Ditame do IV Certame de poesía en lingua galega Manuel María

DesdeconcursoFallo-720x340 a Casa de Galicia en Gipuzkoa:
“En San Sebastián, a 4 de xuño de 2016, na sede social da Casa Galicia en Gipuzkoa, reunidos os membros do xurado: Don Xosé Estévez, Dona Rosalía Ferreiro, Dona Ana Bastos e Dona Rocío Dourado e, actuando como secretaria sen voz nen voto, Dona Miriam López; acordan que os premiados do IV Certame de poesía en lingua galega Manuel María sexan:
1º premio: Clara Vidal (A Coruña) Obra: De nome propio, Alois.
2º premio: Paulo Martínez (Begonte – Lugo) Obra: Caída libre.
3º premio: María Canosa (Cee – A Coruña) Obra: A desmemoria.”

Convocado o III Certame de poesía en lingua galega Manuel María da Casa de Galicia en Gipuzkoa

“A Casa de Galicia en Guipúzcoa convoca o III Certame de poesía en lingua galega Manuel María, coas seguintes

BASES

1. O poema estará escrito en lingua galega e terá un máximo de noventa versos e un mínimo de corenta. Admitiranse conxuntos de poemas de temática común sempre que non excedan dos cen versos
2. O poema enviarase nun sobre sen remitente nin indicación algunha referente a personalidade do/a autor/a ao seguinte enderezo:
Casa de Galicia en Gipuzkoa
Rúa Zabaleta, 28 – baixo
20002 – Donostia/San Sebastián
(Gipuzkoa)
Dentro, noutro sobre pechado, figurará exteriormente o primeiro verso do poema e no interior do mesmo sobre constará o nome, enderezo, número do DNI e teléfono do/a autor/a.
3. As obras que se presenten deberán ser inéditas.
4. Os poemas enviaranse por triplicado antes do día 2 de abril de 2015.
5. A organización nomeará un xurado composto por persoeiros relevantes da creación e da crítica e daranse a coñecer no momento de facerse público o fallo do xurado.
6. Os premios fallaranse o 9 de abril de 2015. Os poemas premiados serán editados pola Casa de Galicia da forma e no lugar que se estime axeitado.
7. Os premios consistirán en:
1º premio: 400 euros.
2º premio: 200 euros.
3º premio: 100 euros.
8. Os premios serán entregados na Casa de Galicia en Gipuzkoa unha vez realizado o fallo por parte do xurado.
9. O feito de participar supón aceptar a resolución do xurado así como as bases do certame. O xurado poderá declarar deserto algún premio.
10. A Casa de Galicia en Gipuzkoa resérvase os dereitos de publicar calquera dos traballos presentados ao concurso na forma ou no medio que estime oportuno.
11. Non se devolverán os orixinais.”

Fallo do II Certame de Poesía en Lingua Galega Manuel María

“Hoxe, 24 de maio, na Casa Galicia en Gipuzkoa fíxose público o fallo do II Certame de poesía en lingua galega Manuel María. O xurado composto por Xosé Estévez, Paulo Lema, Rocío Dourado e Miriam López como secretaria sen voz nen voto acordaron que os premiados foran os seguintes:

1º premio: Cruz Martínez Vilas (Vigo). Obra: O lánguido ocaso dunha dalia.
2º premio: Pura Tejelo (A Coruña). Obra: Éramos deuses entre a herba seca de agosto.
3º premio: Tito Pérez Pérez (A Coruña). Obra: Despece.