Fisterra: presentación do Centenario do manifesto Máis alá