Concurso Nacional de Contos de Nenos para Nenos da A. C. O Facho

Recuperados en 2008 os premios literarios que desde os anos sesenta convocou O FACHO e nos que participaron ou gañaron muitos dos escritores e escritoras que hoxe fan posíbel con a sua obra unha literatura galega de calidade e de grande importancia nas letras universais, realizase a convocatoria para 2019 do Concurso Literario de Contos de Nenos para Nenos.

BASES DO CONCURSO

1. Poderán participar rapaces e raparigas que presenten as súas obras en Lingua galega. Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos en toda a súa extensión.
2. O prazo de admisión de orixinais finaliza o día 15 de Abril do 2019 ás doce da noite.
3. A apresentación de orixinais para o Concurso fará-se por correio postal dirixido à Asociación Cultural O FACHO, Apartado de Correios n.º 46, Oficina Principal. Podendo facer individualmente ou por medio do centro onde curse os seus estudos.
4. No caso en que sexan os centros escolares os que presenten os orixinais ao Concurso, deberán facer unha pre-selección dun máximo de dous traballos por categoría, calquera outro terá que ser apresentado individualmente.
5. As obras haberán de seren relatos orixinais e non estaren editados por ningún procedemento impreso ou electrónico, nin teren sido premiados en calquera outro concurso ou certame literario e en condicións para que os seus direitos de publicación podan ser cedidos à Asociación Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do día do fallo do xúri.
6. Para alén da orixinalidade literaria, o xúri valorizará a riqueza lingüística e o coñecemento gramatical reflectido nas obras. As obras presentadas debe estar escrita en lingua galega en calquera das tres normas ortográficas (Rag, Eo-Naviego, Reintegrado, Lusófona)
7. Estabelecen-se dúas categorías:
Categoría A: Nenos e nenas de 9 a 12 anos.
Categoría B: Rapaces e raparigas de 13 a 16 anos.
Os importes dos premios serán os que seguen:
Categoría A:
1º: 450.- € en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
2º: 250.- € en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
Categoría B:
1º: 450.- € en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
2º: 250.- € en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
Cada autor só poderá apresentar unha obra atendo-se aos seguintes limites de extensión:
Categoría A: Un máximo de cinco fólios.
Categoría B: Un máximo de dez fólios.
As obras haberán de se apresentar por triplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levarán por detrás do último folio os seguintes dados:
Nome e apelidos do autor/a.
Enderezo e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoría na que participa.
8. Os premios serán escollidos por un xúri designado pola Asociación Cultural O Facho en fallo que se fará público no mes de Maio.
9. O xúri poderá declarar deserto un ou varios dos premios do concurso e será o que deberá resolver aquelas situacións que se presenten e que non estean contempladas nestas bases, así cono as dubidas na sua interpretación.
10. A participación neste Concurso implica a aceptación das presentes bases.”

A Coruña: entrega dos Premios Literarios da A. C. O Facho 2018

A sexta feira 1 de xuño, ás 19:30 horas, en Portas Ártabras (Rúa Sinagoga, 22, baixo), na Coruña, terá lugar a entrega dos premios literarios convocados pola A. C. O Facho.

Concurso de Contos de nenos para nenos
Premios da Categoría A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos):
Primeiro prémio: O orfanato de Marta Rodríguez González.
Segundo prémio: A fábrica de nubes de Andrea Ramos Casal.
Premios da categoría B. (Rapaces e rapazas de 13 a 16 anos):
Primeiro prémio: A princesiña peideira de Mariña García Iglesias.
Segundo prémio: Catro segundos de María Carballo Rodríguez.
Concurso de Poesia
Obra Ganhadora: Dialética. Autor: Daniel Barral Calvo.
Concurso de Teatro Infantil
Obra Ganhadora: Pingas. Autora: Adela Clorinda Figueroa Panisse.”

Resolucións dos concursos literários da A. C. O Facho

A Agrupaçom Cultural O Facho tem a bem de informar das Resoluçons dos Concursos Literários convocados para o ano 2018.

Concurso de Contos de nenos para nenos
– Prémios da Categoría A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos):
Primeiro prémio: “O orfanato” de Marta Rodríguez González
Aluna do C.E.I.P Emilia Pardo Bazán (Corunha)
Segundo prémio: “A fábrica de nubes” de Andrea Ramos Casal
Aluna do IES Eduardo Pondal, Toronho-Culheredo (Corunha)
– Prémios da categoría B. (Rapaces e rapazas de 13 a 16 anos):
Primeiro prémio: “A princesiña peideira” de Rosiña García Iglesias
Aluna do C.P.I. Cruz do Sar, Bergondo (Corunha)
Segundo prémio: “Catro segundos” de María Carballo Rodríguez (Corunha)

Concurso de Poesia
Obra Ganhadora: “Dialética”. Autor: Daniel Barral Calvo

Concurso de Teatro Infantil
Obra Ganhadora: “Pingas”. Autora: Adela Clorinda Figueroa Panisse

O acto de entrega de prémios celebrara-se em:
Dia: 01 de Junho do 2018 – Hora: 7,30 do serám
Local: Portas Ártabras. Rua Sinagoga 22
Cidade Velha – Corunha

Corunha, 17 de Maio do 2018
J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d’O Facho”

Concurso Literario de Contos de Nenos para Nenos da A. C. O Facho para o 2019

BASES DO CONCURSO

1. Poderán participar rapaces e raparigas que presenten as súas obras en Lingua galega. Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos en toda a súa extensión.
2. O prazo de admisión de orixinais finaliza o día 31 de Marzo do 2018 ás doce da noite.
3. A apresentación de orixinais para o Concurso fará-se por correio postal dirixido à Asociación Cultural O FACHO, Apartado de Correios n.º 46, Oficina Principal. Podendo facer individualmente ou por medio do centro onde curse os seus estudos.
4. No caso en que sexan os centros escolares os que presenten os orixinais ao Concurso, deberán facer unha pre-selección dun máximo de dous traballos por categoría, calquera outro terá que ser apresentado individualmente.
5. As obras haberen de seren relatos orixinais e non estaren editados por ningún procedemento impreso ou electrónico, nin teren sido premiados en calquera outro concurso ou certame literario e en condicións para que os seus direitos de publicación podan ser cedidos à Asociación Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do día do fallo do xúri.
6. Para alén da orixinalidade literaria, o xúri valorizará a riqueza lingüística e o coñecemento gramatical reflectido nas obras. As obras presentadas debe estar escrita en lingua galega en calquera das tres normas ortográficas (RAG, REINTEGRADO, LUSÓFONA)
7. Estabelecen-se dúas categorías:
Categoría A: Nenos e nenas de 9 a 12 anos.
Categoría B: Rapaces e raparigas de 13 a 16 anos.
8. Os importes dos premios serán os que seguen:
Categoría A:
1º: 450.- € en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
2º: 250.- € en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
Categoría B:
1º: 450.- € en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
2º: 250.- € en efectivo, e unha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
9. Cada autor só poderá apresentar unha obra atendo-se aos seguintes limites de extensión:
Categoría A: Un máximo de cinco fólios
Categoría B: Un máximo de dez fólios
10. As obras haberen de se apresentar por triplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levarán por detrás do último folio os seguintes dados:
Nome e apelidos do autor/a.
Enderezo e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoría na que participa.
11. Os premios serán escollidos por un xúri designado pola Asociación Cultural O Facho en fallo que se fará público no mes de Maio.
12. O xúri poderá declarar deserto un ou varios dos premios do concurso e será o que deberá resolver aquelas situacións que se presenten e que non estean contempladas nestas bases, así cono as dubidas na sua interpretación.
13. A participación neste Concurso implica a aceptación das presentes bases.”

Prémios Literários do Facho 2017

“A Agrupaçom Cultural O Facho tem a bem de informar das Resoluçons dos Concursos Literários convocados para o ano 2017.

Concurso de Contos de nenos para nenos
Premios da Categoría A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos):
Primeiro prémio: “A árbore das bolboretas” de Andrea Ramos Casal. Aluna do C.E.I.P Plurilingüe de Tarrío, Culleredo (Corunha)
Segundo prémio: “Misterio no colexio” de Antía Mouriño García. Aluna do Colegio Ándersen de Valadares (Vigo)
Premios da categoría B. (Rapaces e rapazas de 13 a 16 anos):
Primeiro prémio: “A traxedia deste mundo” de Ana Barros Fernández. Aluna do CPR La Inmaculada, Marín (Pontevedra)
Segundo prémio: Deserto.

Concurso de Poesia
Prémio “Cristal de bágoas”. Autor: Daniel Irimia Yáñez.

Concurso de Teatro Infantil
Prémio: “Teatro para brincar no Natal. Autora: Irene Veiga Durán.

O acto de entrega de prémios celebrara-se em:
Dia: 26 de Maio do 2017 – Hora: 7:30 do serám.
Local: Portas Ártabras. Rua Sinagoga 22
Cidade Velha – Corunha

Corunha, 17 de Maio do 2017
J. Alberte Corral Iglesias
Presidente d’O Facho

Convocado o Concurso Literário de Contos de nenos para nenos da A. C. O Facho 2016

“Recuperados em 2008 os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O FACHO e nos que participárom ou ganhárom muitos dos escritores e escritoras que hoje fam possível com a sua obra umha literatura galega de qualidade e de grande importância nas letras universais, realiza-se a convocatória para 2016 do Concurso Literário de Contos de Nenos para Nenos.

BASES DO CONCURSO

1. A. C. O FachoPoderám participar rapazes e raparigas que pressentem as suas obras em Língua galega. Os trabalhos presenteados deveram ser originais e inéditos em toda a sua extensom.
2. O prazo de admissom de originais finaliza o dia 15 de Abril do 2015 às doce da noite.
3. A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à Associaçom Cultural O FACHO, Apartado de Correios n.º 46, Oficina Principal. Podendo fazer individualmente ou por médio do centro onde curse os seus estudos.
4. No caso em que sejam os centros escolares os que pressentem os originais ao Concurso, deveram fazer umha pré-selecçom dum máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.
5. As obras haverem de serem relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos à Associaçom Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do dia do falho do júri.
6. Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras. As obras presentadas deve estar escrita em língua galega em qualquer das três normas ortográficas (RAG, REINTEGRADO, LUSOFONO).
7. Estabelecem-se duas categorias:
Categoria A Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Categoria B Rapazes e raparigas de 13 a 16 anos.
8. As quantias dos prémios serám as que seguem:
Categoria A
1º: 200 euros em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
2º: 100 euros em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
Categoria B
1º: 200 euros em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
2º: 100 euros em efectivo, e umha valiosa biblioteca doada por diversas editoriais.
9. Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:
Categoria A. Um máximo de cinco fólios.
Categoria B. Um máximo de dez fólios.
10. As obras haverem de se apresentar por triplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levaram por detrás do último folio os seguintes dados:
Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.
11. Os prémios serám escolhidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O Facho em falho que se fará público no mês de Maio.
12. O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom estejam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.
13. A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Corunha, 27 de Janeiro 2016″

A Coruña: entrega dos premios dos Concursos Literários da A. C. O Facho

AA. C. O Facho sexta feira 5 de xuño, ás 18:30 horas, en Portas Ártabras (Rúa Sinagoga, 22) da Coruña, entregaranse os premios literarios convocados pola A. C. O Facho en 2015. Entre as persoas premiadas, figura Carlos Labraña, que obtivo o premio do Concurso de Teatro Infantil.

Coñécense as obras gañadoras dos Concursos Literários da A. C. O Facho

“AA. C. O Facho Agrupaçom Cultural O Facho tem a bem de informar das Resoluçons dos Concursos Literários convocadas pola Entidade:

Concurso de Poesía:
– Premio à obra: Nenaespiraes, de Tamara Andrés Padín.

Concurso de Contos de nenos para nenos:
Premios da Categoría A (Nenos e nenas de 9 a 12 anos):
Primeiro premio: Mentres dormes, de María Carballo Rodríguez. Alumna do CEIP Concepción Arenal da Coruña.
Segundo premio: O roubo de Pontenova, de Clara Brage Amado. Alumna do CPI Virxe da Cela de Monfero.

Premios da categoría B. (Rapaces e rapazas de 13 a 16 anos):
Primeiro premio: Samaín, de Jéssica Lorenzo González. Alumna do colexio Filipenses Sagrada Familia de Vilagarcía de Arousa.
Segundo premio: Pecha os ollos, de Carme Castrillo Solto. Alumna do colexio Maristas Santa María de Ourense.

Concurso de Teatro Infantil:
Premio à obra: Estrela… fugaz?, de Carlos Labraña.

Crunha, 20 de Maio do 2015″

Concurso Literário de Contos de nenos para nenos da A. C. O Facho 2015

“RecuperadosA. C. O Facho em 2008 os prémios literários que desde os anos sessenta convocou O Facho e nos que participárom ou ganhárom muitos dos escritores e escritoras que hoje fam possível com a sua obra umha literatura galega de qualidade e de grande importância nas letras universais, realiza-se a convocatória para 2015 do Concurso Literário de Contos de Nenos para Nenos.

BASES DO CONCURSO

1. Poderám participar rapazes e raparigas que pressentem as suas obras em Língua galega. Os trabalhos presenteados deverám ser originais e inéditos em toda a sua extensom.
2. O prazo de admissom de originais finaliza o dia 15 de Abril do 2015 às doce da noite.
3. A apresentaçom de originais para o Concurso fará-se por correio postal dirigido à sede da Associaçom Cultural O FACHO. R/ Frederico Tápia, 12-1º 15005. A Corunha. Podendo fazer individualmente ou por médio do centro onde curse os seus estudos.
4. No caso em que sejam os centros escolares os que apresentem os originais ao Concurso, deverám fazer umha pré-selecçom dum máximo de dous trabalhos por categoria, qualquer outro terá que ser apresentado individualmente.
5. As obras haverám de serem relatos originais e nom estarem editados por nengum procedimento impresso ou electrónico, nem terem sido premiados em qualquer outro concurso ou certame literário e em condiçons para que os seus direitos de publicaçom podam ser cedidos à Associaçom Cultural O FACHO por período de cinco anos contados a partir do dia do falho do júri.
6. Para além da originalidade literária, o júri valorizará a riqueza lingüística e o conhecimento gramatical reflectido nas obras. As obras presentadas deve estar escrita em língua galega em qualquer das três normas ortográficas (AGAL, PADROM, RAG).
7. Estabelecem-se duas categorias:
Categoria A: Nenos e nenas de 6 a 12 anos.
Categoria B: Rapazes e raparigas de 13 a 16 anos.
8. As quantias dos prémios serám as que seguem:
Categoría A
: 200.- € em efectivo, e umha valiosa escolma de obras literárias doadas por diversas editoriais.
: 100.- € em efectivo, e umha valiosa escolma de obras literárias doadas por diversas editoriais
Categoría B
: 100.- € em efectivo, e umha valiosa escolma de obras literárias doadas por diversas editoriais
: 100.- € em efectivo, e umha valiosa escolma de obras literárias doadas por diversas editoriais
9. Cada autor só poderá apresentar umha obra atendo-se aos seguintes limites de extensom:
Categoria A: Um máximo de cinco fólios.
Categoria B: Um máximo de dez fólios.
10. As obras haverám de se apresentar por triplicado, manuscritas ou mecanográficas, encadernadas ou grampadas e levarám por detrás do último fólio os seguintes dados:
Nome e apelidos do autor/a.
Endereço e telefone. Correio electrónico.
Centro onde cursa os seus estudos.
Categoria na que participa.
11. Os prémios serám escolhidos por um júri nomeado pola Associaçom Cultural O Facho em falho que se fará público no mês de Maio.
12. O júri poderá declarar deserto um ou vários dos prémios do concurso e será o que deverá resolver aquelas situaçons que se pressentem e que nom estejam contempladas nestas bases, assim como as dúvidas na sua interpretaçom.
13. A participaçom neste Concurso implica a aceitaçom das presentes bases.

Correo electrónico: o_facho_a_cultural@yahoo.com.br
http://agal-gz.org/blogues/index.php/ofacho/

J. Alberte Corral Iglesias
Secretário do Facho

Crunha, 02 de Janeiro 2015″