Ourense e Vigo: Xornadas Carlos Casares, os 7 e 9 de novembro

Ourense: Xornadas Eduardo Blanco Amor no 35º aniversario do seu pasamento

2014 12 Xornadas Blanco Amor 12014 12 Xornadas Blanco Amor 2