Seminario Dramaturxias e Novas Linguaxes Escénicas, impartido por Afonso Becerra de Becerreá

A Asociación de Actores e Actrices de Galicia e a XXIX Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas colaboran na organización deste obradoiro. Non hai teatro nin espectáculo sen unha dramaturxia que o estruture e lle dea sentido. Nos métodos e modelos de composición dramatúrxica radica a efectividade dun espectáculo. É nese ámbito onde se toman as decisións fundamentais e onde sen marcan os retos que despois haberá que realizar na posta en escena. O teatro emprega unhas linguaxes escénicas, cun léxico e unha sintaxe específicas, que están en constante evolución, como acontece con outras linguaxes no resto das artes. A dramaturxia, entendida como enxeñaría teatral, ocúpase desta evolución das linguaxes e dos estilos, investiga e propón retos aos escenarios. Así pois, para facer teatro é importante coñecer os elementos e os procedementos básicos de análise, creación e composición dramatúrxica, tamén algúns dos referentes históricos e contemporáneos que cambiaron e cambian a concepción das artes escénicas. E isto non é só necesario para quen se dedique a facer teatro, senón tamén unha oportunidade de afondar na percepción que temos da arte do teatro e afinar aínda máis o goce do noso padal, porque o gusto tamén se educa e é cultural (Non só somos o que comemos ou o que lemos, en teatro tamén somos o que vemos). Máis información aquí: CONVOCATORIA CURSO AFONSO BECERRA.

Temario:
– A composición de accións no modelo dramático clásico e na dramaturxia posdramática.
– Análise dramatúrxica de espectáculos.
– A evolución das linguaxes escénicas. A educación do gusto e os hábitos de recepción (L’école du spectateur).
– Tipoloxías de acción. Composición e análise da acción. Tipoloxías de personaxe / actriz, actor / performer / figura, silueta. Composición e análise do personaxe.

Exercicios:
– Exposición e debate dos temas.
– Análise de documentos audiovisuais e gravacións de espectáculos.
– Composición e análise de casos prácticos.

O Docente: Afonso Becerra de Becerreá.

Datas e duración:
– 15 horas lectivas co seguinte calendario:
– Do 3 ao 7 de Xullo: 11:00-14:00 horas.
Día 7– Lectura dramatizada aberta ao público coa exposición dos traballos realizados no obradoiro.

Lugar: Auditorio Municipal de Cangas. Avenida de Lugo nº 25-27 36940 Cangas.

Prazas: 15 prazas.

Prezo: 50 Euros para socios de AAAG , A.C Xiria e alumnos da Escola Municipal de Teatro de Cangas. No caso de non socios o importe será de 75 Euros

Inscrición:
Do 8 ao 22 de Xuño, enviando o formulario de inscrición anexo debidamente cuberto e adxuntando currículum vitae ao buzón de correo info@aaag.es ou mediante o formulario ao pé.
A organización comunicará a selección de candidatos o día 25 de Xuño, tendo que facer a reserva de praza ingresando o importe do curso antes do día 27 de Xuño. No caso de anulación da reserva por parte do alumno a organización non se compromete á devolución do importe da mesma se a praza non se cubre.

Seminario Obradoiro de escrita O curioso xogo de ordenar un mundo caótico, impartido por Santiago Cortegoso

A Asociación de Actores e Actrices de Galicia e a XXIX Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas colaboran na organización deste obradoiro. Non hai un método para ensinar a escribir. Igual que non hai un método para escribir. Ou o que é o mesmo: “Hai tantos métodos como escritores”. O xeito de desenvolverse na escrita vén determinado pola sensibilidade persoal para seleccionar e tratar os temas, o estilo, o xénero … Pódese dicir que as únicas claves fundamentais e imprescindibles son o traballo en soidade (ou non) e a perseveranza. Con todo, hai esquemas que nos poden axudar a ordenarnos e que nos poden afastar do pánico ao folio en branco, así como facilitar a comprensión do proceso no que estamos inmersos/as; existen recursos que nos poden enriquecer o labor: como construír personaxes, como compoñer historias, como xestionar a información, o espazo e o tempo no discurso… Hai moitas ferramentas que podemos ter en conta á hora de afrontar a escrita, para chegar a construír unha identidade propia e unha liberdade para expresarnos a través da escrita. Transmitir e compartir este material a partir do traballo práctico serán os obxectivos deste obradoiro. A proposta é xogar: xogar a que somos creadores sen límites, nin de presuposto, nin de tempo, nin de conciencia. Só temos ante nós moitos folios, un mundo do que falar e unha percepción da vida que nos individualiza. Os seres humanos somos un gran espectáculo cotiá. Somos unha especie complexa no medio de interrelacións complexas, de estruturas sociais creadas por nós mesmos que logo non controlamos, senón que nos controlan. Como individuo, observo e constrúo unha visión particular, unha sensibilidade, porque necesito ordenar o caos que me rodea. Non será a escrita unha maneira de expresar esta visión singular a través dun xogo creativo? Máis información aquí: CONVOCATORIA CURSO SANTIAGO CORTEGOSO.

Dinámicas:
– Análise de textos xurdidos nas sesións a partir de exercicios enfocados a abordar a escrita desde diferentes frontes.
– Análise de textos, proxectos e ideas aportados polos participantes.
– Análise de exemplos de escrita dramática clásica (Shakespeare, Valle-Inclán, Beckett…) e contemporánea (Thomas Bernhard, Rodrigo García, Sarah Kane…)

Algunhas claves:
– Procesos dramatúrxicos: da planificación á escrita automática.
– Especificidades da literatura dramática con respecto a outros xéneros: novela, poesía, guión cinematográfico, etc …
– A linguaxe dramática: acotacións, monólogos, diálogos e escenas colectivas.
– Escrita e posta en escena. Textos abertos e pechados.
– Construción de personaxes (unidireccionais, poliédricos, etc.) e conflitos (horizontais, verticais, tranversais, etc.).
– A espacialidade dramática. A intraescena e a extraescena. O espazo como xerador de significado.
– A temporalidade dramática. Tempo escénico e tempo referencial. Discurso lineal vs. discurso fragmentado.
– Xéneros dramáticos: comedia, drama, traxedia, etc..
Na última xornada haberá unha exposición dos traballos realizados no obradoiro en forma de lectura dramatizada aberta ao público.

O Docente: Santiago Cortegoso.

Datas e duración:
– 15 horas lectivas co seguinte calendario:
– Do 2 ao 6 de Xullo: Tarde: 18:00-21:00 horas.
Día 6: Lectura dramatizada aberta ao público coa exposición dos traballos realizados no obradoiro.

Lugar: Auditorio Municipal de Cangas. Avenida de Lugo, nº 25-27. 36940 Cangas.

Prazas: 15 prazas.

Prezo: 50 Euros para socios de AAAG, A.C. Xiria e alumnos da Escola Municipal de Teatro de Cangas. No caso de non socios o importe será de 75 Euros.

Inscrición:
Do 5 ao 22 de Xuño, enviando o formulario de inscrición anexo debidamente cuberto e adxuntando currículum vitae ao buzón de correo info@aaag.es ou a través do formulario ao pé.
A organización comunicará a selección de candidatos o día 25 de Xuño, tendo que facer a reserva de praza ingresando o importe do curso antes do día 27 de Xuño. No caso de anulación da reserva por parte do alumno a organización non se compromete á devolución do importe da mesma se a praza non se cubre.

Cangas: Moita poesía, pouca diversión, con Lucía Aldao e María Lado

Na noite do sábado 9 ao domingo 10 de xullo, a partir das 00:30 horas, e dentro da programación da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, Lucía Aldao e María Lado achegarán o seu espectáculo Moita poesía, pouca diversión.