Coñécense as gañadoras do VI Premio de poesía María Mariño

“O xurado calificador do VI Premio de Poesía María Mariño que convoca a Asociación Teenses Pola Igualdade decidiu por unanimidade outorgar o primeiro premio a María Teresa Iglesias Yugat, pola súa obra Nos arrabaldes do tempo.
O segundo Premio recaiu na autora compostelá Claudia Castro, xornalista e filóloga, pola súa obra Ela, muller en construción.
O xurado, composto por Ramón Brea, Guillermina Dominguez, Marisol López, María José Rodríguez e Manuel Rodríguez, destacou a “alta calidade dos traballos presentados”.
As premiadas recibirán o seu galardón durante a Gala Literaria que terá lugar o vindeiro día 19 de maio coincidindo coa celebración do Día das Letras Galegas.”

Coñécense as persoas gañadoras do V Certame de Poesía María Mariño 2015

“Un A. C. Teenses pola Igualdadexurado de honra integrado por Alfredo Conde, Juana Corsina, Marisol López, Paula Carballeira e Javier Crespán, foi o encargado de seleccionar os dous traballos gañadores do Primeiro e Segundo Premio do V Certame de Poesía María Mariño, entre os 50 traballos que se presentaron ao Certame este ano.
Tralo esforzo, resultaron gañadores co primeiro premio, Óscar García Ramos, mestre no Instituto de Betanzos e xa galardoado en outros eventos literarios, e María Teresa Iglesias Yugat, mestra no Instituo da Estrada.
Os galardoados recibirán o Premio no transcurso de una Gala Literaria que terá lugar no Hotel Congreso de Teo o vindeiro sábado, 16 de maio ás 21:30 horas.”

Convocado o Certame de Poesía María Mariño 2015

BASES

1.A. C. Teenses pola Igualdade Poderán participar todas as persoas maiores de idade que o desexen calquera que sexa a súa nacionalidade sempre que o seu traballo sexa escrito en galego.
2. Os poemas que se presenten deberán ser orixinais, inéditos e non presentados noutros concursos, sendo libres o tema e maila forma.
3. O V Premio María Mariño de Poesía estará dotado cun: Primeiro Premio de 300 € e un Segundo Premio de 200 €.
4. Cada concursante participará cun só poema, que non deberá exceder os CEN versos mecanografados a dobre espazo en formato DIN-A4, por unha soa cara e por quintuplicado.
5. Os poemas deberánse presentar baixo lema, indicando no sobre: PARA O V PREMIO DE POESÍA MARÍA MARIÑO. No interior do sobre que conteña o traballo , achegarase en sobre aparte, pechado e lacrado os seguintes datos: nome, apelidos, DNI ou pasaporte, enderezo e teléfono, da persoa autora do traballo así coma un resumo dos seus datos biográficos que non deberá exceder as quince liñas.
6. O Xurado cualificador estará integrado por cinco personalidades das letras e da cultura galegas actuando coma secretari@ con voz e sen voto una persoa, elixida pola directiva da asociación.
7. O fallo do Xurado será inapelable, a súa composición así como o nome dos galardoados, darase a coñecer a través dos medios de comunicación. Os galardoados recibirán comunicación directa por parte da organización.
8. A entrega dos Premios terá lugar nun acto poético en día a sinalar dentro da Semana das Letras Galegas 2015.
9. O prazo para a entrega dos traballos é improrrogable, rematando ás 12:00 horas do 16 de Abril do 2015.
10. Os poemas remitiranse a:
ASOCIACIÓN TEENSES POLA IGUALDADE
ESCOLA DE VILANOVA, 1º ANDAR. RECESENDE nº 43
15895- TEO- A CORUÑA
11. Os traballos gañadores quedarán en poder da Asociación Teenses pola Igualade que se reserva os dereitos sobre os mesmos.
12. Os traballos presentados non premiados deberán ser retirados polos autores previa identificación, no prazo de dous meses, dende a entrega do Premio. Transcorrido dito prazo procederase a súa destrucción.
13. A participación neste concurso implica a total aceptación das presentes Bases. Tódalas incidencias non previstas nas mesmas serán resoltas pola Directiva ou polo Xurado cando éste quede constituído.”

Convocado o IV Certame de Poesía María Mariño, 2013

BASES

1. Poderán participar todas as persoas maiores de idade que o desexen calquera que sexa a súa nacionalidade sempre que o seu traballo sexa escrito en galego.
2. Os poemas que se presenten deberán ser orixinais, inéditos e non presentados noutros concursos, sendo libres o tema e maila forma.
3. O IV Premio María Mariño de Poesía estará dotado cun: Primeiro Premio de 300 € e un Segundo Premio de 200 €.
4. Cada concursante participará cun só poema, que non deberá exceder os CEN versos mecanografados a dobre espazo en formato DIN-A4, por una soa cara e por quintuplicado.
5. Os poemas deberánse presentar baixo lema, indicando no sobre: PARA O IV PREMIO DE POESÍA MARÍA MARIÑO. No interior do sobre que conteña o traballo , achegarase en sobre aparte, pechado e lacrado cos seguintes datos: nome, apelidos, DNI ou pasaporte, enderezo e teléfono, da persoa autora do traballo así coma un resumo dos seus datos biográficos que non deberá exceder as quince liñas.
6. O Xurado cualificador estará integrado por cinco personalidades das letras e da cultura galegas actuando coma secretari@ con voz e sen voto una persoa, elixida pola directiva da asociación.
7. O fallo do Xurado será inapelable, a súa composición así como o nome dos galardoados, darase a coñecer a través dos medios de comunicación. Os galardoados recibirán comunicación directa por parte da organización.
8. A entrega dos Premios terá lugar nun acto poético en día a sinalar dentro da Semana das Letras Galegas 2013.
9. O prazo para a entrega dos traballos é improrrogable, rematando ás 12 horas do 16 de Abril do 2013.
10. Os poemas remitiránse a:
ASOCIACIÓN TEENSES POLA IGUALDADE
ESCOLA DE VILANOVA, 1º ANDAR. RECESENDE.
15895- TEO- A CORUÑA
11. Os traballos gañadores quedarán en poder da Asociación Teenses pola Igualdade, que se reserva os dereitos sobre os mesmos.
12. Os traballos presentados non premiados deberán ser retirados polos autores previa identificación, no prazo de dous meses, dende a entrega do Premio. Transcorrido dito prazo procederáse a súa destrucción.
13. A participación neste concurso implica a total aceptación das presentes Bases. Tódalas incidencias non previstas nas mesmas serán resoltas pola Directiva ou polo Xurado cando éste quede constituído.

María Lado gaña o III Certame de Poesía María Mariño

A poeta ceense María Lado ven de gañar o III Certame de Poesía María Mariño, convocado pola Asociación Cultural Teenses pola Igualdade. Pola súa banda, o moañés Xosé Daniel Costas Currás recibiu o segundo premio do mesmo concurso. O xurado, formado por Lino Braxe, Xavier Crespán, Helena de Carlos, María Teresa Filloy Chao e María Xosé Rodríguez, valorou a calidade dos traballos presentados ao certame. A entrega dos premios terá lugar o 27 de maio no transcurso dunha cea-festa. Vía Fervenzas Literarias.

Convocado o III Premio de Poesía María Mariño

A Asociación Teenses pola Igualdade (Teo, A Coruña), convoca o III Premio de Poesía María Mariño, coas seguintes

BASES:

1. Poderán participar todas as persoas maiores de idade que o desexen calquera que sexa asúa nacionalidades sempre que o seu traballo sexa escrito en galego.

2. Os poemas que se presenten deberán ser orixinais, inéditos e non presentados noutros concursos, sendo libres o tema e maila forma.

3. III Premio María Mariño de Poesía estará dotado cun: Primeiro Premio de 500 € e un Segundo Premio de 300 €.

4. Cada concursante participará cun só poema, que non deberá exceder os CEN versos mecanografados a dobre espazo en formato DIN-A4, por una soa cara e por quintuplicado.

5. Os poemas deberánse presentar baixo lema, indicando no sobre: “PARA O III PREMIO DE POESÍA MARÍA MARIÑO”. No interior do sobre que conteña o traballo, achegarase en sobre aparte, pechado e lacrado cos seguintes datos: nome, apelidos, DNI ou pasaporte, enderezo e teléfono, da persoa autora do traballo así como un resumo dos seus datos biográficos que non deberá exceder as quince liñas.

6. O Xurado cualificador estará integrado por cinco personalidades das letras e da cultura galegas actuando coma secretari@ con voz e sen voto una persoa, elixida pola directiva da asociación.

7. O fallo do Xurado será inapelable, a súa composición así como o nome dos galardoados darase a coñecer a través dos medios de comunicación. Os galardoados recibirán comunicación directa por parte da organización.

8. A entrega dos Premios terá lugar nun acto poético en día a sinalar dentro da Semana das Letras Galegas 2011.

9. O prazo para a entrega dos traballos é improrrogable, rematando ás 12 horas do 16 de Abril do 2011.

10. Os poemas remitiránse a:

ASOCIACIÓN TEENSES POLA IGUALDADE
ESCOLA DE VILANOVA, 1º ANDAR. RECESENDE.
15895- TEO- A CORUÑA

11. Os traballos gañadores quedarán en poder da Asociación Teenses pola Igualdade que se reserva os dereitos sobre os mesmos.

12. Os traballos presentados non premiados deberán ser retirados polos autores previa identificación, no prazo de dous meses, dende a entrega do Premio. Transcorrido dito prazo procederáse a súa destrucción.

13. A participación neste concurso implica a total aceptación das presentes Bases. Tódalas incidencias non previstas nas mesmas serán resoltas pola Directiva ou polo Xurado cando éste quede constituído.

Teo, a 8 de Novembro do 2010.

A Directiva.