Codeseda, Doade, Lalín: presentación de Pola Graza de Deus. A relixiosidade popular en Galicia, de Rafael Quintía

Compostela: palestra “Festas con representacións de mouros e cristiáns en Galicia e terras do noroeste veciñas”, por Xosé Manuel González Reboredo

Obrigatorio anotarse en comunicacion@ogalo.gal antes do 16 de marzo as 13 h. e indicar o nome, os dous apelidos e o número de teléfono de cada unha das personas que acodan a esta palestra. Nela será obrigatoio o uso de mascariña.