Gondomar: presentación de Argola, de Marta Dacosta

O venres 31 de xaneiro, ás 20:30 horas, na Aula de Cultura Ponte de Rosas (Instituto de Estudos Miñoranos, Avenida da Feira, 10, baixo) de Gondomar, preséntase Argola, de Marta Dacosta, publicado por O Figurante. Participan, xunto á autora, Puri Ameixide e Miguel Anxo Mouriño.

Fallo do I Premio de Poesía O Figurante

“Reunido o xurado do I Premio de Poesía O Figurante na noite do 25 de xuño de 2013, decidiu por unanimidade concedelo a Eli Ríos polo seu libro María e a Marta Dacosta polo seu poemario Argola.
O xurado recoñece o valor literario das dúas propostas, salientando a pertinencia da mensaxe dende unha perspectiva feminista, a forza e intensidade das imaxes e o dominio dos diferentes recursos poéticos, así como do idioma, na amálgama que conforma un todo sólido e perfectamente coligado. Ademais, quere destacar a cantidade e calidade de propostas enviadas.
O premio consta da publicación das dúas obras en volumes independentes, o que se realizará ao longo do presente ano, nunha primeira edición de, como mínimo, cen exemplares, dos que se derivarán os preceptivos dereitos de autor.”