Ana María Galego Gen gaña o 5º Premio Meiga Moira de Literatura Infantil e Xuvenil 2012

“O xurado do 5º Premio Meiga Moira de Literatura Infantil e Xuvenil 2012, formado polas escritoras Marica Campo, Andrea Maceiras, gañadora do 4º Premio Meiga Moira coa obra Violeta tamurana, a profesora de ensino medio na Coruña Dores Fernández López, o ensaísta e profesor da UDC Carlos–Paulo Martínez Pereiro, que actuou de Presidente, e a directora editorial de Baía Edicións, María Belén López Vázquez, como secretaria, reunido o venres día 21 de setembro de 2012 resolveu conceder por unanimidade este Premio á obra presentada baixo o lema Mago Chalupa.
Abertas as plicas, a mesma resultou corresponder a presentada pola escritora ferrolá Ana María Galego Gen, que leva como título Bandeiras negras, e proposta para o tramo de idade de 12 a 16 anos. O Xurado destacou na obra gañadora, entre outros aspectos, que:
1) Supón a recuperación para a literatura galega do xénero clásico de aventuras e máis en concreto o da narración de piratas.
2) Incorpora unha perspectiva nova na voz narrativa feminina dunha escrava negra, reutilizando o recurso clásico da muller transvestida de home.
3) Dálle nova vitalidade ás personaxes d’A Illa do Tesouro, completando os contornos e a personalidade da figura do John Silver.
4) Emprega unha lingua axustada, expresiva e rica no desenvolvemento da historia.
5) Sérvese dos mellores recursos da técnica narrativa da page-turner, ao facilitar unha lectura continuada e implicar os lectores e as lectoras no narrado.
A obra será publicada por Baía Edicións na súa colección Meiga Moira antes de finalizar o ano e a autora recibirá 2.500 euros, cantidade coa que está dotado o Premio.
Noutra orde de cousas, o Xurado valorou a alta calidade e cantidade das obras presentadas, das que alcanzaron a selección final 27, o que evidencia o extraordinario momento que vive a literatura en galego dirixida ao público infantil e o importante xermolo de escritoras e escritores que está dando o país para seguir facendo avanzar o galego como idioma literario e de uso vehicular entre as nosas nenas e nenos.

A Coruña, 24 de setembro de 2012.”

Desde Baía Edicións.

Convocado o 5º Premio Meiga Moira de Literatura Infantil e Xuvenil 2012

Baía Edicións convoca o Premio de Creación Meiga Moira de Literatura infantil e xuvenil, que se rexerá polas seguintes

BASES

PRIMEIRA. Poderán concorrer ao premio todas as autoras e autores de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en lingua galega (de conformidade coas Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego aprobadas pola RAG) de obras de creación literaria dirixidas a nenas e nenos de 8 a 16 anos. As obras deberán ser inéditas e non premiadas. Se no período de tempo transcorrido entre a presentación do orixinal e o ditame do xurado a obra obtén outro premio ou é publicada, a autoría vese obrigada a comunicalo á editorial e non poderá recibir este premio.
SEGUNDA. O orixinal, escrito en letra Times, corpo 12 e a dobre espazo, enviarase xunto con cinco copias debidamente encadernadas a:
BAÍA EDICIÓNS
Polígono Pocomaco, 2ª Avda.
Parcela A2 / 22. 15190 A Coruña.
O prazo de recepción de orixinais remata o 17 de Maio de 2012.
TERCEIRA. Con cada orixinal, que deberá ser presentado baixo lema, xuntarase, en sobre pechado, o nome completo, enderezo, teléfono e correo electrónico da autoría, así como o título da obra e grupo de idade ao que vai dirixida (8 a 12 anos ou 12 a 16), indicando no mesmo: Premio Meiga Moira 2012.
CUARTA. O premio, que poderá quedar deserto, considerará un único galardón, ao que se lle asigna unha dotación económica de 2.500 euros. A obra será publicada por Baía Edicións na súa colección Meiga Moira, renunciando a persoa gañadora aos dereitos de autoría da primeira edición, tanto en galego como noutras linguas de posíbel publicación por parte da editorial. No caso de realizarse unha segunda edición, esta rexerase polo modelo de contrato de autoría propio de Baía Edicións. A obra finalista será publicada segundo contrato de autoría estabelecido por Baía Edicións.
QUINTA. O xurado está composto por cinco persoas de recoñecido prestixio, unha delas da propia editorial, que actuará, asemade, como secretaria.
SEXTA. A resolución do xurado darase a coñecer o 17 de setembro de 2012.
SÉTIMA. As obras non premiadas non serán devoltas pola editorial.
OITAVA. A participación nesta convocatoria presupón a aceptación das presentes bases, así como as decisións do Xurado, que serán inapelábeis.”

Andrea Maceiras gaña o Meiga Moira de literatura infantoxuvenil

A coruñesa Andrea Maceiras Lafuente vén de gañar o cuarto Premio Meiga Moira 2010 de literatura infantoxuvenil convocado por Baía Edicións. O xurado, formado polas escritoras Marica Campo e Conchi Regueiro, o ensaísta e profesor da UDC Carlos–Paulo Martínez Pereiro, que actuou de presidente, e a directora editorial de Baía Edicións, María Belén López Vázquez, como secretaria, resolveu hoxe conceder por unanimidade o galardón á obra presentada baixo o lema Arquipélago. Abertas as plicas, a gañadora resultou ser unha obra da escritora coruñesa que leva como título Violeta tamurana e proposta para o tramo de idade de 12 a 16 anos. O xurado valorou a excelente historia, contada cunha narración limpa e enriquecida por un estilo poético, que desenvolve a novela nunha trepidante mestura de trama amorosa e aventura no ámbito do fantástico e na que consegue crear un clima convincente entre as dúas realidades en que habitan os seus protagonistas. A obra propón unha mensaxe non racista, poñendo en valor a tolerancia, sabedoría ancestral e a fusión coa natureza, ao tempo que significa a importancia relativa da verdade e o coñecemento para loitar contra a tiranía e o imperialismo, quen sustentan o seu dominio sobre os pobos a través do mantemento da ignorancia e do temor ao descoñecido e ao diferente.A obra será publicada por Baía Edicións na súa colección Meiga Moira antes de finalizar o ano e a autora recibirá 2.500 euros, cantidade coa que está dotado o Premio. Vía Xornal.

4º Premio Meiga Moira 2010

Baía Edicións convoca o 4º premio Meiga Moira de creación literaria infantil-xuvenil, que se rexe polas seguintes bases (PDF). O premio, que poderá quedar deserto, considerará un único galardón, ao que se lle asigna unha dotación económica de 2.500 euros. A obra será publicada por Baía Edicións na súa colección Meiga Moira. O prazo de recepción de orixinais remata o 17 de Maio e a súa resolución darase a coñecer o 1 de outubro de 2010.

Mais información aquí: 981 174 296; comercialarrobabaiaedicions.net

4º Premio de Literatura Infantil-Xuvenil Meiga Moira

CartazMoiraWebbaixaBaía Edicións vén de convocar o 4º premio Meiga Moira de creación literaria
infantil-xuvenil, que se rexerá polas bases (PDF, 110 KB) que atoparán na páxina web de Baía Edicións.

O premio, que poderá quedar deserto, considerará un único galardón, ao que se lle asigna unha dotación económica de 2.500 euros. A obra será publicada por Baía Edicións na súa colección Meiga Moira.

O prazo de recepción de orixinais remata o 17 de Maio e a súa resolución darase a coñecer o 1 de outubro de 2010.