Muxía: Berta Dávila na Galería de Mulleres no mes de outubro

O Concello de Muxía segue coa iniciativa da Galería de Mulleres, onde se destaca cada mes o labor dunha muller no mundo das artes, as letras, a ciencia, etc…., repartíndose cartaces e indicacións para informarse sobre ela e acceder á súa obra. Con cada muller reséñanse os libros a disposición do/a usuario/a na Biblioteca da Muller, integrado dentro da Biblioteca Municipal do Concello de Muxía, escritos por ela ou que fagan referencia á mesma. Este mes de febreiro centrarase en Berta Dávila.

Muxía: Teresa Moure, dentro da iniciativa Galería Mulleres

O Concello de Muxía continúa coa iniciativa da Galería Mulleres, onde se destaca cada mes o labor dunha muller no mundo das artes, as letras, a ciencia, etc…., repartíndose cartazes e indicacións para informarse sobre ela ou acceder á súa obra. Con cada muller reséñanse os libros a disposición do/a usuario/a na Biblioteca da Muller, integrado dentro da Biblioteca Municipal do Concello de Muxía, escritos por ela ou que fagan referencia á mesma. Tras vinte meses de programa con protagonistas como María Lado, Rosalía de Castro, María Xosé Queizán, María Casares, Marilar Aleixandre, María do Carme Krukenberg, Luísa Villalta ou Leonora Carrington, este mes de outubro centrarase en Teresa Moure.