Irimia (Meira): VII Festa da Afirmación e Dignidade, o 21 de setembro

Meira: V Festa de Afirmación e Dignidade, o 23 de setembro