Vigo: presentacións dos números 8 e 9 da Revista Núa

O 21 de setembro, ás 22:00 horas, no Teatro Ensalle (Rúa Chile, 15) de Vigo, preséntanse os números 8 e 9, xunto a un avance do número 10 da Revista Núa.
Para esta ocasión contarán coas intervencións de:
– Escenificafión parcial da nova proposta escénica de sther carrodeguas: París-Dakar.
– Lectura dramatizada do texto de Carmen Abizanda: O fío de la vermella.
– Presentación visual do próximo número de Núa (10), por Julio Fernández.
– Avance dramatúrxico de Imprudentemente deseé, por Pedro Fresneda.

Publicado o número 8 da revista Núa

Publicouse o número 8 da revista Núa.

Os seus contidos son:
Limiar, por Julio Fernández.
Ngahme, por Raúl Dans.
Frustración, por Iria Bragado.
11 postais desde o deserto de sal, por Eva F. Ferreira.
Ricardo Segundo Terceiro, por Francisco Oti Ríos.
O fío de la vermella, por Carmen Abizanda Losada.
Meu pobre la Chaloupe, por Lourdes Leiriz.
República, por Sther F. Carrodeguas.
Vigozoo, por Marcos Abalde.
Dop, por Manuel Dosouto Rodríguez.

Convocatoria de dramaturxias en galego para a Revista NÚA

A revista NÚA adicará o números 9 á publicación de dramaturxias en galego cun carácter experimental e de vangarda.

– Máximo 10 páxinas.
– Times Roman 12, interlineado 1,5.
– (Admítese material gráfico ou de outro tipo).

Como participar?
Envía os teus traballos antes do 7 de xaneiro a nua.escena@gmail.com
Escribe no “asunto”: Para NÚA 9
No corpo da mensaxe pon os teus datos.
Adxunta o arquivo sen firma.

Un equipo nomeado por NÚA fará a selección dos traballos recibidos. Cos textos seleccionados, NÚA editará unha antoloxía no ano 2013. Os autores responderán da orixinalidade e autoría das obras enviadas, que serán inéditas ata o momento da súa publicación en NÚA.