Convocado o Premio de Xornalismo Literario Luso-Galego Teixeira de Pascoaes e Vicente Risco 2013

Coa finalidade de destacar a importancia que tiveron as relacións entre intelectuais galegos e portugueses nas primeiras décadas do século XX, a Fundación Vicente Risco e a Câmara Municipal de Amarante, co respaldo científico das universidades de Santiago de Compostela, Porto, Minho, A Coruña, Vigo, e Trás-os-Montes-e-Alto-Douro, promoven o Premio de Xornalismo Literario Luso-Galego Teixeira de Pascoaes e Vicente Risco.
Este premio procura homenaxear os dous intelectuais (representantes, respectivamente, do saudosismo / universalismo portugués e do nacionalismo galego da Época Nós), mais tamén todos aqueles que, a través da prensa escrita, traballaron e traballan a prol da aproximación e encontro de Galiza e de Portugal, e da construción da cidadanía europea.

BASES

1. Son admitidos a concurso textos de xornalismo literario, publicados en xornais ou outros periódicos en papel, escritos en lingua galega ou portuguesa, independentemente do país en que fosen publicados.
2. Por “xornalismo literario” enténdese o conxunto de textos curtos de variábel extensión, publicados na prensa periódica, cos obxectivos de informar e formar os cidadáns e cun criterio estético de excelencia literaria.
3. Cada concorrente debe enviar a concurso:
a) Tres textos en reprodución facsímile (cada un deles terá entre dous mil e seis mil caracteres), agrupados nun único dossier, publicados entre 1 de xaneiro e 31 de decembro do ano inmediatamente anterior ao da atribución do premio.
b) Un documento fechado con identificación do concorrente (nome completo, N.I.F.) e contactos persoais (teléfono e e-mail), ao que se deben engadir os datos da publicación dos artigos enviados a concurso (nome do periódico e data) e, caso de que o autor use pseudónimo, unha declaración do periódico que permita garantir a súa autoría.
4. Os textos a concurso deben ser enviados no ano de convocatoria do premio, entre o 1 de xaneiro e o 30 de abril, aniversario do pasamento de Vicente Risco. O envío, identificado como PREMIO DE XORNALISMO LITERARIO LUSO-GALEGO TEIXEIRA DE PASCOAES E VICENTE RISCO, debe ser feito para o seguinte enderezo electrónico: secretaria@fundacionvicenterisco.com.
5. O xurado comporase de sete persoas singulares, propostas polas seguintes institucións: tres polas universidades galegas e tres polas universidades portuguesas (enriba referidas), a que se deberá xuntar unha figura de prestixio do mundo das letras e das artes (a designar alternativamente pola Câmara de Amarante e pola Fundación Vicente Risco).
6. O valor do premio é de seis mil euros.
7. A presentación dos textos ao Premio de Xornalismo Literario Luso-Galego Teixeira de Pascoaes e Vicente Risco presupón a aceptación destas Bases e a cesión dos Dereitos de Autor para unha eventual publicación.
8. O xurado reunirse antes do 2 de novembro, aniversario do nacemento de Teixeira de Pascoaes.
9. A entrega do premio terá lugar, alternativamente, en Galiza e en Portugal, durante unha sesión cuxa data se anunciará.
10. A decisión do xurado non admite recurso, cabéndolle a interpretación deste regulamento e a consideración de eventuais casos omisos.

Adenda: Na edición de 2013, e excepcionalmente, a entrega dos textos a concurso será extensiva a 30 de maio.

Universidade do Minho, Braga: I Jornadas Galiza mais perto, os 14 e 15 de xuño

O Centro de Estudos Galegos da Universidade do Minho, en colaboración coa Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega -con patrocinio da Secretaría Xeral de Política Lingüística-, organiza as I Xornadas Galiza máis perto, que decorrerán os días 14 e 15 de xuño na Universidade do Minho.
O obxectivo será procurar áreas de converxencia relativas ás matérias abordadas (literatura, lingua, música…) e aproximar dúas realidades que partillam unha historia, unha lingua e unha cultura: a Galiza e o Norte de Portugal.

PROGRAMA

14 de Junho:
9h.30. Sessão de abertura.
10h.00. AELG: 30 anos a escrever a história recente da literatura galega (Mercedes Queixas, Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega).
10h 45. Sombras e luzes: unha aproximação á historia da literatura galega (María Vilariño, Universidade da Coruña).
11h. 30. Café.
11h. 45. Resistencia política na narrativa galega contemporánea (Mario Regueira, Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega)
12h. 30. Almoço.
15h. 00. Mesa redonda: A literatura galega e portuguesa hoje com:
* Mario Regueira (Escritor galego).
* Lorena Souto (Escritora galega).
* Marta Gomes (Escritora portuguesa).
16h. 30. Em conversa com a Mafalda Arnauth.

15 de Junho:
10h. 00. Galegos, galego-portugueses ou espanhóis? Questões de imagem (Carlos Pazos, Universidade do Minho).
10h. 45. Café.
11h. 00. Mesa: A língua galego-portuguesa através da sua historia:
* Panorama histórico sobre a língua galega (Xoán López Viñas, Universidade da Coruña).
* O galego nos textos metalinguísticos portugueses (séculos XVI-XIX) (Sónia Duarte, Universidade do Porto).
12h. 30. Almoço.
14h. 30. Eurorregião Galiza-Norte de Portugal: novas oportunidades financeiras, económicas e sociais (Artur Jorge Barroso, Universidade do Minho).
15h. 15. A tradição oral galego-portuguesa (Emilio Cambeiro, Universidade Nova de Lisboa).
16h. 00. Música galega: Intervenção, normalização e desleixo (Alberto Pombo, Universidade de Estremadura).

A inscrición (para recibir certificado de presenza) é gratuíta e pódese formalizar na web ou neste mail de contacto: ceg@ilch.uminho.pt