I Premio de Xornalismo Argenteuil!

“A revista argenteuil!, creada e dirixida pola colexiada Estela Pan Vázquez, do Colexio de Xornalistas, nace da necesidade de escribir para crear unha experiencia xornalística experimental.

BASES

Escritos que postulan unha transformación persoal e colectiva nun plano dixital, que permite a lectura en todo o mundo.
Así a idea é realizar unha escrita alternativa.
Os artigos que se presenten ao PREMIO DE XORNALISMO ARGENTEUIL! deben levar a marca do/a autor/a.
Terase en conta a orixinalidade das premisas, que sexan unha aproximación sui generis a París.
París, existirá ad hoc grazas a estas escrituras.
Enviarase un artigo de 5 a 10 páxinas en 12 puntos letra new courier xunto cun cv. O prazo será desde o 15 de xullo ao 15 de setembro.
O(s) artigo(s) premiado(s) serán publicados na revista na web da Asociación de Escritores e Escritoras en Língua Galega, no espazo correspondente a Ronsel Pan, en obra Colectiva.
Enderezo mail: estelapanvazquez@hotmail.com”