A Coruña: actividades do 10 de agosto na Feira do Libro 2022

Guiritiz: II Festival de Poesía Guitirica, do 1 ao 3 de xullo

Guitiriz: presentación de Dona Constanza de Castro toma a fortaleza de Vilaxoán. Loita, resistencia e morte, de Antón Xosé Meilán García

Festival de Poesía Guitirica 2021