A Coruña: actividades do 4 de agosto na Feira do Libro 2023

Rianxo: actividades do 22 de xullo na Feira do Libro 2023

Vilalba: actividades do 3 de xuño na Feira do Libro 2023

Lugo: actividades do 17 de maio na Feira do Libro 2023

Acta da reunión do xurado dos Premios da XVI edición do Certame Literario Terras de Chamoso

Desde a Asociación Cultural Arumes do Corgo:
“Sendo as 19:30 h do día 12 de decembro de 2022, na localidade do Corgo, reúnense os membros do xurado para fallaren os premios da XVI edición do certame literario Terras de Chamoso, convocado pola Asociación Cultural Arumes do Corgo, do que forman parte:
D. Xurxo Xosé Rodríguez Lozano
D. Xosé Manuel Castro Castedo
Dna. Beatriz Pin Díaz
Dna. Sonia Melón Parente
D. Eduardo Carreira López
Exercendo de secretario do xurado, sen voto, o secretario da A.C. Arumes do Corgo D. Mario Outeiro Iglesias.
Logo das deliberacións pertinentes e das votacións oportunas, os membros do xurado conclúen declarar premiados na XVI edición do certame literario Terras de Chamoso como segue:

CATEGORÍA: INFANTIL
Modalidade: poesía
1º premio: Paula Reija Folgueira, de Monte (Castroverde), pola obra “Sempre galego”.
2º premio: Carolina Freire Cando, de Montecubeiro (Castroverde), pola obra “Miña Terra”.
Modalidade: relato
1º premio: Carla Carracedo Fernández, de Lugo, pola obra “A matanza”.
2º premio: Juan Carlos Álvarez Díaz, de San Pedro de Río (A Fonsagrada), pola obra “Relatos do pasado”.
Premio “A Legua Dereita”: Carla Carracedo Fernández, de Lugo, pola obra “A matanza”.

CATEGORÍA: XUVENIL
Modalidade: poesía
1º premio: deserto.
2º premio: deserto.
Modalidade: relato
1º premio: Ariadna Cambeiro Pérez, de Santiago de Compostela, pola obra “Se o silencio falase”.
2º premio: Julia Amoedo Méndez, de Redondela (Pontevedra), pola obra “A simple historia do mensaxeiro”.

CATEGORÍA: ADULTOS
Modalidade: poesía
1º premio: Natalia Lema Otero, de Vimianzo (A Coruña), pola obra “Heterocromía”.
2º premio: Eva González Blanco, de Lalín (Pontevedra), pola obra “Crisálida”.
Modalidade: relato
1º premio: Xosé Farruco Graña Rama, de Ribadeo, pola obra “Eu voun navegar”.
2º premio: Agustín Lorenzo Fidalgo, de Ourense, pola obra “Unha aldea viva”.

Os membros do xurado agradecen a colaboración de Dna. Ainhoa Sancosmed López pola axuda prestada para a elección do Premio “A Legua Dereita” e de D. Manuel Fernández López e Dna. Chelo Vázquez Castro polo seu asesoramento nas categorías infantil e xuvenil.
E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión, cando son as 21:00 h do día 12 de decembro de 2022.”

Rianxo: actividades dos 23, 24 e 25 de xullo na Feira do Libro 2022