Guitiriz: III Festival de Poesía Guitirica

Premios do Certame Vilarinhas 2023 (VII edición)

“Reunidos os xurados da VII Edición do Certame Vilarinhas no 17 de maio de 2023, Días das Letras Galegas, acordan conceder os seguintes premios:

*Categoria de adultos (+ de 18 anos)
-1° Premio SUSANA GONZÁLEZ LAGO.
-2° Premio VÍCTOR ECHEVARRÍA BASTOS (Fazideias).

CATEGORIA ESCOLAR:
*No IES Díaz Castro (Guitiriz):
Categoría A (12 a15 anos)
Darío López López.
Categoría B (15 a 18anos)
Lía Santamariña Iglesias.
*No IES Basanta Silva (Vilalba):
Categoría A (12 a 15 anos)
Helena Hang Fernández Quintela.
Categoría B (15 a 18 anos)
Antía López Martínez.
A categoria do CEIP Lagostelle de Guitiriz (até 12 anos) vai fora de concurso e as Vilarinhas deste centro serán expostas na Casa Habaneira de Guitiriz no III Festival de Poesía Guitirica.

As Vilarinhas do resto de categorias serán expostas nas carolas de Guitiriz dentro das actividades do III Festival de Poesía Guitirica.
Os premios (figura da artista Viki Rivadulla) serán entregados na clausura do III Festival de Poesía Guitirica (8 e 9 de xullo) co Premio Díaz Castro de Poesía.
Máis de 200 micro-poemas Vilarinhas con imaxe na participación desta VII edición que consolidan este certame como unha referencia en Galiza na micro-poesía.”

Bases do VII Certame Vilariñas, 2023

BASES

“A Nova Poesía Guitirica NPG e Os Vilares Lareira de soños convocan o VII Concurso de micropoesías Vilariñas no que poden participar todos @s escritores/as que queiran.
A participación neste concurso é completamente de balde.
Os micropoemas presentados ao concurso serán inéditos, orixinais e non premiados nin publicados. Xs autorXs son responsables tanto deste punto como da autenticidade dos seus propios datos.
O tema será “Libre”. Cada participante podrá enviar un micropoema que debe estar escrito en GALEGO ou PORTUGUÉS en calquera das normativas, e presentarase ao concurso a través do correo electrónico dosvilares@gmail.com ou npggazeta@gmail.com en formato Word co nome do autor/a, ou pseudónimo e un telefono ou correo electrónico de contacto
Os micropoemas terán una extensión mínima de 2 versos e máxima de 3 versos sen incluir o título e cada micropoema debe levar unha imaxe (foto, debuxo, etc.) de autoría propria, autorizada ou libre de dereitos. Cada poeta poderá presentar un máximo de UN micropoema a concurso. A organización non corrixirá erros nin admitirá substitucións dos poemas enviados.
Admitiranse obras até o día 3 de maio de 2023, ás 14:00 horas
A organización do concurso reservase o dereito a eliminar aqueles micropoemas que podan ir en contra da protección da infancia, do respeto, ou induzan ou promovan actos delictivos, denigratorios ou violentos en cualquera das súas formas.
O xurado terá en conta a orixinalidade, técnicas empregadas, calidade e contenido do poema. O xurado estará composto por 3 poetas da NPG Nova Poesía Guitirica e un coordinador/a Sen voto. O fallo do xurado será inapelable e farase público a través dos distintos soportes dixitais de Os Vilares, lareira de soños, CulturaliaGZ e da NPG Nova Poesía Guitirica nas dúas semanas posteriores ao peche do concurso.
Entre os micropoemas participantes, seleccionaránse os mellores que poderán integrar unha antoloxía, e entre eles escollerase aos gañadores co premio que consistirá no trofeo Vilariña, deseño exclusivo da artista Viki Rivadulla. Farase un acto poético público cos premiados no II Festival de Poesía Guitirica.
Polo feito de participar, os premiados autorizan a NPG Nova Poesía Guitirica e á Lareira de soños a editalos nos soportes fisicos que considere oportunos.”

Este ano ampliamos a participación ao sector escolar coa participación do IES Basanta Silva de Vilalba, o IES Díaz Castro de Guitiriz e o CEIP Lagostelle de Guitiriz, cuxas bases son: