Noia: homenaxe a Maxi Olariaga

Ribeira: presentación da tradución do Código de Hammurabi e outras compilacións legais de procedencia babilónica