Pontevedra: Festival Internacional de Poesía de Pontevedra, PontePoética 2019

A Coruña: Homenaxe da Real Academia Galega a Salvador García-Bodaño