Torreboredo, Souto, A Estrada: “O mar en terra” 2024

Programa completo para o sábado 4 de maio. Torreboredo 27 Souto, A Estrada.

Viveiro: actividades do 13 de agosto na Feira do Libro 2023

Xornadas polo Centenario de Manuel Murguía 1923-2023, organizadas pola Real Academia Galega