Isabel Soto, gañadora do Premio Plácido Castro de Tradución

“A viguesa Isabel Soto foi a gañadora da XVIª edición do Premio Plácido Castro de Tradución pola obra Fosca de Iginio Ugo Tarchetti, publicada por Hugin e Munin.
Isabel Soto é unha tradutora consolidada cunha longa traxectoria profesional. A obra premiada, Fosca, é a máis importante de Tarchetti, escritor italiano scapigliato. A scapigliatura foi un movemento artístico e literario desenvolvido no norte de Italia sobre todo entre os anos sesenta e oitenta do século XIX. Nos scapigliati aniñaba un espirito de rebeldía contra a cultura tradicional e o bon senso burgués.
O xurado destacou da tradución a fluidez e a solvencia na lingua meta, así como o esforzo de reflectir o estilo arcaizante da lingua orixinal nun galego que recupera usos propios dunha época literaria anterior; respecto á calidade da tradución, salienta o acerto no transvasamento de estruturas sintácticas intricadas ao galego.
Con este premio, a Fundación Plácido Castro pretende reivindicar a dimensión tradutora do autor galego de quen en 2017 cúmprense 50 anos do seu pasamento, así como alentar un maior recoñecemento social do labor dos tradutores e tradutoras e da súa achega ao sistema cultural e literario galego.
O premio entregarase o vindeiro 30 de setembro, Día Internacional da Tradución, no Concello de Vilagarcía de Arousa.”

Bases do Premio de Tradución Plácido Castro 16ª edición

“A Fundación Plácido Castro da que forman parte os concellos de Corcubión, Cambados e Vilagarcía de Arousa, a Asociación de Tradutores Galegos e o IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional), convoca o Premio Plácido Castro de Tradución destinado a promover versións en lingua galega das grandes obras da literatura universal, con especial atención á súa presenza en Internet e as traducións para o galego de obras doutras linguas. Lémbrase, deste xeito, a figura de Plácido Castro, humanista, liberal, cosmopolita, símbolo da universalidade do nacionalismo galego que quixo estimular coas súas traducións a recuperación explícita da nosa identidade.
Poderán participar na convocatoria da décimo quinta edición do Premio Plácido Castro de Tradución todas as persoas que envíen algunha obra traducida ao galego para ser incluída na biblioteca virtual http://tradutoresgalegos.com/bivir.html, mesmo se xa foron editadas con anterioridade en formato papel. As obras deberán necesariamente estar libres de dereitos e pertencer ao dominio público no momento en que sexan enviadas a Bivir. Tamén poderán concorrer aquelas obras editadas en formato papel e non publicadas en bivir.com que sexan remitidas polos seus autores á Fundación a efectos de participar no premio.
Asemade poderán concorrer as traducións para o galego de obras publicadas orixinariamente noutras linguas
As obras que concorran ao premio enviaranse á sede da secretaría da Fundación Plácido Castro: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) Centro Cívico Sur, rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra ou por correo electrónico a info@tradutoresgalegos.com, antes do 1 de maio de 2017.
O xurado do Premio estará composto por cinco persoas representantes de cada unha das seguintes institucións: Fundación Plácido Castro, Asociación de Tradutores Galegos (ATG), Real Academia Galega, Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo e Administración Autonómica. Actuará como secretario con voz e sen voto unha persoa en representación do IGADI.
O xurado terá en conta fundamentalmente os seguintes criterios: corrección lingüística e ortotipográfica, calidade da versión, criterios de lectura e interpretación do orixinal, relevancia da obra nas culturas de orixe e chegada e adaptación ao destinatario.
O xurado dará a coñecer de inmediato a identidade da persoa premiada e fará públicas as razóns nas que se fundou para a concesión do premio.
O premio consistirá nun diploma acreditativo e unha peza escultórica deseñada expresamente para o concurso, obra de Xaquín Chaves.
A entrega do Premio terá lugar no lugar e data que sinale a Fundación Plácido Castro.”

O premio Plácido Castro de Tradución declarado deserto

Desde Sermos Galiza:
“O xurado designado para resolver a décimo terceira edición do Premio Plácido Castro de tradución acordou declaralo deserto, segundo puido saber Sermos Galiza. A xuntanza do xurado celebrouse na tarde do luns, nas dependencias da Concellería de Cultura do Concello de Vilagarcía de Arousa.
Segundo fontes do xurado a decisión de que se declarase deserto –o que sucede por primeira vez na historia do premio- obedece que a ou a calidade das versións ou a importancia das propostas para a consolidación dun corpus de calidade, no que atinxe ao transvasamento á nosa lingua de textos alleos, distaba máis do desexable en relación ao nivel actual desta profesión na nosa lingua, que vén avalada polos galardóns outorgados en calquera das edicións anteriores.
Na convocatoria de 2013 concorrían 7 propostas, con versións de Pirandello, Shakespeare, Àngel Guimerà, Oscar Wilde, Virginia Woolf, Emily Brönte e Pierre Louÿs, realizadas nalgúns casos sobre obras completas, e noutros, sobre fragmentos.”

Lourenzo Maroño e Elena Sherevera e Camiño Noia, Premios de Tradución Plácido Castro

Desde Praza:
“O xurado da XI edición dos Premios de Tradución Plácido Castro acordou conceder o galardón ex aequo aos tradutores Lourenzo Maroño e Elena Sherevera, pola Antoloxía da poesía rusa: de Pushkin a Evtushenko; e mais a Camiño Noia, pola súa tradución O gran Meaulnes. O xurado, integrado por representantes da propia Fundación Plácido Castro, a Xunta de Galicia, o IGADI, a Real Academia Galega e a Asociación de Tradutores Galegos, sinala que na tradución da poesía rusa apréciase “unha vontade de estilo moi ben conseguida, con expresións naturais e poeticamente cribles en galego. Trátase de composicións trabadas, sólidas, que concordan coas presentacións que se fan dos autores. Ademais incorpora voces poéticas diferentes con cadanseu interese, punto de vista e idiosincrasia expresiva, sempre cunha lectura fluída e doada”. Na tradución de Alain Fournier destácase “o excelente manexo da lingua que consegue reproducir á perfección as distintas atmosferas nas que se desenvolve o argumento. Ofrecésenos aquí unha perfecta reconstrución en galego do heroe romántico que se lanza á persecución dos seus soños”. O obxectivo deste premio é destacar a calidade das traducións dos clásicos da literatura universal que a Biblioteca Virtual bivir publica periodicamente na súa páxina web nunha iniciativa que pretende a un tempo colaborar no proceso de normalización da lingua do país e contribuír a enriquecer o universo literario galego mediante a versión dos autores consagrados que escribiron noutras linguas.
A Fundación pretende con este premio reivindicar o importante labor dos nosos tradutores e tamén aquela dimensión literaria de Plácido Castro (1902-1967), quen se destacara como o máis universalista dos nosos galeguistas. Os premiados nesta edición recibirán o diploma acreditativo e unha escultura alegórica da autoría de Xaquín Chaves o próximo día 1 de decembro ás 12 horas no Concello de Vilagarcía de Arousa.”

Fernando Moreiras faise co X premio Plácido Castro por unha tradución do poeta Alexander Pope

Alexander Pope foi un poeta que tivo, entre outras virtudes, o mérito de poder vivir dos beneficios xerados polo éxito comercial das súas traducións. A súa primeira contribución á literatura, como autor, foi Ensaio sobre a crítica, texto que acaba de traducir ao galego o profesor da Universidade de Vigo, Fernando Moreiras. Esa tradución acáballe de valer o décimo premio Plácido Castro, ao que este ano se presentaron dez traballos. O xurado destacou que se trata “da primeira tradución deste autor ao galego, e da gran calidade da reprodución nos esquemas rítmicos da obra orixinal”. O premio non ten dotación económica e consiste nun diploma e nunha peza escultória deseñada por Xaquín Chaves.” Vía Cultura Galega.

Coñécense os gañadores do Premio de Tradución Plácido Castro do 2009

Emilio Valadé del Río, polo seu traballo con A evolución humana de Antonio Bracinha Vieira e Natalia Cora, Rebeca Lemat e Susana Collazo por Lord Jim de Joseph Conrad gañaron o Premio de Tradución Plácido Castro do 2009. O xurado expresou nunha nota de prensa a súa satisfacción pola grande calidade das traducións concorrentes, que “mellora ano tras ano”. Lord Jim “é un clásico da literatura universal que se nos presenta nunha coidadísima tradución”, salienta o xurado, que tamén subliña da tradución de A evolución humana o feito de ser unha obra científica e “con este recoñecemento faise fincapé na necesidade da planificación da tradución sistemática dun corpus científico universal”. O xurado estivo composto polos seguintes membros: Xosé Castro Ratón, da Fundación Plácido Castro; Carlos Arias Iglesias, en representación da Xunta de Galicia; Xosé María Gómez Clemente, da Asociación de Tradutores Galegos; Ana Luna Alonso do Departamento de Tradución da Universidade de Vigo e Alberto Álvarez Lugrís, secretario da Asociación de Tradutores Galegos, que actúa en calidade de Secretario do xurado. Farase entrega do premio, dotado con 3.000 euros, o próximo sábado día 16 de outubro no concello de Cambados ás 13.00 horas. A nova completa pódese consultar en Galicia Hoxe.