Bases do XIII Premio Pura e Dora Vázquez de narración infantil e xuvenil

APremio Dora e Pura 2015 Deputación de Ourense convoca o XIII Premio Pura e Dora Vázquez de narración e ilustración infantil e xuvenil, dotado con 3.000 € para as dúas modalidades, un certame que quere recoñecer a calidade literaria e artística de traballos creados para nenos e xóvenes, fomentar a lectura entre este público e destacar a figura das escritoras Pura e Dora Vázquez.
Ao premio, na súa modalidade de narración, poderán concorrer todos aqueles autores de calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega. Os textos presentados han de ser inéditos e totalmente orixinais. As obras, cuxa temática será libre pero acaída para o público infantil ou xuvenil, terán unha extensión mínima de 25 páxinas e máxima de 100 páxinas, formato A4, fonte Times New Roman, tamaño de letra 12 e interliñado 1,5 liñas.
A presentación dos orixinais poderá realizarse no Rexistro Xeral da Deputación Provincial de Ourense, e os concursantes deberán remitir seis exemplares da obra nun sobre pechado indicando no exterior do paquete PREMIO PURA E DORA VÁZQUEZ DE NARRACIÓN.
As obras irán asinadas exclusivamente con pseudónimo. Dentro do sobre introducirase outro sobre pechado en cuxo exterior figurará o pseudónimo do autor e título da obra, e no seu interior os seguintes datos: título da obra, nome, apelidos e pseudónimo do autor, enderezo postal, teléfono, enderezo electrónico, unha fotocopia do DNI e breve recensión bio-bibliográfica.
O prazo de admisión de orixinais remata o 31 de decembro de 2015, admitíndose, non obstante, aqueles que foran entregados nas oficinas de Correos ese mesmo día. Para esta modalidade de narración establécese un premio de 1.500 €.
O xurado estará composto polo presidente da Deputación de Ourense (ou persoa, para o efecto, en que el delegue) e catro vogais escollidos dos distintos ámbitos da Cultura de Galicia. Actuará de secretaria a xefa da Sección de Arquivo e Publicacións da Deputación Provincial de Ourense ou funcionario en quen delegue (con voz e sen voto). Os vogais serán designados pola Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes da Deputación Provincial a proposta dos grupos políticos da Corporación.
A composición do xurado darase a coñecer en data que se comunicará oportunamente e este emitirá o seu ditame no primeiro trimestre de 2016. O premio poderá ser declarado deserto, no caso que o xurado así o considere, e a decisión deste será inapelable.
A Deputación de Ourense resérvase os dereitos da primeira edición da obra premiada nos idiomas galego e castelán, coa posibilidade de cederlles tales dereitos a terceiros. O beneficiario do premio, que se compromete a renunciar, expresamente, a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibirá gratuitamente vinte exemplares da obra premiada.
Unha vez fallado o premio de narración (no primeiro trimestre de 2016) convocarase o premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración. As obras presentadas nesta modalidade tomarán como base o texto premiado na modalidade de narración.

Presentación de Bicha na Deputación de Ourense (17-7-2015), por Eli Ríos

Desdeeli-rios_-patricia-román-300x209 o blogue de Eli Ríos:
“O venres 17 de xullo, na Deputación de Ourense, Patricia Román máis unha servidora puidemos ter entre as nosas mans a obra Bicha. Foi realmente emocionante porque era a primeira vez que entrabamos en contacto todos os elementos xuntos.
Para quen non puidestes estar alí, déixovos, aquí, o meu agradecemento do XII Premio Pura e Dora Vázquez:
“En primeiro lugar quería darlle os parabéns a Patricia Román por este premio e agradecerlle as fantásticas ilustracións que realizou para Bicha. Se xa é dificil realizar unha ilustración con alguén con quen tes compenetración… facer o que fixo ela é incrible. De feito xa non son quen de recordar as personaxes que imaxinei. Agora só podo velas como ela as debuxou.
En segundo lugar, pero non só non menos importante senón fundamental. Agradecerlle a todas as persoas que nos tiveron a paciencia inmensa nos períodos de facer real este libro que hoxe aquí presentamos. Javier, Alfonso, María José, Tórculo Edicións (aos que mareamos ben mareados!) e, en especial, a Ana porque a pobriña non só tivo que aguantar as loucuras creativas senón unha “fuxida de tellado” pola que me quero desculpar publicamente. Cando me chamou para comunicarme o fallo do xurado deuse unha situación surrealista porque me colleu co pé cambiado e lembro que só acertei a preguntarlle: Pero estás segura que son eu? E alí se puxo a reler a acta e a comprobar que eu realmente era eu. Grazas Ana por non colgarme o teléfono nese momento de dúbida existencial.
E, tamén, á Deputación de Ourense, a todas as persoas que facedes posible este premio e ao xurado porque é unha honra levar un premio con nome de muller. E de dúas mulleres como Pura e Dora Vázquez! Elas que nos abriron o camiño ás demais e nos mostraron que outra forma de facer as cousas é posible incluso nun xénero tan maltratado como a literatura infantil.
Por último, gustaríame recoller unha pregunta que facía Pura Vázquez no seu poema Visitas ao Bosco: ”(¿E si o lobo se casara/ coa nena Caperuciña?)“ Con esta pregunta convídovos a entrar en Bicha para darlle a volta aos prexuizos sobre a literatura infantil e á invisibilidade das mulleres na escrita, para seguir o camiño aberto por Pura e Dora Vázquez e para que, espero e desexo, desfrutedes dunha obra escrita e ilustrada por mulleres porque a bicha non existe desde o individual senón que todas e todos facemos parte dela. Moitas grazas.”

Patricia Román gaña o Pura e Dora Vázquez de ilustración

Desde1A-A-A-Premio-PyD-2014-300x211 Fervenzas Literarias:
“A ilustradora cidaderrealeña Patricia Román Ortega foi o gañadora da XII edición do premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración Infantil e Xuvenil, que convoca a Deputación de Ourense co obxectivo de recoñecer a calidade literaria e artística de traballos creados para nenos e xente nova, fomentar a lectura entre este público e poñer en valor a figura das escritoras ourensás Pura e Dora Vázquez.
O xurado recoñeceu da obra premiada “a orixinalidade das ilustracións, que se adaptan moi ben ao texto premiado na modalidade literaria e axudan a narrar a historia”, ademais de destacar a técnica empregada para a realización das ilustracións e a calidade do conxunto da obra.
O xurado -que adoptou por unanimidade a súa decisión-, estivo presidido polo deputado de Cultura da Deputación de Ourense, Avelino García Ferradal, e integrado polos vogais: María Rosa González Méndez, Luis Gulín Iglesias, José Manuel Fernández López e Xosé Manuel Cid Fernández. Como secretaria actuou Ana María Malingre Rodríguez.
Os traballos de ilustración presentados ao certame, de diferentes estilos e temáticas, baseáronse no texto gañador do premio de narración, Bicha, da escritora coruñesa Eli Ríos, unha obra da que o xurado destacou “o atractivo que teñen para o lector os personaxes e a importancia que o relato da á amizade entre nenos e animais, ademais de axeitarse perfectamente para ser ilustrada dentro do espírito do premio”.

Eli Ríos gaña o XII Premio Pura e Dora Vázquez de Narración coa obra Bicha

DesdeEli Ríos a Deputación de Ourense:
“A escritora coruñesa Eli Ríos (Londres, 1967) coa obra Bicha (presentada baixo o lema “Pumuqui”), foi a gañadora da XII edición do Premio Pura e Dora Vázquez de Narración, dotado con 1.500 euros, que convoca a Deputación de Ourense. O xurado deu a coñecer o fallo esta mañá trala reunión mantida no Centro Cultural “Marcos Valcárcel” da Deputación de Ourense, destacando da obra premiada “o atractivo dos seus personaxes para o lector e a importancia que o relato da a amizade entre nenos e animais, ademais de axeitarse perfectamente para ser ilustrada dentro do espírito do premio”. De todos os textos presentados ao premio, o xurado destaca a gran calidade literaria e salienta a dificultade que isto supuxo na elección. A gañadora foi seleccionada de entre dúas obras que competiron ata o final, sendo elixida finalmente Bicha por maioría.
Segundo as normas do premio, a obra gañadora será enviada aos interesados en participar no XII Premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración, para o cal a Deputación de Ourense abre a convocatoria para este certame dende hoxe. A esta modalidade de ilustración poderán concorrer os ilustradores que presenten os seus traballos, inéditos e orixinais que se axusten ás bases do premio e que tomen como base o texto premiado de Eli Ríos. Nesta modalidade establécese un premio de 1.500 euros, e os traballos terán que estar presentados antes do 30 de marzo de 2015.
O xurado do XII Premio Pura e Dora Vázquez de Narración estivo presidido por Avelino García Ferradal, deputado de Cultura da Deputación de Ourense, e integrado como vogais por José Manuel Fernández López, María Rosa González Méndez, Francis Stella Estrada Mosquera e Xosé Manuel Cid Fernández, actuando como secretaria Ana María Malingre Rodríguez. (…)”

Patricia Román gaña o XI Premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración

Desde Cultura Galega:
“Patricia Román Ortega, de Cidade Real, fíxose co Premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración na súa XI Edición. A autora, que recibiu un galardón de 1.500 euros, púxolle imaxes ao conto O trasno de Bóveda e a chave máxica de Luís Antonio Pérez, galardoado co premio Pura e Dora Vázquez de narrativa. O xurado recoñeceu a técnica do traballo gañador e o seu axeitamento ao texto.”

Luís Antonio Pérez gaña o XI Premio Pura e Dora Vázquez de Narración con O trasno de Bóveda e a chave máxica, e convocado o XI Premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración

O escritor Luís Antonio Pérez (Ourense, 1966) coa obra O trasno de Bóveda e a chave máxica (presentado baixo o lema Paula Reis Velzer), foi o gañador da XI edición do Premio Pura e Dora Vázquez de Narración, dotado con 1.500 euros, que convoca a Deputación de Ourense. O xurado deu a coñecer o fallo esta tarde trala reunión mantida no Centro Cultural “Marcos Valcárcel” da Deputación de Ourense, destacando da obra premiada “o despregue imaxinativo e a súa adecuación tanto para o público infantil como xuvenil”. O xurado salienta asemade a importancia da narrativa coloquial da obra e o seu vocabulario, así como a narración fluída que entronca coa cultura propia de Galicia e, sinaladamente, de Ourense. Tamén destaca o xurado que se trata dunha obra que, pola súa trama, mantén unha atención constante do lector dende o principio ao fin, e, en xeral, de todos os traballos presentados salienta o alto nivel dos mesmos cualificándoos como “emocionantes”. Segundo a normativa do premio, a obra gañadora será enviada aos interesados en participar no XI Premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración, para o cal a Deputación de Ourense abre a convocatoria para este certame dende hoxe. A esta modalidade de ilustración poderán concorrer os ilustradores que presenten os seus traballos, inéditos e orixinais -non menos de dez ilustracións-, que se axusten ás bases do premio e que tomen como base o texto premiado de Luis Antonio Pérez. Nesta modalidade establécese un premio de 1.500 euros, e a data límite para presentar os traballos é o 30 de marzo de 2014.
O xurado do XI Premio Pura e Dora Vázquez de Narración estivo presidido por Avelino García Ferradal, deputado de Cultura da Deputación de Ourense, e integrado por José Manuel Fernández López, Jesús Manuel García Díaz, María Rosa González Méndez e Xosé Manuel Cid Fernández, actuando como secretaria Ana María Malingre Rodríguez.

Javier Pastor gaña o X premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración

“Foi a “forza visual e o uso moi expresivo do colaxe dixital” o que, en palabras do xurado, lle valeu a Javier Pastor Díaz (Barcelona, 1974) o X Premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración. Presentábanse sesenta obras a concurso e destacou a súa “pola composición con gran dinamismo” así como “a modernidade e o cromatismo da ilustración”. O galardón está dotado con 1.500 euros e servirá para ilustrar o texto gañador do premio homónimo, pero na categoría de narración infantil e xuvenil. De feito, nas bases dise que a ilustración proposta debe tomar como base o texto premiado na modalidade de narración desta edición.” Desde Cultura Galega.

Ángela Fernández Rey gaña o X Premio Pura e Dora Vázquez de Narración

A obra Por que está triste Miañas?, da escritora ourensá Ángela Fernández Rey, foi elixida por unanimidade polo xurado como gañadora da X edición do Premio Pura e Dora Vázquez de Narración, dotado con 1.500 euros, que convoca a Deputación de Ourense. O xurado deu a coñecer o fallo hoxe trala reunión mantida no Centro Cultural “Marcos Valcárcel” da Deputación de Ourense, destacando da obra premiada “o feito de que fomenta e transmite o sentido do compañeirismo, a amizade e a solidariedade entre os nenos”, e subliñando tamén “o áxil ritmo narrativo e cunha linguaxe perfectamente acaída para o público infantil”. O xurado destaca asemade a orixinalidade do enfoque narrador da obra, que radica en que transmite a través dos animais os valores máis destacados do ser humano. Sinala tamén o xurado que esta obra de Fernández Rey “sirve para poñer en valor o fomento da literatura dirixida aos máis novos e o xénero literario da fábula”, e “permitirá acadar un perfecto equilibro entre narración e ilustración”, pois este é un galardón que premia estas dúas facetas creativas: a literaria e a artística. Tamén destaca da obra o rápido ritmo narrativo da historia, que “atrapa” ao lector de principio a fin, cuns diálogos moi ben conseguidos. Para Ángela Fernández Rey este é o seu primeiro premio literario. Segundo a normativa do premio, a obra gañadora será enviada aos interesados en participar no X Premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración, para o cal a Deputación de Ourense abre a convocatoria dende hoxe. A esta modalidade de ilustración poderán concorrer os ilustradores que presenten os seus traballos, inéditos e orixinais -non menos de dez ilustracións-, tomando como base o texto premiado de Ángela Fernández Rey. Nesta modalidade establécese un premio de 1.500 euros, e a data límite para presentar os traballos é o 20 de decembro de 2012. O xurado do X Premio Pura e Dora Vázquez de Narración estivo presidido por Avelino García Ferradal, e integrado por José Manuel Fernández López, José Antonio Santos Guede, Isabel Almuíña González e Celia Díaz Núñez (gañadora da edición 2011), actuando como secretario Fernando R. Méndez, responsable de Comunicación da Deputación de Ourense.” Desde a Deputación de Ourense.

Convocada a X edición do Premio de ilustración e narración Pura e Dora Vázquez

De conformidade co que acordou a Xunta de Goberno desta Deputación, na sesión do día 22 de xuño de 2012, convócase a X edición do Premio de ilustración e narración Pura e Dora Vázquez de literatura infantil e xuvenil, nas modalidades de narración e ilustración, dotado con 3.000,00 € para a totalidade das súas modalidades, que se rexerá polas contías económicas de cada unha delas, que se indican deseguido e con suxeición ás seguintes bases:

A) Bases modalidade narración:
1.- A este premio poderán concorrer todos aqueles autores de calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega. Os textos presentados han de ser inéditos e totalmente orixinais.
2.- De cada orixinal presentaranse seis copias, en papel tamaño folio ou en holandesa, mecanografados a dobre espazo e só por unha cara, antes do día 12 de setembro de 2012, no Rexistro Xeral da Excma. Deputación Provincial de Ourense, rúa do Progreso, 32, 32003, Ourense.
3.- Co orixinal, que se presentará baixo lema, achegaranse, en sobre pechado, o nome completo, enderezo e teléfono do autor, así como o título do libro, indicando no sobre: para o X Premio Pura e Dora Vázquez.
4.- Para esta modalidade de narración establécese un premio de 1.500 euros.
5.- O xurado estará composto polos seguintes membros: o presidente da Excma. Deputación de Ourense (ou persoa, para o efecto, na que el delegue) e catro vogais escollidos dos distintos ámbitos da cultura de Galicia. Actuará de secretario o da Deputación ou persoa en quen delegue (con voz e sen voto).
6.- A composición do xurado darase a coñecer en data que se comunicará oportunamente e este emitirá o seu ditame ou resolución no mes de outubro de 2012.
7.- O acto de entrega do X Premio Pura e Dora Vázquez, nesta modalidade de narrativa, será o día, no lugar e á hora que se comunicarán oportunamente.
8.- O premio poderá ser declarado deserto, no caso de que o xurado así o considere, e a decisión deste será inapelable.
9.- A Excma. Deputación de Ourense, que se reserva tódolos dereitos de edición sobre a obra premiada en tódalas linguas do Estado, coa posibilidade de cederlles tales dereitos a terceiros, poderá publicar esta sen limitación do número de exemplares nin de edicións. Os cinco mil primeiros exemplares vendidos estarán libres do pagamento de dereitos de autor. O beneficiario do premio, que se compromete a renunciar, expresamente, a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibirá gratuitamente vinte exemplares da obra premiada.
10.- Os orixinais non premiados poderán retirarse nos dous meses seguintes ó veredicto. Os que non se retiren, serán destruídos. A participación nesta convocatoria requirirá a aceptación das normas contidas nestas bases, así como as decisións do xurado, que se teña designado, que serán inapelables.

B) Modalidade ilustración:
1.- Poderán concorrer ó premio tódolos ilustradores de calquera nacionalidade que presenten as súas ilustracións inéditas e orixinais, non menos de dez, tomando como base o texto premiado na modalidade de narración deste X Premio Pura e Dora Vázquez e a el referidas.
2.- O conxunto de ilustracións orixinais serán presentadas antes do día 20 de decembro de 2012, no Rexistro Xeral da Excma. Deputación de Ourense, rúa do Progreso, 32, 32003,
Ourense.
3.- Coas ilustracións, que se presentarán, no seu conxunto, baixo lema, achegarase, en sobre pechado, o nome completo, enderezo e teléfono do autor.
4.- Para esta modalidade de ilustración establécese un premio de 1.500 euros.
5.- O xurado estará formado polos seguintes membros: o presidente da Excma. Deputación de Ourense (ou persoa que el designe oportunamente) e catro vogais escollidos dos distintos ámbitos da Cultura de Galicia. Actuará de secretario o da Deputación ou persoa en quen delegue (con voz e sen voto).
6.- A composición do xurado darase a coñecer, así como o ditame ou resolución deste, en datas, que se comunicarán, oportunamente, nos medios de comunicación.
7.- O premio poderá ser declarado deserto, no caso no que o xurado así o considere, e a decisión deste será inapelable.
8.- A Excma. Deputación de Ourense, como propietaria das obras, resérvase tódolos dereitos de edición sobre as obras premiadas, en tódolos ámbitos e linguas do Estado, coa posibilidade de cederlles tales dereitos a terceiros, e poderá libremente publicar estas sen limitación de número nin de edicións. O beneficiario ou beneficiarios do premio comprométense a renunciar, expresamente, a calquera pretensión sobre os dereitos da obra ou das obras relativas ós cinco mil primeiros exemplares. O premiado recibirá gratuitamente vinte exemplares.
9.- Os orixinais non premiados poderán retirarse na Excma. Deputación de Ourense, nos dous meses seguintes á resolución do premio. Aqueles que así non se retiren, poderán ser destruídos. A participación nesta convocatoria e modalidade de ilustración requirirá a aceptación das normas contidas nestas bases, así como as decisións do xurado que se teña designado, que serán inapelables.
Promoción da lectura:
A Excma. Deputación de Ourense publicará a obra premiada, tanto o texto como as ilustracións, e distribuirá gratuitamente os exemplares necesarios para os centros de lectura da provincia de Ourense (bibliotecas, centros de ensinanza, asociacións e entidades culturais).

Ourense, 25 de xuño de 2012. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Pilar Marco Padín gaña o IX Premio de Ilustración Infantil Pura e Dora Vázquez

“A coruñesa residente en Barcelona Pilar Marcó Padín foi escollida como gañadora da novena edición do Premio Pura e Dora Vázquez de Ilustración infantil e xuvenil, convocado pola Deputación de Ourense e dotado con 3000 euros e a publicación da obra. O orixinal sobre o que se debían presentar as ilustracións é obra de Celia Díaz Núñez, gañadora da primeira fase do certame, sobre textos literarios. O xurado considerou que as ilustracións «conforman un traballo harmónico, contemporáneo e cun grande atractivo plástico».” Vía AGPI.