A Coruña: presentacións de Eli Ríos, Francisco A. Vidal e Uxío-Breogán Diéguez

12063388_623809494388683_1036840348208747061_n

Lara Dopazo gaña o Certame Francisco Añón de Poesía 2015 con Ovella

DesdeFrancisco Añón o Portal Galego da Língua:
“Lara Dopazo Ruibal, natural de Marim, foi a ganhadora do certame Francisco Anhom de Poesia na ediçom de 2015, dotado com 1.200 €. Segundo o júri, o poemário ganhador, Ovella, salienta polo «trabalho de precisom» da autora, numha «esturtura longa, nada fácil de trabalhar» em que também «destaca o trabalho com as imagens».
O júri também concedeu dous accesit para os poemários Ani(vers)ario, de Vicente Vázquez Vidal (Melide) e Nomearte é morrer un pouco menos, de Manuel Otero Boquete (Ames).
Na seqüência do ato de entrega dos prémios participárom, entre outras pessoas, Verónica Martínez Delgado, autora do prefácio de Doe tanto a túa ausencia, de Eli Ríos, obra ganhadora em 2014. Também foi apresentada uma coletânea dos trabalhos apresentados em 2014.”

Eli Ríos gaña o XVIII Certame Francisco Añón de poesía

Convocado o XVII Certame de poesía Francisco Añón

BASES

PRIMEIRA: Poderán participar todas as persoas interesadas, de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en Lingua Galega. Os textos presentados deberán ser inéditos.
SEGUNDA: Establécense as seguintes categorías e premios por idades, que se contabilizaran ata o oito de abril, data de remate de entrega dos traballos:
– Categoría A: Nenos/as de 6 a 7 anos. Premios:
• 1° Clasificado: vale de 90 euros en libros e publicación da obra galardoada.
• Accésit: Publicación da obra galardoada.
– Categoría B: Nenos/as de 8 a 9 anos. Premios:
• 1° Clasificado: vale de 120 euros en libros e publicación da obra galardoada.
• Accésit: Publicación da obra.
– Categoría C: Nenos e nenas de 10 a11 anos. Premios:
• 1° Clasificado: vale de 150 euros en libros, e publicación do poemario.
• Accésit: Publicación da obra seleccionada.
– Categoría D: Rapaces e rapazas de 12 a 14 anos. Premios:
• 1° Clasificado: vale de 180 euros en libros, e publicación da obra.
• Accésit: Publicación da obra seleccionada.
– Categoría E: Mozos e mozas de 15 a 17 anos. Premios:
• 1° Clasificado: cheque por valor de 450 euros e publicación da obra.
• Accésit: Publicación da obra seleccionada.
– Categoría F: Maiores de 18 anos. Premios:
• 1° Clasificado: cheque por valor de 1200 euros, e publicación da obra.
• Accésit: Publicación da obra seleccionada.
TERCEIRA: Para as categorías E e F, as obras terán unha extensión mínima de 150 versos. O importe do premio estará suxeito á lexislación fiscal vixente.
CUARTA: Os traballos presentaranse en sobre pechado, orixinal e cinco copias, figurando no seu exterior a mención XVII Certame Francisco Añón de Poesía. No seu interior achegarase un sobre pequeno, tamén
pechado, figurando no exterior o título da obra, a categoría na que participa e o lema ou pseudónimo do autor; e no interior os datos persoais (nome, idade, enderezo, teléfono de contacto, centro de estudios, título da obra e lema ou pseudónimo) e fotocopia do DNI ou CIF. Estes traballos recolleranse na Casa da Cultura. Avda. de San Campio s/n 15230 Outes (A Coruña) Tamén poden enviarse por correo ao devandito enderezo.
QUINTA: O prazo de presentación rematará o luns 8 de abril de 2013.
SEXTA: O xurado, que se dará a coñecer oportunamente, será nomeado polo Concello de Outes. O día 17 de maio de 2013, dentro dos actos conmemorativos do Día das Letras Galegas, darase a coñecer a decisión do xurado nun acto público no que ademais de facer a entrega ás persoas premiadas, celebrarase a presentación do libro “XVI Certame Francisco Añón de poesía, 2012”.
SÉTIMA: Aqueles orixinais non premiados serán devoltos nun prazo de tres meses, previa solicitude por escrito.
Transcorrido o dito prazo, os poemarios serán destruídos.
OITAVA: A decisión do xurado será inapelable. A participación no presente certame implica a aceptación das anteriores bases.