Guiritiz: II Festival de Poesía Guitirica, do 1 ao 3 de xullo

Vilalba: Xornadas rosalianas 2022

Guitiriz: presentación de Dona Constanza de Castro toma a fortaleza de Vilaxoán. Loita, resistencia e morte, de Antón Xosé Meilán García

Ourense, A Coruña e Lugo: presentacións de 21 poetas do século XXI