Identidade e afectos patrios, de Ramón Villares, Premio Mondoñedo 10 2019 de Ensaio