Decisión do xurado do IX Premio de Erotismo Narrativas quentes

“O xurado deste premio tomou as seguintes decisións:
1- Deixar deserto o Premio deste ano.
2- Aconsellar a Edicións Positivas non publicar ningunha das propostas presentadas na edición deste ano 2019, pois, ao parecer deste xurado, non responden á calidade literaria nin á calidade lingüística necesaria para seren publicadas.
3- Asemade, o xurado, a petición desta editora, aconsella pasar o premio a bianual ou suprimilo despois de ser este o segundo ano que queda deserto.

En Santiago de Compostela, 1 de decembro de 2019″

Bases do VIII Premio Narrativas Quentes

1. Poderá concorrer a este premio calquera obra narrativa inédita, sexa novela ou relatos, cunha extensión mínima de 60 folios mecanografados a dobre espazo e máxima de 150, que estea escrita en lingua galega, e que a temática teña relación co sexo, co erotismo.
2. Os traballos deberán enviarse por triplicado. Adxuntarase sempre o enderezo, teléfono e correo electrónico, e unha fotocopia do DNI en sobre á parte.
3. Prazo límite de presentación: 15 de xuño de 2018.
4. Haberá un único premio que consistirá na publicación do texto premiado. Dito premio pode quedar deserto.
5. O fallo do xurado farase público o seis de setembro de 2018, e acto seguido presentarase a edición da obra premiada.
6. Os orixinais non premiados non serán devoltos.

A obra a concurso e a documentación relativa remetirase ao seguinte enderezo:
EDICIÓNS POSiTiVAS
VII PREMIO NARRATIVAS QUENTES
Rúa das Carretas, 18, baixo
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA”

Emma Pedreira obtén o VII Premio de Erotismo Narrativas Quentes

DesdeEmma Pedreira Positivas:
“O xurado vén de informar que a obra gañadora da VII edición do premio Narrativas Quentes é a titulada Corazón e demais tripas, da que é autora Emma Pedreira, autora de longa traxectoria.
Esta experiencia da autora, principalmente como poeta, nótase na excelente escrita, na fermosura das súas descricións e na precisión da linguaxe. Os rexistros son múltiples, desde os próximos ao realismo máis brutal ate a prosa poética. Sempre hai unha contención para deixar abertas outras posibilidades. Contención rodeada sempre de certo misterio. (…)”

Bases do VII Premio de Erotismo Narrativas Quentes

“Convocado o VII Premio de erotismo Narrativas Quentes, coas seguintes

BASES

1. Poderá concorrer a este premio calquera obra narrativa inédita, sexa novela ou relatos, cunha extensión mínima de 60 folios mecanografados a dobre espazo e máxima de 150, que estea escrita en lingua galega, e que a temática sexa o erotismo.

2. Os traballos presentaranse por triplicado. Deberanse incluír nun sobre á parte o nome, enderezo, teléfono e email, e unha fotocopia do DNI. As obras irán con pseudónimo ou lema.

3. Prazo de presentación: 31 de marzo de 2016.

4. Haberá un único premio que consistirá na publicación do texto premiado. Dito premio pode quedar deserto.

5. O fallo do xurado farase público o 20 de abril de 2016.

6. A obra será publicada no mes de maio de 2016.

7. Os orixinais non premiados non serán devoltos.

8. As obras a concurso e a documentación relativa enviaranse ao seguinte enderezo:

POSiTiVAS
VII PREMIO NARRATIVAS QUENTES
Rúa das Carretas, 18, baixo
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA”

Declarado deserto o VI Premio Narrativas Quentes

“Reunido o Xurado deste VI Premio Narrativas Quentes (Edicións Positivas) no local da editora, ás 11:00 horas do día 10 de abril de 2012 resolveu deixalo deserto.
Os tres membros do xurado consideraron que as 17 obras presentadas a este premio non acadaron o nivel esixido.
E esta resolución é o que comunica o representante da editora.

Francisco Macías

EDICIÓNS POSITIVAS”

Convocado o VI Premio Narrativas Quentes de Edicións Positivas

Convocado o VI Premio de erotismo Narrativas Quentes, coas seguintes

BASES

1. Poderá concorrer a este premio calquera obra narrativa inédita, sexa novela ou relatos, cunha extensión mínima de 60 folios mecanografados a dobre espazo e máxima de 250, que estea escrita en lingua galega, e que a temática sexa o erotismo.
2. Este premio ten caracter bianual.
3. Os traballos presentaranse por triplicado. Deberanse incluír nun sobre á parte o nome, enderezo, teléfono e email, e unha fotocopia do DNI. As obras irán con pseudónimo ou lema.
4. Prazo de presentación: 30 de marzo de 2012.
5. Haberá un único premio que consistirá na publicación do texto premiado. Dito premio pode quedar deserto.
6. O fallo do xurado farase público o 10 de abril de 2012.
7. A obra será publicada no mes de maio de 2012.
8. Os orixinais non premiados non serán devoltos.
9. As obras a concurso e a documentación relativa enviaranse ao seguinte enderezo:

POSiTiVAS
V PREMIO NARRATIVAS QUENTES
Carretas, 18, baixo
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA”

Eva Moreda gaña o V Premio Narrativas Quentes

A escritora Eva Moreda levou o V Premio Narrativas Quentes coa obra Organoloxía. O xurado acordou a súa decisión por unanimidade. A novela está ambientada nun conservatorio no que quedan pechadas accidentalmente seis profesoras de música, que aproveitan a noite para falar das súas experiencias eróticas, vencelladas cos instrumentos nos que son expertas. O libro, editado por Positivas, estará á venda a partir de maio