Compostela: Xornada técnica “Redescubrindo o patrimonio bibliográfico”, o 14 de decembro

Luz Pozo Garza doa á Biblioteca de Galicia o seu fondo

DesdeLuz Pozo Cultura Galega:
“A poeta Luz Pozo Garza formalizou a doazón do seu fondo bibliográfico e documental á Biblioteca de Galicia, albergada na Cidade da Cultura de Galicia. O legado está conformado por arredor de 5.500 volumes, esencialmente de carácter literario e obras de consulta, ademais de por unha ampla documentación epistolar entre Eduardo Moreiras e Vicente Aleixandre. Así mesmo, está composto por exemplares da propia obra da escritora, así como por recortes de prensa. Todo o conxunto de fondos que compoñen a doazón estará identificado como Biblioteca e Arquivo Luz Pozo Garza.”

Basilio Losada oficializa a cesión da súa biblioteca particular a Galicia

DesdeBasilio Losada Fervenzas Literarias:
“O profesor, escritor e investigador Basilio Losada oficializou onte a cesión da última parte da biblioteca particular ao Goberno galego. Por este compromiso, arredor de 3.000 volumes de diversos eixes temáticos e excepcional interese serán convenientemente catalogados e incorporaranse aos fondos da Biblioteca de Galicia da Cidade da Cultura.
Entre estes libros atópase unha rica colección de poesía e de literatura e crítica literaria portuguesa, multitude de obras sobre as cidades do mundo que o propio Basilio Losada visitou ao longo da súa vida, edicións singulares dos clásicos occidentais, así como un fondo de novidades en lingua galega desde 2001 ata a actualidade. Entre as pezas destacadas inclúese unha réplica en tamaño real da Carta Xeométrica de Galicia de Domingo Fontán.
No ano 2001 a Biblioteca de Galicia xa adquiriu parte dos fondos bibliográficos de Basilio Losada, que conforman unha destacada colección na que están títulos fundamentais da literatura galega, especialmente do século XX, así como as diferentes edicións dos mesmos. (…)”