Acta da reunión do xurado dos Premios da X edición do Certame Literario Terras do Chamoso

Convocado o VIII Certame Literario Terras de Chamoso

Desde a Vicepresidencia da Deputación de Lugo:
“(…) A Asociación Cultural Arumes do Corgo, en colaboración coa área de Cultura da Deputación de Lugo, puxo en marcha a oitava edición do certame literario Terras de Chamoso. (…)
A temática das obras é libre, xa que como recordou Mario Outeiro “a organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores, polo que a única norma é que a obra se redacte en lingua galega”, apuntou, ao tempo que explicou que os participantes dividiranse en tres categorías. Na infantil encadraranse as creacións de nenos e nenas dos 10 aos 14 anos, na xuvenil os que teñen entre 14 e 18, mentres que na de adultos competirán todos os maiores de 18 anos. Igualmente, tamén se establecen dúas modalidades. Por unha banda está a poesía, de 30 a 60 versos, e, pola outra, o relato curto, de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo. A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.
O prazo para presentar os traballos rematará o 5 de decembro e cada participante poderá presentar varios traballos que non foran premiados noutros certames literarios. Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo. Achegarán nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Os traballos remitiranse ao seguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigas escolas do Corgo, s/n, 27163 O Corgo (Lugo), ou ao enderezo electrónico arumescorgo@gmail.com
En cada categoría establécese un primeiro e un segundo premio, tanto na modalidade de poesía como na de relato curto. Os galardóns son unhas figuriñas de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma. O xurado estará composto por membros da xunta directiva do colectivo organizador, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das letras. “Animamos a todos os amantes da literatura a participar nesta nova edición enviando os seus textos ata o 5 de decembro e a participar na cerimonia de premios que se levará a cabo o 20 de decembro no centro sociocultural do Concello do Corgo”, concluíu Mario Outeiro.
A organización destruirá no prazo dun mes despois do fallo, se os autores non o solicitan, os traballos non premiados e as súas correspondentes plicas. Igualmente, a Asociación Cultural Arumes do Corgo resérvase todos os dereitos de publicación das obras premiadas (en papel, CD ou mediante Internet). (…)”

Convocado o VII Certame Literario Terras de Chamoso

BASES DO VII CERTAME LITERARIO TERRAS DE CHAMOSO

1. Temática e idioma: A organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores. A única norma é que a obra se redacte en LINGUA GALEGA.
2. Categorías: – CATEGORÍA INFANTIL (dos 10 aos 14 anos). – CATEGORÍA XUVENIL (dos 14 aos 18 anos). – CATEGORÍA ADULTOS (maiores de 18 anos).
3. Modalidades: – POESÍA (de 30 a 60 versos). – RELATO CURTO (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo). NOTA: A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.
4. Presentación: cada participante poderá presentar varios traballos (non premiados noutros certames literarios). Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo e achegando nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Remitiránse ao seguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigas escolas do Corgo s/n, 27.163 O Corgo (Lugo) ou ao e-mail: arumescorgo@gmail.com.
5. Prazo: o prazo de entrega rematará o día 15 de novembro de 2013.
6. Premios: para cadansúa CATEGORÍA establécense 1º e 2º premio de poesía, e tamén 1º e 2º premio de relato. Cada premio consiste nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma.
7. Xurado: estará composto por membros da Xunta Directiva da Asociación, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das letras.
8. Entrega de premios: a cerimonia de entrega de premios realizarase o sábado, día 21 de decembro de 2013 no centro sociocultural do concello do Corgo acompañada de actuacións e de varias sorpresas.
9. Non premiados: Os traballos non premiados e as súas correspondentes plicas serán destruídas no prazo dun mes despois do fallo, se os/as autores/as non o solicitan.
10. Outros: A presentación ao premio supón a conformidade coas presentes bases por parte dos/as concursantes. A Asociación Cultural Arumes resérvase todos os dereitos de publicación das obras premiadas (en papel, CD ou mediante internet).

Bases do VI Certame Literario Terras de Chamoso

BASES DO VI CERTAME LITERARIO TERRAS DE CHAMOSO

1. Temática e idioma: A organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores. A única norma é que a obra se redacte en LINGUA GALEGA.
2. Categorías:
CATEGORÍA INFANTIL (dos 10 aos 14 anos).
CATEGORÍA XUVENIL (dos 14 aos 18 anos).
CATEGORÍA ADULTOS (maiores de 18 anos).
3. Modalidades:
POESÍA (de 30 a 60 versos).
RELATO CURTO (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo).
NOTA: A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.
4. Presentación: cada participante poderá presentar varios traballos (non premiados noutros certames literarios). Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo e achegando nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Remitiranse ao seguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigas escolas do Corgo s/n, 27.163 O Corgo (Lugo).
5. Prazo: o prazo de entrega rematará o día 15 de novembro de 2012.
6. Premios: para cadansúa CATEGORÍA establécense 1º e 2º premio de poesía, e tamén 1º e 2º premio de relato. Cada premio consiste nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma.
7. Xurado: estará composto por membros da Xunta Directiva da Asociación, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das letras.
8. Entrega de premios: a cerimonia de entrega de premios realizarase o sábado, día 22 de decembro de 2012 no centro sociocultural do concello do Corgo acompañada de actuacións e de varias sorpresas.
9. Non premiados: Os traballos non premiados e as súas correspondentes plicas serán destruídas no prazo dun mes despois do fallo, se os/as autores/as non o solicitan.
10. Outros: A presentación ao premio supón a conformidade coas presentes bases por parte dos/as concursantes. A Asociación Cultural Arumes resérvase todos os dereitos de publicación das obras premiadas (en papel, CD ou mediante internet).

Convocado o V Certame Literario Terras de Chamoso

“Por quinto ano consecutivo a Asociación Cultural Arumes do Corgo, coa colaboración da Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, quere premiar a todos os autores que expresen no papel os seus sentimentos empregando como ferramenta a lingua do país. Unha iniciativa pioneira no Corgo e nos concellos da contorna que debido á alta participación, á calidade dos traballos e á valía do xurado estase a converter nun certame literario recoñecido a nivel galego. As bases do certame son as seguintes:

1. Temática e idioma: A organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores. A única norma é que a obra se redacte en LINGUA GALEGA.
2. Categorías:
– CATEGORÍA INFANTIL (dos 10 aos 14 anos).
– CATEGORÍA XUVENIL (dos 14 aos 18 anos).
– CATEGORÍA ADULTOS (maiores de 18 anos).
3. Modalidades:
– POESÍA (de 30 a 60 versos).
– RELATO CURTO (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo).
NOTA: A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.
4. Presentación: cada participante poderá presentar varios traballos (non premiados noutros certames literarios). Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo e achegando nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Remitiránse ao seguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigas escolas do Corgo s/n, 27.163 O Corgo (Lugo).
5. Prazo: o prazo de entrega rematará o día 23 de novembro de 2011.
6. Premios: para cadansúa CATEGORÍA establécense 1º e 2º premio de poesía, e tamén 1º e 2º premio de relato. Cada premio consiste nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma.
7. Xurado: estará composto por membros da Xunta Directiva da Asociación, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das letras.
8. Entrega de premios: a cerimonia de entrega de premios realizarase o sábado, día 17 de decembro de 2011, no centro sociocultural do concello do Corgo acompañada de actuacións e de varias sorpresas.
9. Non premiados: Os traballos non premiados e as súas correspondentes plicas serán destruídas no prazo dun mes despois do fallo, se os/as autores/as non o solicitan.
10. Outros: A presentación ao premio supón a conformidade coas presentes bases por parte dos/as concursantes. A Asociación Cultural Arumes resérvase todos os dereitos de publicación das obras premiadas (en papel, CD ou mediante internet).

Para calquera dúbida relacionada co certame literario chamar ao número de teléfono: 626739390.

Fallados os premios do certame literario Terras de Chamoso

A Asociación Cultural Arumes do Corgo entregou este sábado 17 de decembro os premios aos gañadores do IV Certame Literario Terras do Chamoso nun acto celebrado no Centro Sociocultural do Corgo. Deixamos aquí un extracto da acta da reunión do xurado, que se pode consultar completa neste enlace:
“Sendo as 19:00 h do día 14 de decembro de 2010, na localidade do Corgo, reúnense os membros do xurado para fallaren os premios da IV edición do Certame Literario “Terras de Chamoso”, convocado pola Asociación Cultural Arumes do Corgo, do que forman parte: D. Xurxo Xosé Rodríguez Lozano, D. Xosé Manuel Castro Castedo, D. Xabier P. Docampo, D. Isidro Novo e Dna. Pilar García Negro, exercendo de secretario do xurado, sen voto, o secretario da A.C. Arumes, D. Mario Outeiro Iglesias.
Logo das deliberacións pertinentes e das votacións oportunas, os membros do xurado conclúen declarar premiados na IV edición do Certame Literario “Terras de Chamoso” como segue:
CATEGORÍA: INFANTIL
Modalidade: poesía
1º premio: Ana Celeiro Sal, de Espasande (Castroverde), pola obra O outono.
2º premio: María López Pérez, de Cela (O Corgo), pola obra Á beira do Neira.
1º accésit: Ángela Rincón Rodríguez, de Sarria, pola obra A lúa.
Modalidade: relato
1º premio: Judit Lourido Villa, de Nadela (Lugo), pola obra Lobezno e a lúa.
2º premio: Silvia López López, de Mirandela (Castroverde), pola obra Cousas da vida, xa sabes….
1º accésit: Andrea Varela Díaz, de Barredo (Castroverde), pola obra O trasno do Monte Patuco.”
2º accésit: Rubén Manuel Torrón Vázquez, de Manán San Cosme (O Corgo), pola obra A fábula de Wall Street.
CATEGORÍA: XUVENIL
Modalidade: poesía
1º premio: Elisabet Rey González, de Noia, pola obra O que eramos e agora xa non somos.
2º premio: Cristina Pernas Pereiro, de Paradela (O Corgo), pola obra O Corgo.
Modalidade: relato
1º premio: Sandra López López, da Veiga de Anzós (Láncara), pola obra Carta a unha amiga maltratada.
2º premio: Antía Tacón García, de Lugo, pola obra A viaxe de Karima.
CATEGORÍA: ADULTOS
Modalidade: poesía
1º premio: Xosé Otero Canto, de Lugo, pola obra Chuchas acaroadas das vagas.
2º premio: Natalia Alonso Ramos, de Vilaronte (Foz), pola obra A equilibrista e o circo.
Modalidade: relato
1º premio: Pedro Naveira Pedreira, da Coruña, pola obra Unha viaxe desacougante.
2º premio: Xosé Luís Vázquez Somoza, de Zolle (Guntín), pola obra Conta xusta.”