Cork, Irlanda: conferencia de Helena González e recital de Lorena Souto

O venres 6 de decembro, a partir das 16:00 horas, no campus principal da University College de Cork (Irlanda), o Centro Irlandés de Estudos Galegos organiza unha xornada dedicada á poesía galega contemporánea escrita por mulleres. En primeiro lugar, Helena González Fernández (Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona) ofrecerá un seminario de investigación titulado O territorio convulso da nación. A comunidade, o xénero e as poetas galegas. Seguidamente, Lorena Souto (Bangor University) levará a cabo unha lectura poética baixo o título de Fendas tronzando os muros da casa, que nos achegará poemas do seu libro Fase de Trema (A Coruña: Espiral Maior, 2012, Premio Nacional de Poesía Pérez Parallé).