Irimia (Meira): VII Festa da Afirmación e Dignidade, o 21 de setembro

Órrea e Meira: 120 anos de Avelino Díaz. Nadal cultural 2017

Meira: V Festa de Afirmación e Dignidade, o 23 de setembro

Meira: IV Festa da Afirmación e Dignidade

imm_irimia-2016