Inspiraciencia: “Narrativas do carbono. Obradoiro para humanos sobre literatura e ciencia”, impartido por Estíbaliz Espinosa

Para conmemorar Sant Jordi, desde Inspiraciencia, proxecto coordinado pola Delegación do CSIC en Cataluña e financiado pola FECYT, ofrécese este obradoiro de escritura creativa científica gratuíto en liña.
A profesora será Estíbaliz Espinosa, escritora galega de poesía, ensaio e tradución, cantante, comunicadora de ciencia e astrónoma amadora. A actividade realizarase grazas á colaboración da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega.
O obradoiro repetirase en dúas sesións diferentes. As prazas son limitadas!

NARRATIVAS DO CARBONO. OBRADOIRO PARA HUMANOS SOBRE LITERATURA E CIENCIA

Formato: en liña – Zoom. A ligazón enviarase o día da sesión
Prazas: 10 por sesión
Data sesión A: martes 25 de abril | 18:30-20:30
Data sesión B: mércores 26 de abril | 18:30-20:30
Inscrición sesión A (25/4/23): https://www.eventbrite.com/e/617010413757
Inscrición sesión B (26/4/23): https://www.eventbrite.com/e/617013904197

Podes atopar máis información sobre os obradoiros nesta noticia.
Contacto: info@inspiraciencia.es / ana.yeste@dicat.csic.es

XIII Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia

Destacado

O XIII Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia conta coa colaboración da AELG.

Inspiraciencia é un concurso de relatos de inspiración científica. É unha iniciativa que relaciona ciencia e escritura dun xeito lúdico, un espazo aberto para pensar e imaxinar a ciencia desde a ficción. O seu obxectivo é fomentar un achegamento ao pensamento científico, de forma libre e persoal, a través da creación literaria, e explorar realidades antes non imaxinadas.

As bases do concurso poden descargarse nesta ligazón.

1. Obxecto
Inspiraciencia é un concurso de relatos de inspiración científica. É unha iniciativa que relaciona ciencia e escritura de xeito lúdico, un espazo aberto para pensar e imaxinar a ciencia desde a ficción. O seu obxectivo é fomentar o achegamento ao pensamento científico, dunha maneira libre e persoal, a través da creación literaria, e explorar realidades antes non imaxinadas.
Pode participar calquera persoa que presente un relato orixinal, en calquera das linguas do concurso (catalán, castelán, éuscaro e galego), inspirado nunha temática científica.

2. Modalidade e categorías
Para participar no concurso, débese presentar un relato de temática científica cunha extensión máxima de 800 palabras.

Existen tres posibles modalidades de participación:
a. Temática libre, coa cal se pode optar ao premio institucional e ao premio do público.
b. Temática especial, variable en cada edición, cun premio especial. Concretarase oportunamente na web de Inspiraciencia.
c. «De ciencias e de letras», dirixido ao profesorado que promovese a participación do alumnado con polo menos un relato na categoría Mozo do concurso e co cal se poderá aspirar ao premio «De ciencias e de letras».

Pódese participar nunha das categorías seguintes:

a. Adulto (a partir de 18 anos: os participantes son maiores de idade ao finalizar o prazo de presentación dos relatos).
b. Mozo (de 12 a 17 anos: os participantes teñen menos de 18 anos ao finalizar o prazo de presentación dos relatos).

Os idiomas de participación son castelán, catalán, galego e éuscaro.

3. Presentación dos relatos
Os participantes deben rexistrarse en inspiraciencia.es para presentar os orixinais. A data de nacemento estabelece a categoría (Mozo ou Adulto) en que se participa.
Os participantes poden acceder á súa conta cun nome de usuario e un contrasinal. O pseudónimo é o nome co cal asinarán os relatos. A identidade real do concursante non se fará pública a menos que resulte gañador ou finalista. Durante o proceso de moderación e de avaliación dos relatos, o único nome visible do participante será o seu pseudónimo para manter o seu anonimato.
Os participantes deberán seleccionar a modalidade á cal optan no formulario de envío de relatos.
Unha vez que se envíe o relato, non será posible editalo. O relato pasa automaticamente a moderación. Cando se modere, e sempre que cumpra cos requisitos especificados no punto 5 das bases, publicarase na web.

Para optar ao premio «De ciencias e de letras», o profesorado deberá explicar o proceso seguido na aula para a preparación de relatos co alumnado e a participación no concurso. Os profesores deberán entregar a seguinte documentación nos formatos requiridos:
a. Un resumo do proceso seguido na aula (Word, máximo 150 palabras).
b. Unha desagregación do proceso seguido na aula de maneira visual (PDF, máximo catro páxinas).
c. Un vídeo curto (MP4, máximo dous minutos). Neste formato, os profesores poden contar o que consideren necesario. O vídeo poderá compartirse mediante unha ligazón a YouTube ou Vimeo. Os arquivos deben enviarse a través do formulario habilitado na web.

O prazo de presentación dos relatos publicarase na web da edición correspondente (do 21 de marzo ao 4 de xuño de 2023).

4. Condicións de participación
Os relatos presentados deben ser inéditos e non ter sido premiados noutra convocatoria, certame ou premio literario, nin publicados en ningún medio ou blog.
Cada participante pode presentar un único relato por cada lingua, cun máximo de catro relatos diferentes en linguas distintas. Todos os relatos dun participante deben ser orixinais e non se pode presentar un mesmo relato en diferentes linguas.
Os gañadores dunha edición anterior, nunha categoría e lingua, non poderán presentarse á mesma categoría e lingua nas dúas edicións seguintes.

5. Premios e acto de entrega dos premios
O acto de entrega dos premios é itinerante e consiste nunha cerimonia na cal se desvelarán e darán a coñecer publicamente os finalistas e gañadores de Inspiraciencia. A data e o lugar anunciaranse con antelación a través da nosa web e canles de difusión. As persoas candidatas a ser finalistas ou gañadoras serán contactadas previamente a través do enderezo de correo electrónico indicado no formulario de rexistro.

Os tipos de premios son os seguintes:
a. Un premio institucional por cada unha das categorías (Mozo e Adulto) e por cada unha das linguas oficiais do concurso (catalán, castelán, éuscaro e galego). Resultan, en total, oito premios institucionais.
b. Un premio do público por categoría (Mozo e Adulto). Resultan, en total, dous premios do público.
c. Un único premio «De ciencias e de letras» ao profesorado que participase cos alumnos no concurso.
d. Un premio especial para os relatos centrados nunha temática concreta, en cada categoría (Mozo e Adulto) e lingua (catalán, castelán, éuscaro e galego). Resultan, en total, oito premios especiais.

O contido dos premios especificarase nun apartado da web de Inspiraciencia.
Os candidatos a premio poderán optar a unha bolsa de viaxe para compensar os gastos ocasionados pola súa asistencia ao acto de entrega, sempre que este acto se realice fóra da súa provincia de residencia. As condicións e os importes comunicaranse convenientemente aos candidatos.
A organización resérvase o dereito de declarar desertos un ou máis premios se considera que as obras presentadas non acadan a calidade mínima requirida.

6. Xurado e criterios de valoración
Todos os relatos enviados avalíanse mediante un sistema de dobre moderación. Tras este proceso, os textos que cumpran os criterios definidos neste mesmo apartado publicaranse na web de Inspiraciencia. Ademais, a partir destas valoracións, a comisión organizadora encargarase de levar a preselección de relatos ao xurado segundo a puntuación obtida.
A comisión organizadora designa un xurado para valorar as contribucións e propor as obras gañadoras. O xurado estará formado por persoas do ámbito da ciencia, a literatura, a arte e a divulgación. Os membros que o compoñen anunciaranse previamente a través da web de Inspiraciencia.

Premio institucional e premio especial
Para valorar os relatos do premio institucional e do premio especial, tanto o equipo de moderadores coma o xurado terán en conta os criterios seguintes:
1. A adecuación á temática do concurso.
2. A calidade literaria e o estilo.
3. A orixinalidade, creatividade e imaxinación.
4. A estrutura e a coherencia da narración.

Premio «De ciencias e de letras»
Terase en conta o seguinte:
1. A calidade do proceso de creación e selección de relatos na aula.
2. O grao de interdisciplinariedade e de motivación do alumnado.

Premio do público
Outórgase por votación popular, que se realizará sobre os relatos que seleccionase a comisión organizadora para a súa valoración polo xurado. Prémiase o relato máis votado de cada categoría, independentemente da lingua en que se presentase. Cada persoa que se rexistrase previamente na web do concurso poderá votar mediante o formulario habilitado.

7. Participación
A participación neste concurso presupón a aceptación das bases.
Os relatos gañadores poderán publicarse en medios físicos e dixitais, sempre mencionando a autoría.

Para conmemorar Sant Jordi, desde Inspiraciencia, proxecto coordinado pola Delegación do CSIC en Cataluña e financiado pola FECYT, ofrécese este obradoiro de escritura creativa científica gratuíto en liña.
A profesora será Estíbaliz Espinosa, escritora galega de poesía, ensaio e tradución, cantante, comunicadora de ciencia e astrónoma amadora. A actividade realizarase grazas á colaboración da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega.
O obradoiro repetirase en dúas sesións diferentes. As prazas son limitadas!

NARRATIVAS DO CARBONO. OBRADOIRO PARA HUMANOS SOBRE LITERATURA E CIENCIA

Formato: en liña – Zoom. A ligazón enviarase o día da sesión
Prazas: 10 por sesión
Data sesión A: martes 25 de abril | 18:30-20:30
Data sesión B: mércores 26 de abril | 18:30-20:30
Inscrición sesión A (25/4/23): https://www.eventbrite.com/e/617010413757
Inscrición sesión B (26/4/23): https://www.eventbrite.com/e/617013904197

Podes atopar máis información sobre os obradoiros nesta noticia.
Contacto: info@inspiraciencia.es / ana.yeste@dicat.csic.es

XII Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia

Chega o XII Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia, coa colaboración da AELG.

Inspiraciencia é un concurso de relatos de inspiración científica. É unha iniciativa que relaciona ciencia e escritura dun xeito lúdico, un espazo aberto para pensar e imaxinar a ciencia desde a ficción. O seu obxectivo é fomentar un achegamento ao pensamento científico, de forma libre e persoal, a través da creación literaria, e explorar realidades antes non imaxinadas.

As bases do concurso poden descargarse nesta ligazón.

Obxecto
1. Pode participar calquera persoa que presente un relato orixinal, en calquera das linguas do concurso (catalán, castelán, éuscaro e galego), que estea inspirado nunha temática científica.
2. Os orixinais deben estar escritos en catalán, castelán, éuscaro ou galego. Deben ser inéditos e non ser premiados en ningunha outra convocatoria, certame ou premio literario, nin ser publicados nun medio ou blog persoal.

Modalidade e categorías
3. O concurso ten unha única modalidade competitiva: Relato curto dunha extensión máxima de 800 palabras, dentro da cal, neste 2022, pode optarse pola temática libre ou a de Intelixencia Artificial.
4. Os participantes poden participar nunha das seguintes categorías:
– Adulto (a partir de 18 anos), enténdese que os participantes son maiores de idade na data de peche do prazo de presentación de relatos.
– Mozo (de 12 a 17 anos), é dicir, os participantes son menores de 18 anos na data de peche do prazo de presentación de relatos.
5. Cada participante pode presentar un máximo de catro relatos, sempre que estean escritos en linguas distintas. Os relatos dun mesmo participante deben ser orixinais e non se pode presentar o mesmo relato en linguas distintas.
6. O profesorado que promovese a participación do alumnado con polo menos un relato na categoría Nova do concurso poderá optar ao premio especial De ciencias e de letras.

Presentación dos relatos
7. Os orixinais deben presentarse a través do web de Inspiraciencia. Previamente, os participantes deben rexistrarse. A data de nacemento establece a categoría (Mozo ou Adulto) na que se participa.
8. Os participantes poden acceder á súa conta cun nome de usuario e un contrasinal. O pseudónimo é o nome co que asinarán os relatos. O nome do concursante non será público a non ser que resulte gañador ou finalista.
9. Cada participante pode enviar un relato en calquera das linguas do concurso. Os gañadores dunha edición, para unha categoría e lingua, non poderán presentarse para a mesma categoría e lingua nas dúas seguintes edicións.
10. Para optar ao premio especial De ciencias e de letras o profesorado deberá rexistrarse e explicar o proceso seguido na aula para a participación do alumnado e selección de relatos. Os profesores deberán entregar a seguinte documentación nos formatos requiridos: un resumo do proceso seguido na aula (Word, máximo 150 palabras), unha desagregación do proceso seguido na aula de maneira visual (PDF, máximo 4 páxinas) e un vídeo curto (MP4, máximo 2 minutos; neste formato os profesores poden contar o que consideren necesario). O vídeo poderá compartirse mediante unha ligazón a YouTube. Os arquivos deben enviarse a través do formulario habilitado na web.
11. O prazo de presentación de relatos finaliza o 5 de xuño de 2022.

Premios
12. O acto de entrega de premios terá lugar en Valencia en setembro. A data anunciarase con antelación.
13. O concurso prevé un premio institucional para cada categoría e lingua, e un premio do público por categoría. Tamén se outorga un único premio institucional especial De ciencias e de letras, que vai dirixido ao profesorado que participase cos seus alumnos no concurso. Este ano 2022 tamén se entregan premios na modalidade de Intelixencia Artificial (para cada categoría e lingua).
14. Os premios serán dispositivos electrónicos, libros de divulgación, cursos de escritura e a subscrición a revistas de divulgación. O premio De ciencias e de letras será unha experiencia relacionada co proceso de creación dun dos espectáculos ideados para a gala de Inspiraciencia. Os premios da modalidade de Intelixencia Artificial daranse a coñecer proximamente.
15. A organización do concurso resérvase o dereito de declarar deserta a convocatoria se considera que os orixinais presentados non alcanzan a calidade mínima necesaria.

Xurado e criterios de valoración
16. Para os premios institucionais designarase un xurado para valorar as contribucións e propoñer as obras gañadoras. Estará formado por persoas do ámbito da ciencia, a literatura, a arte, a divulgación, e anunciarase previamente.
A comisión organizadora traballa para que os relatos se publiquen na web. Encárgase tamén de facer a preselección de relatos que pasará ao xurado, mediante un sistema de dobre moderación.
17. Para valorar os relatos terase en conta a adecuación á temática, a calidade literaria, a orixinalidade na formulación, a estrutura e a coherencia da narración, así como o estilo, a creatividade e a imaxinación.
18. Para o premio De ciencias e de letras terase en conta a calidade do proceso de creación e selección de relatos na aula, o grao de interdisciplinariedade e de motivación do alumnado.
19. O premio do público decídese a través dunha votación en liña aberta a todas as persoas. O público premia o relato máis votado de cada categoría, con independencia da lingua na que se escribiu.
20. A votación faise sobre a mesma selección de relatos que pase ao xurado. Para votar haberá que rexistrarse. Cada persoa pode dar un voto por relato, sen restrición do número de relatos a votar, a través do formulario habilitado.

Participación
21. A participación neste concurso presupón a aceptación das bases.
22. Os relatos gañadores poderán ser publicados en medios físicos e dixitais, sempre mencionando a autoría.

X Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia

Inspiraciencia é  un concurso de relatos de inspiración científica. É unha iniciativa que relaciona ciencia e escritura dun xeito lúdico, un espazo aberto para pensar e imaxinar a ciencia desde a ficción. O seu obxectivo é fomentar un achegamento ao pensamento científico, de forma libre e persoal, a través da creación literaria, e explorar realidades antes non imaxinadas.

A AELG colabora con esta nova edición, a décima.

Aquí podes descargar as bases do concurso

“1. Pode participar calquera persoa que presente un relato orixinal, en calquera das linguas do concurso (catalán, castelán, éuscaro e galego), que estea inspirado nunha temática científica.
2. Os orixinais deben estar escritos en catalán, castelán, éuscaro ou galego. Deben ser inéditos e non ser premiados en ningunha outra convocatoria, certame ou premio literario, nin ser publicados nun medio ou blog persoal.

Modalidade e categorías
3. O concurso ten unha única modalidade competitiva: Relato curto dunha extensión máxima de 800 palabras
4. Os participantes poden participar nunha das seguintes categorías:
Adulto (a partir de 18 anos), enténdese que os participantes son maiores de idade na data de peche do prazo de presentación de relatos.
Mozo (de 12 a 17 anos), é dicir, os participantes son menores de 18 anos na data de peche do prazo de presentación de relatos.
5. Cada participante pode presentar un máximo de catro relatos, sempre que estean escritos en linguas distintas. Os relatos dun mesmo participante deben ser orixinais e non se pode presentar o mesmo relato en linguas distintas.

Presentación dos relatos
6. Os orixinais deben presentarse a través do sitio web: inspiraciencia.es. Previamente, os participantes deben rexistrarse. A data de nacemento establece a categoría (Mozo ou Adulto) na que se participa.
7. Os participantes poden acceder á súa conta cun nome de usuario e un contrasinal. O pseudónimo é o nome co que asinarán os relatos. O nome do concursante non será público a non ser que resulte gañador ou finalista.
8. Cada participante pode enviar un relato en calquera das linguas do concurso. Os gañadores dunha edición, para unha categoría e lingua, non poderán presentarse para a mesma categoría e lingua nas dúas seguintes edicións.
9. O prazo de presentación de relatos pecharase o 21 de xuño de 2020.

Premios
10. O acto de entrega de premios terá lugar en Barcelona e anunciarase con antelación.
11. O concurso prevé un premio institucional para cada categoría e lingua, e un premio do público por categoría.
12. Os premios serán dispositivos electrónicos, libros de divulgación, cursos de escritura e a subscrición a revistas de divulgación.
13. A organización do concurso resérvase o dereito de declarar desertos un ou máis premio si se considera que os orixinais presentados non alcanzan a calidade mínima necesaria.

Xurado e criterios de valoración
14. Para os premios institucionais designarase un xurado para valorar as contribucións e propoñer as obras gañadoras. Estará formado por persoas do ámbito da ciencia, a literatura, a arte, a divulgación, e anunciarase previamente. A comisión organizadora traballa para que os relatos se publiquen na web. Encárgase tamén de facer a preselección de relatos que pasará ao xurado, mediante un sistema de dobre moderación.
15. Para valorar os relatos terase en conta a adecuación á temática, a calidade literaria, a orixinalidade na formulación, a estrutura e a coherencia da narración, así como o estilo, a creatividade e a imaxinación.
16. O premio do público decídese a través dunha votación en liña aberta a todas as persoas. O público premia o relato máis votado de cada categoría, con independencia da lingua na que se escribiu.
17. A votación faise sobre a mesma selección de relatos que pase ao xurado. Para votar haberá que rexistrarse. Cada persoa pode dar un voto por relato, sen restrición do número de relatos a votar, a través do formulario habilitado.

Participación
18. A participación neste concurso presupón a aceptación das bases.
19. Os relatos gañadores poderán ser publicados en medios físicos e dixitais, sempre mencionando a autoría.”

IX Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia

A AELG colabora co IX Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia.

Inspiraciencia é un concurso de relatos de inspiración científica, unha invitación á cidadanía para pensar e imaxinar a ciencia desde a creación literaria. O seu obxectivo é fomentar o achegamento ao pensamento científico a través da escritura. O prazo de presentación de relatos finaliza o 19 de xuño.
Este ano o acto de entrega de premios trasladarase a Donosti e contará coa colaboración especial do Aquarium Donostia-San Sebastián e do Centro de Física de Materiais CSIC / EHU. Está previsto que se celebre no Aquarium o día 6 de setembro.
Inspiraciencia non é só os relatos. Máis aló do concurso, organízanse charlas, talleres, exposicións, propostas para a aula, lecturas, etcétera para profundar nas variadísimas relacións e hibridaciones entre ciencia e literatura.

Bases (tamén se poden descargar aquí)

OBXECTO
Inspiraciencia é un concurso de relatos de inspiración científica. É unha iniciativa que relaciona ciencia e escritura dun xeito lúdico, un espazo aberto para pensar e imaxinar a ciencia desde a ficción. O seu obxectivo é fomentar un achegamento ao pensamento científico, de forma libre e persoal, a través da creación literaria, e explorar realidades antes non imaxinadas.
1. Pode participar calquera persoa que presente un relato orixinal, en calquera das linguas do concurso (catalán, castelán, éuscaro e galego), que estea inspirado nunha temática científica.
2. Os orixinais deben estar escritos en catalán, castelán, éuscaro ou galego. Deben ser inéditos e non ser premiados en ningunha outra convocatoria, certame ou premio literario, nin ser publicados nun medio ou blog persoal.

MODALIDADE E CATEGORÍAS
3. O concurso ten unha única modalidade competitiva:
Relato curto dunha extensión máxima de 800 palabras.
4. Os participantes poden participar nunha das seguintes categorías:
Adulto (a partir de 18 anos), enténdese que os participantes son maiores de idade na data de peche do prazo de presentación de relatos.
Mozo (de 12 a 17 anos), é dicir, os participantes son menores de 18 anos na data de peche do prazo de presentación de relatos.
5. Cada participante pode presentar un máximo de catro relatos, sempre que estean escritos en linguas distintas. Os relatos dun mesmo participante deben ser orixinais e non se pode presentar o mesmo relato en linguas distintas.

PRESENTACIÓN DOS RELATOS
6. Os orixinais deben presentarse a través do sitio web: inspiraciencia.es. Previamente, os participantes deben rexistrarse. A data de nacemento establece a categoría (Mozo ou Adulto) na que se participa.
7. Os participantes poden acceder á súa conta cun nome de usuario e un contrasinal. O pseudónimo é o nome co que asinarán os relatos.
8. Cada participante pode enviar un relato en calquera das linguas do concurso. Os gañadores dunha edición, para unha categoría e lingua, non poderán presentarse para a mesma categoría e lingua nas dúas seguintes edicións.
9. O prazo de presentación de relatos pecharase o 19 de xuño do 2019.

PREMIOS
10. O acto de entrega de premios terá lugar durante o mes de setembro de 2019, data que se anunciará con antelación.
11. O concurso prevé un premio institucional para cada categoría e lingua, e un premio do público por categoría.
12. Os premios serán dispositivos electrónicos, libros de divulgación, cursos de escritura e a subscrición a revistas de divulgación.
13. A organización do concurso resérvase o dereito de declarar deserta a convocatoria se considera que os orixinais presentados non alcanzan a calidade mínima necesaria.

XURADO E CRITERIOS DE VALORACIÓN
14. Para os premios institucionais designarase un xurado para valorar as contribucións e propoñer as obras gañadoras. Estará formado por persoas do ámbito da ciencia, a literatura, a arte, a divulgación, e anunciarase previamente.
A comisión organizadora traballa para que os relatos se publiquen na web. Encárgase tamén de facer a preselección de relatos que pasará ao xurado, mediante un sistema de dobre moderación.
15. Para valorar os relatos terase en conta a adecuación á temática, a calidade literaria, a orixinalidade na formulación, a estrutura e a coherencia da narración, así como o estilo, a creatividade e a imaxinación.
16. O premio do público decídese a través dunha votación en liña aberta a todas as persoas. O público premia o relato máis votado de cada categoría, con independencia da lingua na que se escribiu.
17. A votación faise sobre a mesma selección de relatos que pase ao xurado. Para votar haberá que rexistrarse. Cada persoa pode dar un voto por relato, sen restrición do número de relatos a votar, a través do formulario habilitado.

PARTICIPACIÓN
18. A participación neste concurso presupón a aceptación das bases.
19. Os relatos gañadores poderán ser publicados en medios físicos e dixitais, sempre mencionando a autoría.

VIII Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia

O VIII Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia conta coa colaboración da AELG.

  • Até o 17 de maio de 2018 pódese participar a través da súa web.
  • As obras pódense presentar en castelán, catalán, galego e eúscaro, en dúas categorías, mozas/os e adultos. Os premios inclúen un accésit Feynman.
  • Inspiraciencia viaxará a Sevilla para entregar os seus premios, nun acto que se celebrará no Museo Casa da Ciencia-CSIC a finais de xuño.
  • A AELG colabora habilitando prazas para as persoas gañadoras nos Obradoiros da súa Escola de Escritoras e Escritores e propoñendo unha persoa para o xurado.

Ábrese a oitava edición do concurso de relatos de inspiración científica que organiza o Consello Superior de Investigacións Científicas co financiamento da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. O prazo de presentación de relatos finaliza o 17 de maio.

Facer da ciencia, ficción. Inspiraciencia é unha invitación a pensar e imaxinar a ciencia desde a creación literaria. O seu obxectivo é fomentar o achegamento ao pensamento científico a través da  escritura. As persoas participantes poden presentar relatos curtos, de como máximo 800 palabras, en castelán, catalán, galego ou eúscaro, nunha das dúas categorías: mozo/a (de 12 a 17 anos) ou adulto (a partir de 18 anos). Como novidade desta edición, entregarase un premio accésit Feynman aos relatos de calquera categoría e lingua que traten a obra ou a figura de Richard Feynman; como parte dos actos conmemorativos do seu nacemento que organiza a Associació Catalana de Comunicació Científica.

Actividades paralelas

  • En Barcelona, o concurso acompáñase dunha exposición e obradoiro a cargo do colectivo de artistas 4-Elements, que exploran as relacións entre libros, ciencia e arte, e ambos se organizarán no marco de Sant Jordi. A intención é propiciar o encontro distendido con persoas de distintas disciplinas que queiran explorar outras formas de pensar, exercitar habilidades diferentes ás que están habituadas e traballar nunha actividade de creación individual e colectiva. A exposición Post-libros, NeoLibros, No Libros: un viaje de reinterpretación poderá visitarse do 20 ao 29 de abril na Sala de exposicións da Residencia de Investigadores (CSIC-Generalitat de Catalunya) de Barcelona. O obradoiro Esculpiendo el libro: ciencia, poética, técnica terá lugar o 20 e o 27 de abril, de 16 a 19, na mesma sede (c/ Egipcíaques, 1-3. Barcelona).
  • O Museo Casa de la Ciencia-CSIC de Sevilla acollerá nesta edición o acto de entrega de premios que dará a coñecer as obras gañadoras de 2018. Está previsto que se celebre a finais de xuño, cunha posta en escena inspirada nos relatos.

Inspiraciencia está impulsado pola Delegación do CSIC en Cataluña coa colaboración de numerosas persoas e entidades. Conta co apoio da Vicepresidencia Adxunta de Cultura Científica do CSIC, das delegacións do CSIC en Andalucía, Aragón, Galicia, Illas Baleares, Madrid e Valencia, e institutos de Cataluña, Euskadi, Estremadura, Galicia, Madrid e Illas Canarias.

O proxecto conta co financiamento da Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) e a colaboración especial de numerosas entidades culturais e científicas: Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, Escuela de Escritores, Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, Editorial Galaxia, Euskal Etxea. Centre Cultural Barcelona, Elhuyar Fundazioa, Idazten. Idazle Eskola, Mètode. Revista de Difusió de la Investigació de la Universitat de València, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Investigación y Ciencia, Associació Catalana de Comunicació Científica, Biblioteques de Barcelona, Residència d’Investigadors (CSIC-Generalitat de Catalunya) e Museo Casa de la Ciencia-CSIC de Sevilla.

Bases (tamén se poden descargar aquí).
Inspiraciencia é un concurso de relatos de inspiración científica. É unha iniciativa que relaciona ciencia e escritura dun xeito lúdico, un espazo aberto para pensar e imaxinar a ciencia desde a ficción. O seu obxectivo é fomentar un achegamento ao pensamento científico, de forma libre e persoal, a través da creación literaria, e explorar realidades antes non imaxinadas.

1. Pode participar calquera persoa que presente un relato orixinal, en calquera das linguas do concurso (catalán, castelán, éuscaro e galego), que estea inspirado nunha temática científica.

2. Os orixinais deben estar escritos en catalán, castelán, éuscaro ou galego. Deben ser inéditos e non ser premiados en ningunha outra convocatoria, certame ou premio literario, nin ser publicados nun medio ou blog persoal.

Modalidade e categorías

3. O concurso ten unha única modalidade competitiva:

  • Relato curto dunha extensión máxima de 800 palabras

4. Os participantes poden participar nunha das seguintes categorías:

  • Adulto (a partir de 18 anos), enténdese que os participantes son maiores de idade na data de peche do prazo de presentación de relatos.
  • Mozo (de 12 a 17 anos), é dicir, os participantes son menores de 18 anos na data de peche do prazo de presentación de relatos..

5. Cada participante pode presentar un máximo de catro relatos, sempre que estean escritos en linguas distintas. Os relatos dun mesmo participante deben ser orixinais e non se pode presentar o mesmo relato en linguas distintas.

6. Os relatos de calquera categoría e lingua que traten a obra ou a figura de Richard Feynman optan ao premio accésit Feynman.

Presentación dos relatos

7. Os orixinais deben presentarse a través do sitio web: inspiraciencia.es. Previamente, os participantes deben rexistrarse. A data de nacemento establece a categoría (Mozo ou Adulto) na que se participa.

8. Os participantes poden acceder á súa conta cun nome de usuario e un contrasinal. O pseudónimo é o nome co que asinarán os relatos.

9. Cada participante pode enviar un relato en calquera das linguas do concurso. Os gañadores dunha edición, para unha categoría e lingua, non poderán presentarse para a mesma categoría e lingua nas dúas seguintes edicións.

10. Os participantes que queiran optar ao premio accésit Feynman deberán indicalo no formulario de envío de relatos.

11. O prazo de presentación de relatos pecharase o 17 de maio de 2018.

Premios

12. O acto de entrega de premios terá lugar durante o mes de xuño de 2018, data que se anunciará con antelación.

13. O concurso prevé un premio institucional para cada categoría e lingua, e un premio do público por categoría. Este ano, ademais, o premio institucional outorgará o premio accésit ao mellor relato Feynman de cada categoría.

14. Os premios serán dispositivos electrónicos, libros de divulgación, cursos de escritura e a subscrición a revistas de divulgación.

15. A organización do concurso resérvase o dereito de declarar deserta a convocatoria se considera que os orixinais presentados non alcanzan a calidade mínima necesaria.

Xurado e criterios de valoración

16. Para os premios institucionais designarase un xurado para valorar as contribucións e propoñer as obras gañadoras. Estará formado por persoas do ámbito da ciencia, a literatura, a arte, a divulgación, e anunciarase previamente.
A comisión organizadora traballa para que os relatos se publiquen na web. Encárgase tamén de facer a preselección de relatos que pasará ao xurado, mediante un sistema de dobre moderación.
17. Para valorar os relatos terase en conta a adecuación á temática, a calidade literaria, a orixinalidade na formulación, a estrutura e a coherencia da narración, así como o estilo, a creatividade e a imaxinación.

18. O premio do público decídese a través dunha votación en liña aberta a todas as persoas. O público premia o relato máis votado de cada categoría, con independencia da lingua na que se escribiu.19. A votación faise sobre a mesma selección de relatos que pase ao xurado. Para votar haberá que rexistrarse. Cada persoa pode dar un voto por relato, sen restrición do número de relatos a votar, a través do formulario habilitado.

Participación

20. A participación neste concurso presupón a aceptación das bases.

21. Os relatos gañadores poderán ser publicados en medios físicos e dixitais, sempre mencionando a autoría.

Barcelona, 12 de marzo de 2018″

Aberto o prazo para a votación popular de Inspiraciencia, ata o 12 de xuño

Abriuseinspiraciencia2015 a votación popular de Inspiraciencia para decidir o premio do público. Preto de 90 relatos pasaron a preselección de entre os máis de 400 relatos recibidos e poden votarse ata o 12 de xuño, co único requisito de estar previamente rexistrado. A mesma selección de relatos pasou ao xurado do premio institucional que decidirá os ganadores para cada lingua e categoría.

– Premio do público: Votación aberta ata o 12 de xuño. Pode realizarse aquí.

– Premio institucional. Xurado: David Alenyà Vilaró, Jon Arrizabalaga Valbuena, Karina Barros Ferradas, Jon Elordi Akordarrementeria, Eva García Fernández, Sara Martín Alegre, Pau Solsona Boada e Sonia Varela Pombo, representante da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e profesora na Universitat Autónoma de Barcelona.

V Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia, coa colaboración da AELG

Inspiraciencia Inspiraciencia 1é un concurso de relatos de inspiración científica, que conta coa colaboración da AELG. É unha iniciativa que relaciona a ciencia e a literatura dunha forma lúdica e participativa. A ciencia e a literatura recorren á creatividade para encarar novos retos e combinadas poden xerar novas e frescas ideas en direccións imprevisibles. Inspiraciencia pretende ser un espazo aberto onde pensar e imaxinar a ciencia, desde a ficción.
1. Poderá participar calquera persoa que presente un relato orixinal -en calquera das linguas do concurso (catalán, español, éuscaro ou galego)- que estea inspirado nunha temática científica.
2. Os orixinais estarán escritos en catalán, español, éuscaro ou galego. Deberán ser inéditos e non ser premiados en ningunha outra convocatoria, certame ou premio literario, nin ser publicados en ningún outro medio ou blog persoal.
Modalidades e categorías
3. O concurso ten unha única modalidade competitiva: Relato curto dunha extensión mínima de 800 palabras.
4. Os participantes poderán participar nunha das seguintes categorías: Público adulto (a partir de 18 anos), ou Público mozo (de 12 a 17 anos).
5. Cada participante poderá presentar un máximo de catro relatos, sempre que estean escritos en linguas distintas. Todos relatos dun mesmo participante deben ser orixinais, é dicir, non se poderá presentar o mesmo relato en linguas distintas.
Presentación dos relatos
6. Os participantes deben rexistrarse nunha das dúas categorías e poden enviar un relato en calquera das linguas do concurso.
7. Os orixinais deberán publicarse no sitio web do concurso. Previamente haberá que rexistrarse a través dun formulario dispoñible no mesmo sitio web.
8. Os participantes poderán acceder á súa conta co nome de usuario e unha contrasinal. O pseudónimo será o nome co que se asinarán os relatos que se queiran publicar.
9. O prazo de presentación de relatos pecharase o 17 de maio de 2015.

inspiraciencia2015Inspiraciencia 2015 1Inspiraciencia 2015 2