“Encontro poético” no Kiosko Alfonso da Coruña


Será o sábado 24 de 18:00 a 21:00, no Kiosko Alfonso: «Dentro do programa de actividades da Feira da poesía terá lugar un “Encontro poético” no Kiosko Alfonso. Trátase de propiciar o encontro dos lectores cos poetas para que podan conversar e se o desexan mercar poemas ou mesmo confeccionar a súa persoal antoloxía no momento. Contaremos coa presenza de Francisco Xosé Fernández Naval, Estíbaliz Espinosa, Lois Diéguez, Paloma Calvo, Eduardo Estévez, Antía Otero, Xavier Seoane, Eva Veiga, Alberte Suras, Ánxeles Penas, Olga Patiño, Chelo Suárez, Begoña Paz, Xosé Abeal, Eli Ríos, Diana Varela Puñal… Ademais, participarán ilustradores pertencentes a Asociación Galega de Profesionais da Ilustración (AGPI), o que sen dúbida aumentará o valor do evento.» (Concellaría de Cultura da Coruña)