de contraportada

“Reunido o xurado do I Premio Muíño do Vento de Textos de Contraportada, formado por Sari Alabau Albors, Carmen Cuesta García, Candela Lobeiras Barro, Marisol Soto Prieto e Antonio Yáñez Casal, que actúa en calidade de secretario, con voz e sen voto, acordou declarar como finalistas os textos das obras Bandeiras negras, de Ana María Galego Gen; O mundo secreto de Basilius Hoffman: Un faro na escuridade, de Fernando M. Cimadevila, e Verdedades, de Yolanda Castaño.
A entrega do premio, que consiste nun cadro do pintor ferrolán Poldo Rapela, terá lugar o día 4 de maio no transcurso dun acto músico-festivo ao que fai referencia o punto 10 das bases do premio.”

Bases do I Premio Muíño do vento de textos de contraportada

I PREMIO MUÍÑO DO VENTO DE TEXTOS DE CONTRAPORTADA

1. Con obxecto de promover a calidade dos textos que acompañan o libro na contraportada ou lapelas e mais de resaltar a súa importancia pola información que transmite ao futuro lector, así como de darlle visibilidade ao traballo asociativo realizado nos barrios -a parte menos visible das cidades-, a Asociación Cultural Muíño do Vento do barrio de Canido (Ferrol) convoca o I Premio Muíño do Vento de Textos de Contraportada para obras de Literatura Infantil e Xuvenil editadas en galego.
2. Poderán presentarse ao premio todos os libros de literatura infantil e xuvenil publicados no ano 2012, calquera que sexa o seu xénero literario.
3. Establécese un único premio, que consiste nun cadro do pintor ferrolán Poldo Rapela.
4. Entregarase o premio ao autor do libro, independentemente da autoría do texto presentado.
5. O premio outorgarase por maioría de votos e poderá ser declarado deserto.
6. O xurado será escollido pola Xunta Directiva da Asociación Muíño do Vento, e a súa decisión será inapelable.
7. Non poderán presentarse ao premio autores/as socios/as da Asociación Muíño do Vento.
8. As persoas que concursen deberán remitir, antes do día 15 de febreiro de 2013, unha fotocopia da portada e da contraportada da obra, así como o seu enderezo, teléfono de contacto e dirección de correo electrónico, a:
Asociación Cultural Muíño do Vento
Rúa Pintor Máximo Ramos nº 7-9, 2ºC
15401, Ferrol
No caso de que opten polo envío mediante correo electrónico, deberán achegar a portada e a contraportada escaneadas nun documento PDF, ademais do enderezo, teléfono de contacto e dirección de correo electrónico, a directiva@muinhodovento.es.
9. Na primeira quincena de marzo, daranse a coñecer os títulos das obras finalistas mediante a publicación na páxina web. Os autores/as deberán remitir un exemplar da obra antes do día 25 de marzo de 2013, ou, en todo caso, dentro dos 15 días seguintes a seren avisados por parte da asociación convocante.
10. A entrega do premio terá lugar o día 4 de maio no transcurso dun acto músico-festivo no lugar do barrio onde estean presentes os maios participantes na Festa dos Maios, tradicional no barrio de Canido.
A persoa premiada recibirá o seu recoñecemento da man do alumnado premiado no concurso Inventa unha flor, convocado en centros educativos de Canido. Do mesmo modo, o autor ou autora entregará cadanseu recoñecemento ás autoras e autores escollidos por cada escola participante.
11. Despois da entrega do premio, a documentación achegada polos participantes será destruída.
12. Os libros presentados polos finalistas entregaranse ás bibliotecas correspondentes dos centros educativos do barrio, a menos que, canda o envío por parte dos autores/as, estes soliciten a súa devolución.
13. A aceptación do premio por parte do gañador/a implica a súa conformidade para que a Asociación Muíño do Vento poida utilizar publicitariamente o seu nome en relación co premio.
14. A participación neste certame presupón a aceptación destas bases. O xurado estará facultado para resolver todas aquelas cuestións que non se establezan nelas.

Canido-Ferrol, decembro de 2012