Compostela: I Xornadas de Arquitectura e Literatura, os 2 e 23 de marzo