Santiago: exposición Os ollos das palabras, de libros de artista de Baldo Ramos

“O Salón de Actos da Biblioteca Ánxel Casal de Compostela (Xoán XXIII) acolle até o 31 de xaneiro a exposición Os ollos das palabras, onde se recollen os libros de artista de Baldo Ramos. Poeta e artista plástico, a súa obra esculca fundamentalmente nos espazos que comparten a poesía e a pintura. Como artista, utiliza o soporte papel para expor o diálogo entre a imaxe e a palabra, creando obras de arte nas que o texto se converte nun elemento pictórico máis, sen importar o seu contido, só a súa función visual no conxunto da obra. Ten editado varios libros de artista, como Raíz do voo , As follas da memoria , Ut pictura poesis, Signos de cinza ou Branco sobre negro“. Vía Galicia Hoxe.