Armando Requeixo gaña o XXII Premio Reimóndez Portela

Desde Faro de Vigo:
“A XXII edición do Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela recaeu por unanimidade sobre unha serie de cinco artigos (“Rosalía voa alto”, “Palabras para o Alén”, “Lingua Zombi”, “Cando iso non pode pasar aquí” e “De rosas e letras”) da autoría de Armando Requeixo, crítico literario e escritor con profundos coñecementos da literatura galega e universal que comparte os seus artigos cos lectores desde a sección “Faro da Cultura” do Faro de Vigo. Segundo apuntaron desde o xurado, “o autor descóbrenos en cada entrega os recunchos máis insólitos e misteriosos das obras literarias, espertando a curiosidade do lector e estimulándoo a coñecelos máis devagar”. (…)
O xurado estivo presidido por Juan Manuel Constenla Carbón e estaba composto por Evaristo Mato Oliveira, Luís Reimóndez Fernández, José López Vilariño e Juan Andrés Fernández Castro, exercendo de secretario, con voz mais sen voto, José Manuel Bouzas Blanco. O xurado cualificador agradeceu a participación dos 16 autores que presentaron un total de 53 artigos e destacou, como nota salientable, a calidade dos traballos.
O acto de entrega do premio Reimóndez Portela será o vindeiro día 22 ás 19:00 horas, dentro da 31ª Feira do Moble de Galicia. (…)”

Coñécese a obra gañadora do Premio Arume de Poesía para nenos 2015

DesdeARUME 2015 1 a Fundación Xosé Neira Vilas:
“Na tarde do venres 18 do mes de nadal de 2015, na sede da Fundación Xosé Neira Vilas, reuniuse o xurado do Premio Arume de Poesía para nenos ó obxecto de fallar a súa oitava edición. O xurado, composto por: Juan Andrés Fernández Castro (presidente), Luís Reimóndez Fernández e Rosalía Morlán Vieites -que actuou á súa vez como secretaria-, destacou a cantidade e calidade dos traballos recibidos, entre os que resultou elixido por unanimidade o poemario titulado Soños de nenos que, unha vez aberta a correspondente plica, resultou ser da autoría de Mónica Inés Varela Gestoso.
O xurado apreciou neste poemario, de versificación áxil e luminosas imaxes, todo un mundo de elementos tenros e marabillosos, tecidos por unha persoa que denota un perfecto coñecemento da alma infantil. A súa lectura pode facilitar un primeiro contacto coa lírica e ofrecer ós mestres un valioso recurso educativo.
A entrega do premio terá lugar o mes de xaneiro en data por determinar que será comunicada oportunamente.
Esta demora débese á luctuosa circunstancia (de xeral coñecemento) pola que atravesa esta Fundación.
A Fundación Xosé Neira Vilas quera aproveitar este comunicado para agradecer todas as mostras de adhesión e condolencia recibidas nestes días.

Gres, Vila de Cruces, 18 de decembro de 2015″

Rafa Vilar gaña o Premio Arume de poesía para nenos/as con Patente de corso

“No día de onte, 28 de novembro de 2011, reuniuse na sede da Fundación Xosé Neira Vilas, o xurado designado para o fallo do VI Premio Arume de Poesía para nenos/as.
O Xurado, composto por D. Xosé Neira Vilas, D. Valentín García Gómez, D. Xoán Andrés Fernández Castro e D. Luís Reimóndez Fernández, acordou por unanimidade conceder o premio á obra presentada baixo o título Patente de corso (pequeno dicionario pirata), que unha vez aberta a plica resulta ser da autoría de D. Rafa Vilar. En opinión do xurado, Patente de corso, composición poética con piratas bos, xoguetóns e atractivos para o público infantil. Non son corsarios violentos senón máis ben inxenuos, que mesmo esquecen cargar os canóns para librar así unhas batallas nas que ninguén se magoa. Estruturada en estrofas de 2 a 4 versos octosílabos, o autor logra imprimir un ritmo rápido e un estilo lixeiro, non por iso baleiro de contido, pois hai referencias ao galego Benito Soto, aos Camiños da Vida e mesmo á Internacional por resaltar algúns exemplos. Destaca tamén o seu léxico coidado que mestura termos tradicionais con termos piratas conseguindo un ambiente literario lúdico e apacible.
Así mesmo, o xurado acordou facer dúas mencións de honra ás obras presentadas baixo os lemas:
Verdedades, da autoría de Dona Iolanda Castaño. Constitúe un canto á natureza e ás variedades botánicas feitas con cuartetas octosílabas na súa maioría nos que os pares riman en asonante. Trátase dunha composición de tipo popular para aprender poñendo en valor as grandes posibilidades que ofrece o noso medio natural.
Flores de Abruñeiros, que unha vez aberta a plica resultou ser da autoría de D. Alberto Calvín Corredoira. Destacouse dela unha estrofa corrida con verso popular, moi coidado na súa edición que contén dialectalismos e mesmo castelanismos que son aclarados con notas ao rodapé. Constitúe así un método instrutivo e didáctico que achega a tradición popular aos nenos/as.
O premio, está dotado con 1.000 € e a publicación da obra premiada. Entregarase o no mes de decembro de 2011 nun acto público na Sede da Fundación Xosé Neira Vilas, o que se confirmará con anterioridade.

Gres, Vila de Cruces, 29 de novembro de 2011″