Ribeira: presentación de Unha historia da arte galega, de Xosé Carlos López Bernárdez

Ribeira: presentación da tradución do Código de Hammurabi e outras compilacións legais de procedencia babilónica

Aguiño, Ribeira: presentación de O libro negro da lingua galega, de Carlos Callón