Compostela: Palabra de muller. Lembrando a Luísa Villalta no seu quince cabodano

Mondoñedo é poesía 2016

Mondoñedo é poesia maio 2016ExpoLIBRO 2016 (Programa)