Compostela: 1º Encontro da edición galega e portuguesa, o 25 de setembro