Actos do cabodano de Avelino Pousa Antelo (memoria e vida), o 20 de agosto

Programa de actos do cabodano de Avelino Pousa Antelo, que se celebrará o martes 20 de agosto.

Sesión da mañá
12:00 h. No SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO DE TEO:
– Recepción do Concello de Teo aos participantes nos ACTOS.
12:30 h. No SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO DE TEO:
– Actos de afectos e recordo a Avelino Pousa Antelo.
13:00 h. No SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO DE TEO:
– Presentación da Revista-Libro monográfica Avelino Pousa Antelo. Participan:
Alfonso Blanco Torrado.
Héitor Picallo.
Familia de Avelino Pousa.
Carlos Mella.
Martiño Noriega.
Mini e Mero.
Xosé Mª Lema Suárez.
Recitado a cargo de Xoán Xosé Fernández Abella.
14:30 h. XANTAR DE IRMANDADE NO RESTAURANTE PÓRTICO DE CACHEIRAS (prezo 20 euros, quen queira asistir debe avisar antes do 12 de agosto, no teléfono 636032750 ou no correo electrónico erdao@hotmail.com).

Sesión da tarde
18:30 h. No SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO DE TEO:
– Mesa redonda Avelino Pousa mestre galego normalizado. Interveñen:
Antón Costa.
Xabier P. Docampo.
Fina Casalderrey.
Mini e Mero.
María Blanco Corral.
Maca Arca.
Recitado a cargo de Xoán Xosé Fernández Abella.
20:00 h. ACTO DE AFECTOS E RECORDOS A AVELINO POUSA ANTELO (no Paseo Avelino Pousa da URBANIZACIÓN OS VERXEIS DE TEO).
– Ofrenda floral conxunta.
– Intervencións de fundacións, colectivos e amicais.
– Intervencións poéticas.
– Lecturas de textos.
– Intervencións musicais (Mini e Mero, Raúl Galego, Manoele).
– Intervención da familia de Avelino Pousa.
– Clausura por parte da representación do Concello de Teo.
– Interpretación do Himno Nacional Galego.