Vilaboa (Culleredo): presentación de A Galicia heterodoxa, de Carlos Pereira

O mércores 17 de novembro, ás 20:00 h., na Biblioteca de Poesía “Uxío Novoneyra“, sita no Pazo de Vila Melania, Vilaboa, Culleredo (Avda. de Vilaboa nº 42), preséntase o libro A Galicia heterodoxa, de Carlos Pereira Martínez, publicado por Espiral Maior, inaugurando a súa nova colección O país das luces. No acto tomarán a palabra Celestino Poza, concelleiro de Cultura, Xosé María Barja, reitor da Universidade da Coruña, Xosé Ramón Barreiro Fernández, historiador e académico, Miguel Anxo Fernán-Vello, editor, e o propio autor.