Pontevedra: conmemoración do 70 aniversario da Colección Benito Soto

Pontevedra: IV Xornada de Onomástica Galega, o 19 de outubro