Vilalba, Lugo e Burela: presentacións de Dona Constanza de Castro toma a fortaleza de Meilán, de Antón Meilán

Guitiriz: presentación de Dona Constanza de Castro toma a fortaleza de Vilaxoán. Loita, resistencia e morte, de Antón Xosé Meilán García

Sigüeiro (Oroso): presentación de libro Manifesto 25N