Comunicado da Comisión Interuniversitaria de Política Lingüística das Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo

A Comisión Interuniversitaria de Política Lingüística, na súa reunión do martes, 12 de xaneiro de 2010, tras coñecer o contido das Bases para a elaboración do decreto do plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, que o Consello da Xunta fixo público o pasado 30 de decembro, decide facer chegar ás autoridades políticas e educativas e á sociedade galega en xeral as seguintes consideracións: [Documento completo en PDF, 58 KB]