Libro aberto, programa do mércores 8 de abril

Esta semana visita o programa Libro aberto da Televisión de Galicia o poeta, ensaísta e crítico de arte Xavier Seoane. O autor falará do seu poemario máis recente Do ventre da cóbrega, nunha entrevista gravada na Imprenta Litonor, en Santiago de Compostela.

A reportaxe semanal estará dedicada ao Premio Literario San Clemente, outorgado polos lectores máis novos. Estudantes de diferentes institutos galegos conseguiron que un autor como Haruki Murakami viaxase a España por primeira vez para recoller este galardón. Ademais, o programa inclúe unha conversa en Noia co escritor Xerardo Agrafoxo, que falará da súa última novela O violinista de Malá Strana.

Na sección de crítica literaria Xabier del Valle-Inclán falará do libro de Xosé Ramón Barreiro Fernández O carlismo galego, que agora reedita Laiovento. Despois, Luis Alonso Girgado, especializado en literatura hispanoamericana comentará a obra Purgatorio, do autor arxentino Tomás Eloy Martínez, novela editada por Alfaguara. A lectura desta semana corre a cargo de Xosé Ramón Pena, que compartirá cos espectadores un fragmento da súa obra A batalla do paraíso triste. Para rematar, unha reportaxe sobre a publicación de Cantares Gallegos nunha edición bilingüe galego-xaponés revisada e ampliada da primeria tradución que no ano 2002 fixera Takekazu Asaka, profesor de Filoloxía Románica en Toquio.

Todo isto poderemos velo o próximo mércores 8 de abril á noite (00:45) na Televisión de Galicia. Tamén poden ver o programa na na G-2 (TDT) o venres ás 15:30 horas ou a través da súa páxina web.