Acta da reunión do xurado do XV Certame Literario Terras de Chamoso

Desde a Asociación Cultural Arumes do Corgo:
“Sendo as 19:30 h do día 13 de decembro de 2021, na localidade do Corgo, reúnense os membros do xurado para fallaren os premios da XV edición do certame literario Terras de Chamoso, convocado pola Asociación Cultural Arumes do Corgo, do que forman parte:
D. Xurxo Xosé Rodríguez Lozano
D. Xosé Manuel Castro Castedo
Dna. Beatriz López Dorado
Dna. Ana Vila Portomeñe
Dna. Chelo Vázquez Castro
Exercendo de secretario do xurado, sen voto, o secretario da A. C. Arumes do Corgo, D. Mario Outeiro Iglesias.
Logo das deliberacións pertinentes e das votacións oportunas, os membros do xurado conclúen declarar premiados na XV edición do certame literario Terras de Chamoso como segue:

CATEGORÍA: INFANTIL
Modalidade: poesía
1º premio: Daniel Rielo Rodríguez, de Barredo (Castroverde), pola obra “O inverno galego”.
2º premio: Ceibe Gil Fernández-Coronado, de Outeiro (Castroverde), pola obra “A mensaxe”.
Modalidade: relato
1º premio: Abel Fernández Brea, de Valdriz (Láncara), pola obra “A Santa Compaña”.
2º premio: Noa García Valín, da Pobra de San Xiao (Láncara), pola obra “A matanza”.
Premio “A Legua Dereita”: Joel Barrio Rodríguez, de Maceda (O Corgo), pola obra “A vida rural”.

CATEGORÍA: XUVENIL
Modalidade: poesía
1º premio: deserto.
2º premio: deserto.
Modalidade: relato
1º premio: Deserto.
2º premio: Deserto.

CATEGORÍA: ADULTOS
Modalidade: poesía
1º premio: Néstor Bacelar Domínguez, de Vigo, pola obra “Arden as flores en outono”.
2º premio: Carlos Neira Suárez, da Coruña, pola obra “A gadaña de Maruxa”.
Modalidade: relato
1º premio: Moncho Iglesias Míguez, de Vigo, pola obra “O Moisés”.
2º premio: Francisco Javier Fernández Davila, de Nigrán (Pontevedra), pola obra “Rexina”.

Os membros do xurado agradecen a colaboración de Dna. Ainhoa Sancosmed López pola axuda prestada para a elección do Premio A Legua Dereita e de D. Manuel Fernández López polo seu asesoramento nas categorías infantil e xuvenil.
E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión, cando son as 21:00 h do día 13 de decembro de 2021.”

Acta da reunión do xurado dos Premios da X edición do Certame Literario Terras do Chamoso

Pontevedra: programa de actividades do Culturgal 2014

PROGRAMA-CULTURGAL-2014

Convocado o VIII Certame Literario Terras de Chamoso

Desde a Vicepresidencia da Deputación de Lugo:
“(…) A Asociación Cultural Arumes do Corgo, en colaboración coa área de Cultura da Deputación de Lugo, puxo en marcha a oitava edición do certame literario Terras de Chamoso. (…)
A temática das obras é libre, xa que como recordou Mario Outeiro “a organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores, polo que a única norma é que a obra se redacte en lingua galega”, apuntou, ao tempo que explicou que os participantes dividiranse en tres categorías. Na infantil encadraranse as creacións de nenos e nenas dos 10 aos 14 anos, na xuvenil os que teñen entre 14 e 18, mentres que na de adultos competirán todos os maiores de 18 anos. Igualmente, tamén se establecen dúas modalidades. Por unha banda está a poesía, de 30 a 60 versos, e, pola outra, o relato curto, de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo. A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.
O prazo para presentar os traballos rematará o 5 de decembro e cada participante poderá presentar varios traballos que non foran premiados noutros certames literarios. Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo. Achegarán nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto. Os traballos remitiranse ao seguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigas escolas do Corgo, s/n, 27163 O Corgo (Lugo), ou ao enderezo electrónico arumescorgo@gmail.com
En cada categoría establécese un primeiro e un segundo premio, tanto na modalidade de poesía como na de relato curto. Os galardóns son unhas figuriñas de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma. O xurado estará composto por membros da xunta directiva do colectivo organizador, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das letras. “Animamos a todos os amantes da literatura a participar nesta nova edición enviando os seus textos ata o 5 de decembro e a participar na cerimonia de premios que se levará a cabo o 20 de decembro no centro sociocultural do Concello do Corgo”, concluíu Mario Outeiro.
A organización destruirá no prazo dun mes despois do fallo, se os autores non o solicitan, os traballos non premiados e as súas correspondentes plicas. Igualmente, a Asociación Cultural Arumes do Corgo resérvase todos os dereitos de publicación das obras premiadas (en papel, CD ou mediante Internet). (…)”