Antonio Piñeiro gaña o VII Premio Internacional de Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira coa obra Celada

“Antonio Piñeiro foi o gañador do VII Premio Internacional de Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira coa obra Celada.
O xurado estivo composto por Antonio Tizón, galardoado na pasada edición, Xoán Xosé Fernández Callón, Alicia Padín Otero e Manuel Bragado Rodríguez. Optaron pola obra de Piñeiro entre as once presentadas este ano, destacando a contribución histórica dun texto que se mergulla nas revoltas estudiantís de Santiago nos anos setenta. Indicando que “estamos ante unha moi valiosa contribución literaria, unha novela política e poética, narrada por un personaxe colectivo, unha voz anónima que fala tanto da vida cotiá coma dos recunchos de Compostela”. “É unha colección de batallas que, dada as súa transcendencia, deben quedar para a Historia”. “Unha obra que convén reler”.
A nova deuse a coñecer ao público no acto que tivo lugar o 30 de maio no Salón de actos do Concello de Ribeira. A novela será publicada por Xerais ao longo do vindeiro ano.”

Ribeira: actividades destacadas na Feira do Libro o sábado 24 e domingo 25

O domingo 25 de xuño finaliza a Feira do Libro de Ribeira (na Praza do Concello), con horarios de 12:00 a 14:30 h. e de 18:30 a 22:30 h., cos seguintes actos literarios destacados para estes dous últimos días:

Sábado 24
20:00 h. Os premios literarios, chave da porta da literatura, encontro das persoas gañadoras do Concurso Internacional de Novela Curta Cidade de Ribeira. Participan Goretti Fariña (Orlando pendurado), David Pobra (Liña azul), Amadeo Cobas (A cacería) e Antonio Tizón (Un home estraño), nun acto coordinado por Pilar Ponte Patiño.
21:00 h. Presentación de Corredora, de María Reimóndez, publicado por Xerais.

Domingo 25
20:30 h. Lectura dramatizada de Xosé Neira Vilas, a cargo de Palabra Viva.

Noia: presentación de A cacería, de Amadeo Cobas

O Amadeo Cobassábado 2 de abril, ás 20:00 horas, no Liceo de Noia (Rúa Alameda, s/n), preséntase o libro A cacería, de Amadeo Cobas, publicado en Xerais, novela gañadora da VI Edición do Concurso Internacional de Novela Cidade Centenaria de Ribeira. No acto participan, xunto ao autor, Ramón Carredano e Manuel Bragado.

Ribeira: presentación de A cacería, de Amadeo Cobas

O Amadeo Cobasxoves 31 de marzo, ás 20:30 horas, no Salón de Plenos do Concello de Ribeira, preséntase o libro A cacería, de Amadeo Cobas, publicado en Xerais, novela gañadora da VI Edición do Concurso Internacional de Novela Cidade Centenaria de Ribeira. No acto, organizado polo Concello de Ribeira, participan, xunto ao autor, Manuel Ruiz Rivas, Fabiola García e Manuel Bragado.

Amadeo López Cobas, Premio de novela curta Cidade Centenaria de Ribeira con A cacería

DesdeAmadeo López Cobas Xerais:
“A finais do pasado mes de xullo fallouse no Concello de Ribeira a V edición do concurso de novela curta Cidade Centenaria, resultando gañadora a obra A cacería de Amadeo López Cobas, natural de Noia. Deste xeito consolídase un certame de novela curta do que xa resultaron gañadores Begoña Paz, Ignacio Silva, Goretti Fariña e David Pobra. A Cacería é unha novela de aventuras, localizada nun tempo e espazo míticos, onde un pobo loita pola súa supervivencia, da man dun guerreiro que vemos evolucionar de neno a heroe. Unha proposta de narración épica, no que respectando as convencións do xénero de fantasía heroica, proponse unha reflexión sobre a conformación da identidade do heroe. O premio supón a reaparición en Galicia do noiés, afincado hoxe en Vigo, Amadeo López Cobas, que debutara na narrativa galega en 2002 con Contos de viaxe e que seis anos despois publicara As pantasmas sodes do que non hai. A Cacería será publicada por Xerais o vindeiro ano. (…)”

Ribeira: presentación de Liña azul, de David Pobra

O venres 9 de maio, ás 20:00 horas, no Salón de Plenos do Concello de Ribeira, terá lugar a presentación do libro Liña azul, de David Pobra, gañador do IV Premio de Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira, publicado en Xerais. O acto, organizado polo Concello de Ribeira, contará co acompañamento musical do alumnado do Conservatorio de Música Municipal.

David Pobra gañou o certame de novela curta Cidade Centenaria de Ribeira de 2013

Desde Certo:
“(…) David Pérez González -coñecido literariamente como David Pobra en alusión ao concello no que naceu- é o gañador da cuarta edición do Concurso de Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira.
Así o deu a coñecer o secretario do xurado, José Antonio Otero, nun acto celebrado no salón de plenos da Casa Consistorial hai uns días, na que o escritor foi agasallado co diploma conmemorativo e o cheque de 3.000 euros con que se distingue este concurso literario, ademais da próxima publicación da obra na editorial Xerais. O título da novela, A liña azul. (…)
O alcalde Manuel Ruiz expresou a súa satisfacción por que o vencedor desta cuarta edición procedese da comarca e tivese vínculos co municipio de Ribeira, e animou ao autor a proseguir polo camiño de literatura, habida conta da calidade demostrada ao ser escollido por un prestixioso seleccionado entre un alto número de obras presentadas (23). Entre as persoas presentes neste acto (que tamén contou coas notas musicais da alumna de piano do Conservatorio Profesional de Ribeira Michelle Pena) figuraban dous dos membros do xurado: María Goretti Fariña, gañadora do último premio de novela curta con Orlando Pendurado, e Cipriano Fernández, escritor e profesor. O xurado tamén estivo composto por Manuel Bragado, editor de Xerais, e Alicia Padín, responsable do Servizo de Normalización Lingüística de Ribeira. Actuou como secretario o arquiveiro municipal José Antonio Otero, quen ao dar lectura da acta destacou non só a cantidade senón tamén a calidade das obras presentadas, que ían dende a prosa poética ata a tradición oral, relatos de intriga, policía ou xuvenil. (…)”
Aquí pode descargase a acta do xurado: Acta do Xurado do IV Concurso de Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira.

Convocada a IV Edición do Concurso Internacional de Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira

“Convoca a Área de Cultura do Concello de Riveira e Edicións Xerais de Galicia para potenciar, apoiar e difundir a literatura en lingua galega e conmemorar a concesión do título de Cidade, outorgado pola S.M. o Rei Alfonso XIII o 23 de marzo de 1906.

BASES

1.- Poderán concorrer ao certame de novela curta todas as persoas, maiores de idade, de calquera nacionalidade e/ou residencia, cun único traballo en lingua galega (empregando a normativa ortográfica e morfolóxica aprobada pola RAG en 2003) de temática libre, orixinal e inédito.
2.- A obra, cunha extensión mínima de 80.000 caracteres e máxima de 140.000 caracteres, presentarase por quintuplicado en exemplares separados, mecanografados por unha soa cara, debidamente grampados ou encadernados, sen firma ou calquera outro elemento que poida ser identificador do/a autor/a e cun lema ou pseudónimo, empregando o sistema de plica e debendo ademais incorporar un CD co arquivo dixital do texto.
3.- A plica deberá conter no seu interior os datos do autor/a e fotocopia de identificación (DNI/Pasaporte), así como declaración xurada de aceptación das bases do certame e de que a obra presentada é orixinal do/a autor/a e inédita.
4.- O prazo de admisión dos orixinais rematará o 23 de marzo de 2013, aniversario da concesión do Título de Cidade a Riveira pola S. M. o Rei Alfonso XIII en 1906.
5.- Os traballos, citando IV Concurso Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira, remitiranse a: Concello de Ribeira, Á/a da Área de Cultura, Praza do Concello, s/n, 15960, Ribeira, A Coruña, España.
6.- Establécese un Primeiro e Único premio de 3.000,00 €, diploma conmemorativo e publicación da obra, que será realizada por Edición Xerais de Galicia. O importe do premio estará suxeito á lexislación fiscal vixente.
7.- O/A autor/a terá que recoller persoalmente o premio na data, lugar e hora que sinale a organización do certame, a non asistencia, ou delegación sen que estea debidamente xustificada por causa maior, suporá a renuncia a este.
8.- O xurado terá todas as facultades para a decisión do premio, que non quedará deserto. Estará composto por persoas de recoñecido prestixio no eido da cultura a educación e as letras galegas e emitirá publicamente o seu veredicto no mes de maio de 2013, coincidindo coa programación do Maio Cultural e Letras Galegas que organiza este concello.
9.- O acto de entrega do premio terá lugar no mes de maio de 2013, do cal se dará conta anticipadamente aos medios de comunicación e ás persoas interesadas. A publicación e presentación da obra gañadora será entre os meses de marzo e maio de 2014, acto no que tamén se convocará a V Edición do certame.
10.- Os traballos non premiados serán destruídos vinte días despois do veredicto, polo que a súa reclamación farase persoalmente e con identificación no Auditorio Municipal de Ribeira durante ese prazo.
11.- O feito de concorrer ao certame implica a aceptación das devanditas bases.”