Compostela: presentación da tradución de Vinte poemas de amor e unha canción desesperada, de Pablo Neruda