Xa temos os relatos gañadores da 12ª edición do Concurso de micro-relatos OZOCOgz


“Unha vez lidos a totalidade das achegas presentadas a concurso pol@s membros do xurado resultou gañador o micro-relato Revelacións, presentado co pseudónimo Totó, baixo o que se agochaba o nome de Víctor Pérez Estévez.
Resultou finalista o micro-relato Casabranca, presentado co seudónimo Carpanta, baixo o que se agochaba o nome de Óscar Manuel Guzmán Álvarez.
Parabéns ás gañadoras!!!!!

MICRO-RELATO GAÑADOR
REVELACIÓNS
Por: Víctor Pérez Estévez
Non lle contei a papa que fora á súa vella tenda. Tiña que tela pechado moito antes do ictus. Xa ninguén rodaba, nin revelaba, películas en Super-8. Precisamos vender o local. Os gastos médicos devoraron a maior parte dos nosos aforros. Aproveitei a visita para limpar un pouco. Magoa non poder entrar no almacén. Non dei coa chave. O que si atopei foi unha caixa cunha bovina que parecía estar feita con retallos doutras cintas.
Xa na casa, móntoa no vello proxector que temos no salón. Parece que papá a recoñeceu, porque púxose moi nervioso. Sería tan bonito que fóra coma a do final de Cinema Paradiso. Papá axitase na cadeira de rodas. Na pantalla aparece a imaxe dunha muller colgada polos pulsos. Un home de costas brande un gran coitelo. Papá comeza a convulsionar e eu berro, cando recoñezo, no pescozo da muller, o colgante que levo posto.

MICRO-RELATO FINALISTA
CASABRANCA
Por: Óscar Manuel Guzmán Álvarez
Lembro que soaba a música de Max Steiner cando, aínda conmocionada, decidín pausar a imaxe e chamalo a vostede. Na pantalla Rick despedíase dunha desconsolada Ilsa con aquela inesquecible frase: “Vamos, vamos… Ve con el, Ilsa”. Eu, enténdame, non quería que ela marchase.
Previamente estivera vendo Casabranca con Xurxo, acuruxada no seu peito, antes de subir collidos da man ao cuarto de matrimonio.
Cando a nosa pel quedou reducida a cinzas confeseillo: ía abandonar a Luís para quedar con el. Tamén Xurxo, coma fixera Rick, bisbou: “Veña, veña… Vai con el, Natalia”.
Doeume, e moito máis cando deu a volta para durmir.
Irada, collín a figura metálica da torre effiel que engalanaba a comoda e golpeeino na cabeza vinte veces. Logo mollei a punta da torre no seu sangue e escribín na parede: “nunca teremos Paris”.
Xurxo tiña razón, inspector. Nin el era Bogart nin eu son a Bergman.”

Bases do 12º concurso de micro-relatos OZOCOgz

“Cine e literatura, literatura e cine, dúas canles polas que fixar as ficcións soñadas polo ser humano, tanto en imaxes como no papel, tanto no papel como nas imaxes. No cine a base é o plano, e se os encadeamos concrétanse en escenas, que enfiadas derivan en secuencias, para, reunidas todas, rematar nun filme.
Na literatura o proceso parte das verbas, que artellan frases e oracións, con elas nacen os parágrafos, que xuntados provocan capítulos e, sumados, xorde a novela. Ambos narran historias, aínda que o cine opte polo movemento das imaxes coa axuda da tecnoloxía e a necesidade da luz para namorar ao espectador, mentres a literatura prefire remover as emocións do lector coas verbas lucidas nas páxinas.
Desde a noite dos tempos, o home das covas tentou de atrapar os animais que poboaban o seu entorno, pintándoos nas súas paredes e creando rituais máxicos co apoio na oralidade, e ao tempo comezou a crear os primeiros trazos da escrita para dar corpo aos sons usados para comunicarse. Centos, miles de anos de evolución, para regresar ao comezo: contar para chegar ao corazón da xente. Por iso, cine e literatura, literatura e cine, van da man cun obxectivo compartido: emocionar.
Nada mellor que comezar polos pequenos relatos como follas dunha grande póla da árbore máxica da nosa lingua.

Miguel Anxo Fernández

BASES

1. Os micro-relatos deberán estar escritos en lingua galega, podendo empregarse calquera das normativas. Deben ser orixinais, inéditos e non premiados nin presentados a ningún outro concurso ou certame literario. As autoras ou autores serán responsábeis tanto da autenticidade dos textos como dos seus propios datos.
2. A temática leva como título xenérico CINEMA.
Tecnicamente o CINEMA ven a ser unha industria e unha arte que xurdiu a finais do século XIX como resultado dos avances tecnolóxicos daquela época no campo da óptica. O CINEMA supuxo, dende os seus comezos, unha revolución imparábel que afectou fondamente aos modos, ata o momento vixentes na sociedade, de divertirse e informarse. A través das películas a xente puido traspasar fronteiras, viaxar a lugares incríbeis, incluso fóra do planeta, chorar ou rir con historias marabillosas ou mesmo aterrorizarse con monstros, crimes e pantasmas.
O CINEMA tamén é ese local onde nacen historias de amor de última fila, onde quedar coa panda os domingos para ver aquelas de máis de dezaoito, se tiñas a sorte de que o acomodador non che pedira o carné. Naquelas vellas salas coñecemos grandes historias da literatura universal, a cultura ao alcance de todos, soubemos dos Tres Mosqueteiros e do cardeal Richelie, fomos até a Idade Media con Guillermo de Baskerville en O nome da Rosa ou ao futuro con Star Trek, 2001 ou Star Wars, sen esquecernos das peripecias de Marty McFly en Regreso ao futuro.
O CINEMA son tamén os centos de persoas que esta industria move, actores, actrices, directores e directoras, técnicos de centos de oficios, músicos, guionistas, esteticistas… ata o ou a crítica literaria forman parte deste mundo. Non hai máis que ver os créditos despois da proxección dunha película calquera.
Escollemos esta temática, precisamente, pola súa amplitude, polas infinitas posibilidades que no campo literario e por tanto da imaxinación pode ofrecer. Agora é o bo facer do escritor ou da escritora quen debe dar forma e deleitarnos coa súa escrita.
Por tanto, moita sorte co xurado a todas e todos. Ánimo e BOA ESCRITA!!!
3. A autora ou autor deberá cumprir cos seguintes requisitos con carácter obrigatorio. O non cumprimento dalgún destes puntos significa a non aceptación do seu relato no concurso:
– Ter cumpridos os 16 anos ou máis
– Ter un perfil en Facebook
– Compartir o evento do concurso engadindo a etiqueta @ozocogz e os hastags #ConcursoMicro-relatosOZOCOgz e #ConcursoMicrorrelatosOZOCOgz
– Premer (de non telo feito con anterioridade) no “Gústame” da nosa páxina (FanPage): www.facebook.com/ozocogzdesenho.galego e facerte Seareiro ou Seareira.
4. A extensión máxima dos micro-relatos será de 150 palabras.
5. Admitirase só un (1) micro-relato por perfil de Facebook.
6. Os relatos poderanse facer chegar por calquera dos dous métodos seguintes:
a. A través dunha mensaxe privada na páxina do facebook (FanPage) de OZOCOgz. Nesa mensaxe figurará tamén o nome do relato xunto cun pseudónimo, que será o nome que usaremos ao publicarmos a vosa achega na páxina de facebook e máis na web www.ozocogz-atenda.com/i/micro-relatos
b. Por correo electrónico a micro-relatos@ozocogz.gal Neste caso figurará no asunto 12 CONCURSO MICRO-RELATOS OZOCOgz. Deberá indicarse o nome que se usa no perfil de facebook e, coma no caso anterior, figurará tamén o nome do relato xunto cun pseudónimo, que será o nome que usaremos ao publicarmos o texto na páxina de facebook e máis na web www.ozocogz-atenda.com/i/micro-relatos.
En ningún caso se poderá publicar directamente o micro-relato na páxina do facebook (FanPage) de OZOCOgz, no evento que se creará para o concurso nin en ningunha outra rede social, esa é unha angueira exclusiva de OZOCOgz.
Sexa cal for a maneira de facernos chegar o teu micro-relato, agradecemos que nos facilites un número de teléfono co que poder comunicarnos contigo no caso de resultares gañadora ou gañador.
7. OZOCOgz resérvase o dereito de non admitir a concurso aqueles micro-relatos que, entre outras causas, atenten contra o dereito á intimidade, honra e propia imaxe de terceiros/as, ou que conteñan connotacións racistas, sexistas e/ou discriminatorias, comentarios difamatorios ou calquera outros que atenten contra a dignidade.
8. Os/as usuarios/as de Facebook poderán facer comentarios aos micro-relatos. Estes comentarios serán moderados por OZOCOgz. Os comentarios ou lecturas, sexa cal sexa o seu número ou texto, non implicarán de ningún xeito influencia na votación final.
9. O prazo de envío dos micro-relatos vai dende o 15 de febreiro até o 30 de abril de 2024, ámbalas dúas datas incluídas. O 17 de maio, Día das nosas Letras daremos a coñecer publicamente o nome dos relatos gañadores, quedando por fixar por OZOCOgz unha data posterior para a entrega dos premios.

SELECCIÓN DO GAÑADOR OU GAÑADORA

10. O xurado está formado por Pedro Feijoo (escritor e músico), Raquel Castro (escritora e profesora), Roberto Fernández (escritor e médico) e Fernando Miranda Estévez (libreiro e activista cultural), xunto coa gañadora da pasada edición do concurso Andreia Costas Otero.
11. Haberá dous micro-relatos gañadores aos que corresponderán os seguintes premios:
Ao 1º premio e relato gañador faráselle entrega de 1 xogo de mesa VACALOURA de OZOCOgz, 1 agasallo de produtos Nela Biosense e 1 vale, obsequio do Hotel Rural Pazo de Esposende (Ribadavia – Ourense), para unha noite con almorzo para dúas persoas.
Ao 2º premio e relato finalista faráselle entrega de 1 xogo de naipes GALIZA NO TEMPO de OZOCOgz, 1 agasallo de produtos Nela Biosense e 1 lote de libros (doados polas editoriais Kalandraka e Galaxia).
12. A decisión do xurado é inapelábel e irrevogábel podendo declarar deserta a totalidade ou algún dos premios no caso de non acadar a calidade necesaria.
13. Calquera cuestión non prevista nestas bases será interpretada e resolta por OZOCOgz en calidade de organizador do concurso.
14. As autoras e autores dos micro-relatos, ao participaren no concurso, permiten a OZOCOgz a súa divulgación pública por calquera medio coñecido ou por coñecer no futuro. OZOCOgz comprométese a respectar sempre os dereitos morais de autoras e autores, nomeadamente no que respecta aos dereitos de paternidade e integridade, polo que sempre se citará a autoras e autores dos micro-relatos presentados ao concurso, e non se alterará o contido dos mesmos.
As autoras e autores, ao participaren no concurso, ceden en exclusiva a OZOCOgz, e por un período de 10 anos, os dereitos patrimoniais ou de explotación sobre as súas obras: dereito de reprodución, dereito de distribución, dereito de comunicación pública e dereito de transformación (tradución e adaptación basicamente).
Se a autora ou autor quixer publicar ou explotar economicamente a obra presentada a concurso deberá pedir autorización previa a OZOCOgz.
15. O feito de participar implica a plena aceptación destas bases ou daquelas modificacións puntuais que puidesen xurdir no transcurso do concurso.

O Carballiño, 25 de xaneiro de 2024
Eladino Cabanelas
Responsábel de OZOCOgz”

Coñécense os relatos gañadores da 11ª edición do Concurso de micro-relatos OZOCOgz

Xa temos os relatos gañadores da 11ª edición do Concurso de micro-relatos OZOCOgz.
Unha vez lidos a totalidade das achegas presentadas a concurso pol@s membros do xurado resultou gañador o micro-relato BOTINAS DE AGASALHO, presentado co seudónimo “Catro pelos”, baixo o que se agochaba o nome de Andreia Costas.
Resultou finalista o micro-relato VERDE, presentado co seudónimo “Ulex”, baixo o que se agochaba o nome de María Berini Pita da Veiga.
Parabéns ás gañadoras!!!!!

******************************************************

MICRO-RELATO GAÑADOR
BOTINAS DE AGASALHO
Por: Andreia Costas
“Acarinho os delicados peúgos de perlé branco pola derradeira. Anunciara tamén o berce, o carro de paseo e ata cueiros de linho en artigos de segunda man. Deseguida chegou a primeira notificación ao celular:
–Ola, son Ximena, temos interese na oferta do cenmilcousas.
–… (icona polgar)
–Estamos grávidas a preparar un parto primíparo
–… (icona trevo de catro follas)
Na paupérrima carencia ofrécese e véndese de todo. Disque é o dano colateral da crise sanitaria sumado ao conflito na Ucraína. Sempre usan eufemismos. De súpeto, a “nova normalidade” é vivir no gume da navalla da miseria. O desolador panorama rouba a maternidade de mil ventres a latexar por amor. Renuncio a ser nai. Mais os calcetíns de gancho, feitos a man, serán agasallo para outra criatura. Descúlpame mamá por deixarte sen neta.
Mándolle a Ximena a localización Google e a foto dos peúgos.”

****

MICRO-RELATO FINALISTA
Por: Maria Bepe
“Remexendo entre caixas de roupa vella, Antía narra as vantaxes daquela app diante da súa nai, que escoita queda xunto á porta. «Facer limpeza, uns aforriños para caprichos, loitar contra a industria téxtil, capitalista e antiecolóxica.» Discurso ben xeitoso: tecnoloxía para unha economía circular, o triunfo do erre de reempregar.
App cool, moderna, consciente. Esquecendo que nalgures rempregar nunca foi opción cool, moderna, consciente,
senón necesidade.
Nas caixas, moitas prendas eran de cor verde. A Antía sempre lle gustara. Verde eran na súa nenez as ras de peluche e o plastidecor co que pintaba paisaxes bucólicas de árbores, regatos e paxariños.
Bucólicas paisaxes nun futuro pintadas sen árbores, regatos nin paxariños,
mais con moitos eólicos.
A mais de 2000 km de distancia da casa de Antía, no Sahara occidental, reempregar sustenta existencias e de certo non gusta un verde tinguido da palabra INVASIÓN.
Na Galicia,
no Sahara,
agroman conflitos.”

Micro-relatos gañadores da 10ª edición do Concurso OZOCOgz

“Unha vez lidos a totalidade das achegas presentadas a concurso pol@s membros do xurado, formado polas escritoras e escritores Antón Riveiro Coello, Emma Pedreira, Ledicia Costas e Miguel Anxo Fernández, a gañadora da pasada edición do concurso Catarina Cortizas Leira e un/unha representante de cada unha das seguintes librarías: “Escolma” do Carballiño, “Miranda” de Bueu, “Paz” de Pontevedra e “Pedreira” de Compostela, resultou gañador o micro-relato SEGREDO, presentado co seudónimo Bob Horás, baixo o que se agochaba o nome de Lito Vila Baleato.
Por primeira vez, nos 10 anos de historia do noso concurso, temos dous finalistas por coincidiren na puntuación, o primeiro finalista (sen que isto implique orde) é o micro-relato ACONTECE NO MAR VÉSPERA DE SAN XOÁN, presentado co seudónimo Berenxena en bicicleta, baixo o que se agochaba o nome de Andreia Costas; e o micro-relato MARIDAXE PERFECTA, presentado co seudónimo Devorei, baixo o que se agochaba o nome de Nila Álvarez Pousa.
Os relatos premiados poden lerse aquí.”

Coñécense a obra gañadora e finalista da 9ª edición do Concurso de micro-relatos OZOCOgz

“Unha vez lidos, entregada a puntuación e feita a media correspondente da totalidade dos micro-relatos presentados a concurso polos/as membros do xurado e actuando como fedatario Eladino Cabanelas, en representación de OZOCOgz, resultaron gañador e finalista os seguintes relatos:
– 1º premio para o micro-relato Filmando o tempo, presentado co pseudónimo Andreia, baixo o que se agochaba o nome Catarina Cortizas Leira.
– Finalista o micro-relato Vida, presentado co pseudónimo Mar Renteiro, baixo o que se agochaba o nome de Lito Vila Baleato.
Parabéns ás gañadoras!!!!!

NOTA: Pódense ler todos micro-relatos participantes aquí: https://ozocogz-atenda.com/i/micro-relatos-1