Acta da reunión do xurado dos Premios da X edición do Certame Literario Terras do Chamoso

Convocado o VIII Certame Literario Terras de Chamoso

Desde a Vicepresidencia da Deputación de Lugo:
“(…) A Asociación Cultural Arumes do Corgo, en colaboración coa área de Cultura da Deputación de Lugo, puxo en marcha a oitava edición do certame literario Terras de Chamoso. (…)
A temática das obras é libre, xa que como recordou Mario Outeiro “a organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores, polo que a única norma é que a obra se redacte en lingua galega”, apuntou, ao tempo que explicou que os participantes dividiranse en tres categorías. Na infantil encadraranse as creacións de nenos e nenas dos 10 aos 14 anos, na xuvenil os que teñen entre 14 e 18, mentres que na de adultos competirán todos os maiores de 18 anos. Igualmente, tamén se establecen dúas modalidades. Por unha banda está a poesía, de 30 a 60 versos, e, pola outra, o relato curto, de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo. A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.
O prazo para presentar os traballos rematará o 5 de decembro e cada participante poderá presentar varios traballos que non foran premiados noutros certames literarios. Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo. Achegarán nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Os traballos remitiranse ao seguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigas escolas do Corgo, s/n, 27163 O Corgo (Lugo), ou ao enderezo electrónico arumescorgo@gmail.com
En cada categoría establécese un primeiro e un segundo premio, tanto na modalidade de poesía como na de relato curto. Os galardóns son unhas figuriñas de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma. O xurado estará composto por membros da xunta directiva do colectivo organizador, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das letras. “Animamos a todos os amantes da literatura a participar nesta nova edición enviando os seus textos ata o 5 de decembro e a participar na cerimonia de premios que se levará a cabo o 20 de decembro no centro sociocultural do Concello do Corgo”, concluíu Mario Outeiro.
A organización destruirá no prazo dun mes despois do fallo, se os autores non o solicitan, os traballos non premiados e as súas correspondentes plicas. Igualmente, a Asociación Cultural Arumes do Corgo resérvase todos os dereitos de publicación das obras premiadas (en papel, CD ou mediante Internet). (…)”

Convocado o VII Certame Literario Terras de Chamoso

BASES DO VII CERTAME LITERARIO TERRAS DE CHAMOSO

1. Temática e idioma: A organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores. A única norma é que a obra se redacte en LINGUA GALEGA.
2. Categorías: – CATEGORÍA INFANTIL (dos 10 aos 14 anos). – CATEGORÍA XUVENIL (dos 14 aos 18 anos). – CATEGORÍA ADULTOS (maiores de 18 anos).
3. Modalidades: – POESÍA (de 30 a 60 versos). – RELATO CURTO (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo). NOTA: A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.
4. Presentación: cada participante poderá presentar varios traballos (non premiados noutros certames literarios). Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo e achegando nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Remitiránse ao seguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigas escolas do Corgo s/n, 27.163 O Corgo (Lugo) ou ao e-mail: arumescorgo@gmail.com.
5. Prazo: o prazo de entrega rematará o día 15 de novembro de 2013.
6. Premios: para cadansúa CATEGORÍA establécense 1º e 2º premio de poesía, e tamén 1º e 2º premio de relato. Cada premio consiste nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma.
7. Xurado: estará composto por membros da Xunta Directiva da Asociación, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das letras.
8. Entrega de premios: a cerimonia de entrega de premios realizarase o sábado, día 21 de decembro de 2013 no centro sociocultural do concello do Corgo acompañada de actuacións e de varias sorpresas.
9. Non premiados: Os traballos non premiados e as súas correspondentes plicas serán destruídas no prazo dun mes despois do fallo, se os/as autores/as non o solicitan.
10. Outros: A presentación ao premio supón a conformidade coas presentes bases por parte dos/as concursantes. A Asociación Cultural Arumes resérvase todos os dereitos de publicación das obras premiadas (en papel, CD ou mediante internet).

Bases do VI Certame Literario Terras de Chamoso

BASES DO VI CERTAME LITERARIO TERRAS DE CHAMOSO

1. Temática e idioma: A organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores. A única norma é que a obra se redacte en LINGUA GALEGA.
2. Categorías:
CATEGORÍA INFANTIL (dos 10 aos 14 anos).
CATEGORÍA XUVENIL (dos 14 aos 18 anos).
CATEGORÍA ADULTOS (maiores de 18 anos).
3. Modalidades:
POESÍA (de 30 a 60 versos).
RELATO CURTO (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo).
NOTA: A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.
4. Presentación: cada participante poderá presentar varios traballos (non premiados noutros certames literarios). Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo e achegando nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Remitiranse ao seguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigas escolas do Corgo s/n, 27.163 O Corgo (Lugo).
5. Prazo: o prazo de entrega rematará o día 15 de novembro de 2012.
6. Premios: para cadansúa CATEGORÍA establécense 1º e 2º premio de poesía, e tamén 1º e 2º premio de relato. Cada premio consiste nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma.
7. Xurado: estará composto por membros da Xunta Directiva da Asociación, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das letras.
8. Entrega de premios: a cerimonia de entrega de premios realizarase o sábado, día 22 de decembro de 2012 no centro sociocultural do concello do Corgo acompañada de actuacións e de varias sorpresas.
9. Non premiados: Os traballos non premiados e as súas correspondentes plicas serán destruídas no prazo dun mes despois do fallo, se os/as autores/as non o solicitan.
10. Outros: A presentación ao premio supón a conformidade coas presentes bases por parte dos/as concursantes. A Asociación Cultural Arumes resérvase todos os dereitos de publicación das obras premiadas (en papel, CD ou mediante internet).