X Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia

Inspiraciencia é  un concurso de relatos de inspiración científica. É unha iniciativa que relaciona ciencia e escritura dun xeito lúdico, un espazo aberto para pensar e imaxinar a ciencia desde a ficción. O seu obxectivo é fomentar un achegamento ao pensamento científico, de forma libre e persoal, a través da creación literaria, e explorar realidades antes non imaxinadas.

A AELG colabora con esta nova edición, a décima.

Aquí podes descargar as bases do concurso

“1. Pode participar calquera persoa que presente un relato orixinal, en calquera das linguas do concurso (catalán, castelán, éuscaro e galego), que estea inspirado nunha temática científica.
2. Os orixinais deben estar escritos en catalán, castelán, éuscaro ou galego. Deben ser inéditos e non ser premiados en ningunha outra convocatoria, certame ou premio literario, nin ser publicados nun medio ou blog persoal.

Modalidade e categorías
3. O concurso ten unha única modalidade competitiva: Relato curto dunha extensión máxima de 800 palabras
4. Os participantes poden participar nunha das seguintes categorías:
Adulto (a partir de 18 anos), enténdese que os participantes son maiores de idade na data de peche do prazo de presentación de relatos.
Mozo (de 12 a 17 anos), é dicir, os participantes son menores de 18 anos na data de peche do prazo de presentación de relatos.
5. Cada participante pode presentar un máximo de catro relatos, sempre que estean escritos en linguas distintas. Os relatos dun mesmo participante deben ser orixinais e non se pode presentar o mesmo relato en linguas distintas.

Presentación dos relatos
6. Os orixinais deben presentarse a través do sitio web: inspiraciencia.es. Previamente, os participantes deben rexistrarse. A data de nacemento establece a categoría (Mozo ou Adulto) na que se participa.
7. Os participantes poden acceder á súa conta cun nome de usuario e un contrasinal. O pseudónimo é o nome co que asinarán os relatos. O nome do concursante non será público a non ser que resulte gañador ou finalista.
8. Cada participante pode enviar un relato en calquera das linguas do concurso. Os gañadores dunha edición, para unha categoría e lingua, non poderán presentarse para a mesma categoría e lingua nas dúas seguintes edicións.
9. O prazo de presentación de relatos pecharase o 21 de xuño de 2020.

Premios
10. O acto de entrega de premios terá lugar en Barcelona e anunciarase con antelación.
11. O concurso prevé un premio institucional para cada categoría e lingua, e un premio do público por categoría.
12. Os premios serán dispositivos electrónicos, libros de divulgación, cursos de escritura e a subscrición a revistas de divulgación.
13. A organización do concurso resérvase o dereito de declarar desertos un ou máis premio si se considera que os orixinais presentados non alcanzan a calidade mínima necesaria.

Xurado e criterios de valoración
14. Para os premios institucionais designarase un xurado para valorar as contribucións e propoñer as obras gañadoras. Estará formado por persoas do ámbito da ciencia, a literatura, a arte, a divulgación, e anunciarase previamente. A comisión organizadora traballa para que os relatos se publiquen na web. Encárgase tamén de facer a preselección de relatos que pasará ao xurado, mediante un sistema de dobre moderación.
15. Para valorar os relatos terase en conta a adecuación á temática, a calidade literaria, a orixinalidade na formulación, a estrutura e a coherencia da narración, así como o estilo, a creatividade e a imaxinación.
16. O premio do público decídese a través dunha votación en liña aberta a todas as persoas. O público premia o relato máis votado de cada categoría, con independencia da lingua na que se escribiu.
17. A votación faise sobre a mesma selección de relatos que pase ao xurado. Para votar haberá que rexistrarse. Cada persoa pode dar un voto por relato, sen restrición do número de relatos a votar, a través do formulario habilitado.

Participación
18. A participación neste concurso presupón a aceptación das bases.
19. Os relatos gañadores poderán ser publicados en medios físicos e dixitais, sempre mencionando a autoría.”

IX Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia

A AELG colabora co IX Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia.

Inspiraciencia é un concurso de relatos de inspiración científica, unha invitación á cidadanía para pensar e imaxinar a ciencia desde a creación literaria. O seu obxectivo é fomentar o achegamento ao pensamento científico a través da escritura. O prazo de presentación de relatos finaliza o 19 de xuño.
Este ano o acto de entrega de premios trasladarase a Donosti e contará coa colaboración especial do Aquarium Donostia-San Sebastián e do Centro de Física de Materiais CSIC / EHU. Está previsto que se celebre no Aquarium o día 6 de setembro.
Inspiraciencia non é só os relatos. Máis aló do concurso, organízanse charlas, talleres, exposicións, propostas para a aula, lecturas, etcétera para profundar nas variadísimas relacións e hibridaciones entre ciencia e literatura.

Bases (tamén se poden descargar aquí)

OBXECTO
Inspiraciencia é un concurso de relatos de inspiración científica. É unha iniciativa que relaciona ciencia e escritura dun xeito lúdico, un espazo aberto para pensar e imaxinar a ciencia desde a ficción. O seu obxectivo é fomentar un achegamento ao pensamento científico, de forma libre e persoal, a través da creación literaria, e explorar realidades antes non imaxinadas.
1. Pode participar calquera persoa que presente un relato orixinal, en calquera das linguas do concurso (catalán, castelán, éuscaro e galego), que estea inspirado nunha temática científica.
2. Os orixinais deben estar escritos en catalán, castelán, éuscaro ou galego. Deben ser inéditos e non ser premiados en ningunha outra convocatoria, certame ou premio literario, nin ser publicados nun medio ou blog persoal.

MODALIDADE E CATEGORÍAS
3. O concurso ten unha única modalidade competitiva:
Relato curto dunha extensión máxima de 800 palabras.
4. Os participantes poden participar nunha das seguintes categorías:
Adulto (a partir de 18 anos), enténdese que os participantes son maiores de idade na data de peche do prazo de presentación de relatos.
Mozo (de 12 a 17 anos), é dicir, os participantes son menores de 18 anos na data de peche do prazo de presentación de relatos.
5. Cada participante pode presentar un máximo de catro relatos, sempre que estean escritos en linguas distintas. Os relatos dun mesmo participante deben ser orixinais e non se pode presentar o mesmo relato en linguas distintas.

PRESENTACIÓN DOS RELATOS
6. Os orixinais deben presentarse a través do sitio web: inspiraciencia.es. Previamente, os participantes deben rexistrarse. A data de nacemento establece a categoría (Mozo ou Adulto) na que se participa.
7. Os participantes poden acceder á súa conta cun nome de usuario e un contrasinal. O pseudónimo é o nome co que asinarán os relatos.
8. Cada participante pode enviar un relato en calquera das linguas do concurso. Os gañadores dunha edición, para unha categoría e lingua, non poderán presentarse para a mesma categoría e lingua nas dúas seguintes edicións.
9. O prazo de presentación de relatos pecharase o 19 de xuño do 2019.

PREMIOS
10. O acto de entrega de premios terá lugar durante o mes de setembro de 2019, data que se anunciará con antelación.
11. O concurso prevé un premio institucional para cada categoría e lingua, e un premio do público por categoría.
12. Os premios serán dispositivos electrónicos, libros de divulgación, cursos de escritura e a subscrición a revistas de divulgación.
13. A organización do concurso resérvase o dereito de declarar deserta a convocatoria se considera que os orixinais presentados non alcanzan a calidade mínima necesaria.

XURADO E CRITERIOS DE VALORACIÓN
14. Para os premios institucionais designarase un xurado para valorar as contribucións e propoñer as obras gañadoras. Estará formado por persoas do ámbito da ciencia, a literatura, a arte, a divulgación, e anunciarase previamente.
A comisión organizadora traballa para que os relatos se publiquen na web. Encárgase tamén de facer a preselección de relatos que pasará ao xurado, mediante un sistema de dobre moderación.
15. Para valorar os relatos terase en conta a adecuación á temática, a calidade literaria, a orixinalidade na formulación, a estrutura e a coherencia da narración, así como o estilo, a creatividade e a imaxinación.
16. O premio do público decídese a través dunha votación en liña aberta a todas as persoas. O público premia o relato máis votado de cada categoría, con independencia da lingua na que se escribiu.
17. A votación faise sobre a mesma selección de relatos que pase ao xurado. Para votar haberá que rexistrarse. Cada persoa pode dar un voto por relato, sen restrición do número de relatos a votar, a través do formulario habilitado.

PARTICIPACIÓN
18. A participación neste concurso presupón a aceptación das bases.
19. Os relatos gañadores poderán ser publicados en medios físicos e dixitais, sempre mencionando a autoría.

VIII Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia

O VIII Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia conta coa colaboración da AELG.

  • Até o 17 de maio de 2018 pódese participar a través da súa web.
  • As obras pódense presentar en castelán, catalán, galego e eúscaro, en dúas categorías, mozas/os e adultos. Os premios inclúen un accésit Feynman.
  • Inspiraciencia viaxará a Sevilla para entregar os seus premios, nun acto que se celebrará no Museo Casa da Ciencia-CSIC a finais de xuño.
  • A AELG colabora habilitando prazas para as persoas gañadoras nos Obradoiros da súa Escola de Escritoras e Escritores e propoñendo unha persoa para o xurado.

Ábrese a oitava edición do concurso de relatos de inspiración científica que organiza o Consello Superior de Investigacións Científicas co financiamento da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. O prazo de presentación de relatos finaliza o 17 de maio.

Facer da ciencia, ficción. Inspiraciencia é unha invitación a pensar e imaxinar a ciencia desde a creación literaria. O seu obxectivo é fomentar o achegamento ao pensamento científico a través da  escritura. As persoas participantes poden presentar relatos curtos, de como máximo 800 palabras, en castelán, catalán, galego ou eúscaro, nunha das dúas categorías: mozo/a (de 12 a 17 anos) ou adulto (a partir de 18 anos). Como novidade desta edición, entregarase un premio accésit Feynman aos relatos de calquera categoría e lingua que traten a obra ou a figura de Richard Feynman; como parte dos actos conmemorativos do seu nacemento que organiza a Associació Catalana de Comunicació Científica.

Actividades paralelas

  • En Barcelona, o concurso acompáñase dunha exposición e obradoiro a cargo do colectivo de artistas 4-Elements, que exploran as relacións entre libros, ciencia e arte, e ambos se organizarán no marco de Sant Jordi. A intención é propiciar o encontro distendido con persoas de distintas disciplinas que queiran explorar outras formas de pensar, exercitar habilidades diferentes ás que están habituadas e traballar nunha actividade de creación individual e colectiva. A exposición Post-libros, NeoLibros, No Libros: un viaje de reinterpretación poderá visitarse do 20 ao 29 de abril na Sala de exposicións da Residencia de Investigadores (CSIC-Generalitat de Catalunya) de Barcelona. O obradoiro Esculpiendo el libro: ciencia, poética, técnica terá lugar o 20 e o 27 de abril, de 16 a 19, na mesma sede (c/ Egipcíaques, 1-3. Barcelona).
  • O Museo Casa de la Ciencia-CSIC de Sevilla acollerá nesta edición o acto de entrega de premios que dará a coñecer as obras gañadoras de 2018. Está previsto que se celebre a finais de xuño, cunha posta en escena inspirada nos relatos.

Inspiraciencia está impulsado pola Delegación do CSIC en Cataluña coa colaboración de numerosas persoas e entidades. Conta co apoio da Vicepresidencia Adxunta de Cultura Científica do CSIC, das delegacións do CSIC en Andalucía, Aragón, Galicia, Illas Baleares, Madrid e Valencia, e institutos de Cataluña, Euskadi, Estremadura, Galicia, Madrid e Illas Canarias.

O proxecto conta co financiamento da Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) e a colaboración especial de numerosas entidades culturais e científicas: Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, Escuela de Escritores, Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, Editorial Galaxia, Euskal Etxea. Centre Cultural Barcelona, Elhuyar Fundazioa, Idazten. Idazle Eskola, Mètode. Revista de Difusió de la Investigació de la Universitat de València, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Investigación y Ciencia, Associació Catalana de Comunicació Científica, Biblioteques de Barcelona, Residència d’Investigadors (CSIC-Generalitat de Catalunya) e Museo Casa de la Ciencia-CSIC de Sevilla.

Bases (tamén se poden descargar aquí).
Inspiraciencia é un concurso de relatos de inspiración científica. É unha iniciativa que relaciona ciencia e escritura dun xeito lúdico, un espazo aberto para pensar e imaxinar a ciencia desde a ficción. O seu obxectivo é fomentar un achegamento ao pensamento científico, de forma libre e persoal, a través da creación literaria, e explorar realidades antes non imaxinadas.

1. Pode participar calquera persoa que presente un relato orixinal, en calquera das linguas do concurso (catalán, castelán, éuscaro e galego), que estea inspirado nunha temática científica.

2. Os orixinais deben estar escritos en catalán, castelán, éuscaro ou galego. Deben ser inéditos e non ser premiados en ningunha outra convocatoria, certame ou premio literario, nin ser publicados nun medio ou blog persoal.

Modalidade e categorías

3. O concurso ten unha única modalidade competitiva:

  • Relato curto dunha extensión máxima de 800 palabras

4. Os participantes poden participar nunha das seguintes categorías:

  • Adulto (a partir de 18 anos), enténdese que os participantes son maiores de idade na data de peche do prazo de presentación de relatos.
  • Mozo (de 12 a 17 anos), é dicir, os participantes son menores de 18 anos na data de peche do prazo de presentación de relatos..

5. Cada participante pode presentar un máximo de catro relatos, sempre que estean escritos en linguas distintas. Os relatos dun mesmo participante deben ser orixinais e non se pode presentar o mesmo relato en linguas distintas.

6. Os relatos de calquera categoría e lingua que traten a obra ou a figura de Richard Feynman optan ao premio accésit Feynman.

Presentación dos relatos

7. Os orixinais deben presentarse a través do sitio web: inspiraciencia.es. Previamente, os participantes deben rexistrarse. A data de nacemento establece a categoría (Mozo ou Adulto) na que se participa.

8. Os participantes poden acceder á súa conta cun nome de usuario e un contrasinal. O pseudónimo é o nome co que asinarán os relatos.

9. Cada participante pode enviar un relato en calquera das linguas do concurso. Os gañadores dunha edición, para unha categoría e lingua, non poderán presentarse para a mesma categoría e lingua nas dúas seguintes edicións.

10. Os participantes que queiran optar ao premio accésit Feynman deberán indicalo no formulario de envío de relatos.

11. O prazo de presentación de relatos pecharase o 17 de maio de 2018.

Premios

12. O acto de entrega de premios terá lugar durante o mes de xuño de 2018, data que se anunciará con antelación.

13. O concurso prevé un premio institucional para cada categoría e lingua, e un premio do público por categoría. Este ano, ademais, o premio institucional outorgará o premio accésit ao mellor relato Feynman de cada categoría.

14. Os premios serán dispositivos electrónicos, libros de divulgación, cursos de escritura e a subscrición a revistas de divulgación.

15. A organización do concurso resérvase o dereito de declarar deserta a convocatoria se considera que os orixinais presentados non alcanzan a calidade mínima necesaria.

Xurado e criterios de valoración

16. Para os premios institucionais designarase un xurado para valorar as contribucións e propoñer as obras gañadoras. Estará formado por persoas do ámbito da ciencia, a literatura, a arte, a divulgación, e anunciarase previamente.
A comisión organizadora traballa para que os relatos se publiquen na web. Encárgase tamén de facer a preselección de relatos que pasará ao xurado, mediante un sistema de dobre moderación.
17. Para valorar os relatos terase en conta a adecuación á temática, a calidade literaria, a orixinalidade na formulación, a estrutura e a coherencia da narración, así como o estilo, a creatividade e a imaxinación.

18. O premio do público decídese a través dunha votación en liña aberta a todas as persoas. O público premia o relato máis votado de cada categoría, con independencia da lingua na que se escribiu.19. A votación faise sobre a mesma selección de relatos que pase ao xurado. Para votar haberá que rexistrarse. Cada persoa pode dar un voto por relato, sen restrición do número de relatos a votar, a través do formulario habilitado.

Participación

20. A participación neste concurso presupón a aceptación das bases.

21. Os relatos gañadores poderán ser publicados en medios físicos e dixitais, sempre mencionando a autoría.

Barcelona, 12 de marzo de 2018″

Aberto o prazo para a votación popular de Inspiraciencia, ata o 12 de xuño

Abriuseinspiraciencia2015 a votación popular de Inspiraciencia para decidir o premio do público. Preto de 90 relatos pasaron a preselección de entre os máis de 400 relatos recibidos e poden votarse ata o 12 de xuño, co único requisito de estar previamente rexistrado. A mesma selección de relatos pasou ao xurado do premio institucional que decidirá os ganadores para cada lingua e categoría.

– Premio do público: Votación aberta ata o 12 de xuño. Pode realizarse aquí.

– Premio institucional. Xurado: David Alenyà Vilaró, Jon Arrizabalaga Valbuena, Karina Barros Ferradas, Jon Elordi Akordarrementeria, Eva García Fernández, Sara Martín Alegre, Pau Solsona Boada e Sonia Varela Pombo, representante da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e profesora na Universitat Autónoma de Barcelona.

V Concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia, coa colaboración da AELG

Inspiraciencia Inspiraciencia 1é un concurso de relatos de inspiración científica, que conta coa colaboración da AELG. É unha iniciativa que relaciona a ciencia e a literatura dunha forma lúdica e participativa. A ciencia e a literatura recorren á creatividade para encarar novos retos e combinadas poden xerar novas e frescas ideas en direccións imprevisibles. Inspiraciencia pretende ser un espazo aberto onde pensar e imaxinar a ciencia, desde a ficción.
1. Poderá participar calquera persoa que presente un relato orixinal -en calquera das linguas do concurso (catalán, español, éuscaro ou galego)- que estea inspirado nunha temática científica.
2. Os orixinais estarán escritos en catalán, español, éuscaro ou galego. Deberán ser inéditos e non ser premiados en ningunha outra convocatoria, certame ou premio literario, nin ser publicados en ningún outro medio ou blog persoal.
Modalidades e categorías
3. O concurso ten unha única modalidade competitiva: Relato curto dunha extensión mínima de 800 palabras.
4. Os participantes poderán participar nunha das seguintes categorías: Público adulto (a partir de 18 anos), ou Público mozo (de 12 a 17 anos).
5. Cada participante poderá presentar un máximo de catro relatos, sempre que estean escritos en linguas distintas. Todos relatos dun mesmo participante deben ser orixinais, é dicir, non se poderá presentar o mesmo relato en linguas distintas.
Presentación dos relatos
6. Os participantes deben rexistrarse nunha das dúas categorías e poden enviar un relato en calquera das linguas do concurso.
7. Os orixinais deberán publicarse no sitio web do concurso. Previamente haberá que rexistrarse a través dun formulario dispoñible no mesmo sitio web.
8. Os participantes poderán acceder á súa conta co nome de usuario e unha contrasinal. O pseudónimo será o nome co que se asinarán os relatos que se queiran publicar.
9. O prazo de presentación de relatos pecharase o 17 de maio de 2015.

inspiraciencia2015Inspiraciencia 2015 1Inspiraciencia 2015 2

Xosé Neira Vilas é homenaxeado co Premio Otero Pedrayo

Desde Cultura Galega:
“O xurado do Premio Otero Pedrayo, que convocan anualmente as catro deputacións galegas, acordaba onte outorgallo nesta edición a Xosé Neira Vilas. O galardón, que recoñece contribucións destacadas á cultura galega, valorou o autor de Memorias dun neno labrego como “unha das figuras máis representativa das letras galegas actuais, polo seu inxente labor a prol da cultura galega; por ter contribuído ó longo de toda a súa vida a difundir a cultura e tradición de Galicia e por unir a xeracións durante anos entorno á nosa historia, á nosa lingua e á identidade e características propias”.
O presidente da Real Academia Galega e membro do xurado, Xesús Alonso Montero, definiu o homenaxeado como “o candidato de todos os cidadáns da cultura galega”. Canda a el, facían parte do xurado representantes das deputacións, das secretarías xerais de Cultura e Política Lingüística, da Universidade de Vigo e do CSIC entre outros.”

O concurso literario sobre Ciencia, Inspiraciencia, agora tamén en galego

“O luns 12 de decembro dá comezo unha nova edición de Inspiraciencia, segunda edición dun certame que o ano pasado conseguiu unha altísima participación no conxunto do Estado. Ata o de agora só podían presentarse orixinais en castelán e catalán. Dende hoxe, tamén en galego pois a Editorial Galaxia decidiu participar este ano na organización poñendo así a disposición dos e das que escriben en galego a posibilidade de concursar na lingua propia de Galicia. O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) é quen convoca a segunda edición de Inspiraciencia, concurso de relatos de inspiración científica no que poden participar públicos de todas as idades. (…).
Os relatos poderanse publicar na súa web ata o 15 de marzo de 2012.
O concurso ten dúas categorías (xuvenil, para participantes de entre 12 a 17 anos, e adultos, a partir de 18 anos) e dúas modalidades, relatos curtos, cunha extensión mínima de 800 palabras e máxima de 1.500, e microrrelatos, cunha extensión máxima de 500 palabras. Como novidade desta edición, ademais dos idiomas catalán e castelán, as obras tamén se poden presentar en galego. Cada concursante poderá publicar un relato para cada modalidade.
Para cada categoría e modalidade haberá un premio institucional e un premio do público. Para o primeiro, un xurado formado por figuras recoñecidas dentro do mundo da cultura avaliarán as contribucións e emitirán a súa resolución. O premio do público decidirano os internautas por votación online unha vez pechada a recepción de relatos. O acto de entrega de premios está previsto que se celebre en abril de 2012. (…)” Vía Galaxia.