O Galeusca de Editoras demanda máis investimentos públicos para o sector e a implicación de industria e comercio

Desde a Asociación Galega de Editoras:
“Galicia acolleu o encontro Galeusca de editoras, no que participaron 25 empresas editoriais pertencentes ás asociacións de Galicia, País Vasco, Cataluña e Valencia. Estes encontros, celebrados na Fundación Seoane da Coruña durante os días 13 a 15 de xuño, consolídanse despois de 16 edicións bianuais de reunións e debates conxuntos.
Organizado pola Asociación Galega de Editoras en colaboración coa Asociación de Editores en Lingua Vasca (Euskal Editoreen Elkartea), a Associació d´Editors en Llengua Catalana e a Associació d’Editors del País Valencià, o Galeusca 2018 demanda ás respectivas administracións implementar e cumprir cos plans integrais de fomento da lectura acordados co sector. Para as editoras e os editores que formaron parte deste encontro é fundamental a discriminación positiva de investimentos estatais con respecto ás linguas do territorio Galeusca.
De igual xeito, as/os representantes editoriais presentes na cita apelan a corrixir as desigualdades de xénero que aínda existen no sector e manifestan a preocupación polos ataques cometidos á liberdade de expresión.
Na súa benvida ás editoras presentes, o presidente da AGE, Xosé Ballesteros, manifestou que “nós, editoras e editores en linguas minorizadas, non desprezamos ningunha lingua, nin dentro das fronteiras do Estado español, nin fóra del. Porque desexamos enriquecer a lingua na que falamos, pero tamén as linguas coas que convivimos, establecer pontes, superar barreiras e fronteiras”.

CONCLUSIÓNS GALEUSCA DE EDITORAS 2018
– Manifestamos a vontade de ampliar e consolidar liñas transversais de colaboración en defensa das linguas nacionais.
– Consideramos que o apoio á cultura non é unha subvención senón un investimento.
– Esiximos, como industrias editoriais, un significativo incremento de investimentos públicos para o sector do libro, coa necesaria implicación dos departamentos de Cultura, Industria e Comercio.
– Constatamos a necesidade de que os respectivos gobernos nacionais se coordinen para establecer políticas conxuntas na defensa das respectivas linguas.
– Demandamos a discriminación positiva de investimentos estatais con respecto ás linguas do territorio Galeusca, garantes da diversidade lingüística.
– Reiterámonos na necesidade da implementación e cumprimento de plans de lectura acordados co sector, con suficiente dotación económica para levalos a cabo.
– Apostamos pola internacionalización das obras dos nosos creadores como mellores embaixadores da nosa literatura.
– Destacamos o traballo e a responsabilidade das mulleres no sector editorial e apelamos a corrixir as desigualdades de xénero que aínda existen.
– Manifestamos a nosa preocupación ante os ataques cometidos por parte dos poderes do Estado contra a liberdade de expresión.

Estas conclusións seranlles trasladadas aos respectivos gobernos nacionais e estatal.”

A Coruña: Encontro Galeusca de Editoras 2018

As editoras reunidas no Galeusca en Valencia demandan plans integrais de fomento da lectura

“As RepresentacionGalegaGaleusca_FotoAGEempresas editoras galegas, vascas e catalás, reunidas os días 16 e 17 de xuño no Galeusca de Valencia, demandan plans integrais de fomento da lectura nos que estean implicados todos os axentes sociais. Para os editores que formaron parte deste encontro, a escola, as familias, as bibliotecas e o sector do libro no seu conxunto deben participar de forma activa e responsable na implantación efectiva de hábitos de lectura.
De igual xeito, os representantes editoriais presentes na cita manifestaron a súa incerteza ante o novo modelo de negocio dixital malia que apostan por profundar en novas vías que garantan a sustentabilidade do mesmo.
Antes de rematar a xuntanza, os editores acordaron que sexa Galicia a sede do encontro Galeusca 2018 na que será a súa novena edición, unha cita que será organizada pola AGE coa colaboración da Associació d’Editors del Pais Valenciá, a Euskal Editoreen Elkartea e a Associació d’Editors en Llengua Catalana.
Coa redacción das conclusións pechouse un encontro que xa se consolida logo de 20 anos de reunións e debates conxuntos.

CONCLUSIÓNS GALEUSCA DE EDITORES 2016

Os editores en lingua catalá, galega e vasca, reuníronse no Centre do Carme de Valencia os días 16 e 17 de xuño no encontro GALEUSCA de editores, organizado pola Associació d ́Editors do País Valencià, en colaboración coa Asociación de Editores en Lingua Vasca, a Asociación de Editores en Lingua Catalá e a Asociación Galega de Editoras.
Ditas asociacións de editores agrupan a máis de 200 empresas editoras, cuxa produción anual supera os doce mil cincocentos títulos entre as tres linguas, valoran moi positivamente estes encontros e acordan as seguintes conclusións:

1. Posibilitar unha maior colaboración entre as empresas editoras, compartindo experiencias e estratexias, apostando pola calidade e a biodiversidade.
2. Manifestar a incerteza ante o actual modelo de negocio da edición dixital e profundar en novas vías que aposten pola sustentabilidade do mesmo, así como polos mecanismos que dean visibilidade á edición nas linguas cooficiais.
3. Manter a nosa responsabilidade como editores de achegar á sociedade contidos de máxima calidade, sexa cal for o seu soporte.
4. Instar novamente as administracións públicas á racionalización do IVE cultural e a adoptar medidas efectivas na loita pola defensa da propiedade intelectual e a erradicación da piratería.
5. Avaliación periódica dos modelos de préstamo dixital, solicitando ás administracións públicas que os recursos se destinen á compra de contidos.
6. Solicitase as administracións públicas que os programas de fomento do libro e a lectura conten coa corresponsabilidade e participación de todos os axentes sociais: familia, escola, sector do libro, bibliotecas, etc.
7. Establecer un maior diálogo e implicación de todos os sectores da cadea de valor do libro coas administracións públicas para implantar políticas culturais efectivas que poñan en valor o libro e a lectura como principais elementos dinamizadores dos procesos culturais. Ditas políticas deben materializarse na posta en marcha de plans estratéxicos dirixidos ao fomento ao lector e deben facer un especial fincapé na lectura en lingua propia, así como o desenvolvemento e aplicación da lexislación vixente as diferentes comunidades autónomas.”

Conclusións do encontro Galeusca editores, do 13 xuño de 2014

Os editores en lingua catalana, galega e euskera reuníronse en Igeldo os dias 11, 12 e 13 de Xuño nos encontros GALEUSCA de editores, organizados pola Euskal Editoreen Elkartea, en colaboración coa Associació d’Editors en Llengua Catalana, a Associació d’Editors del Pais Valencià e á Asociación Galega de Editores. Os editores en Galeusca, que aglutinan a 185 empresas editoras, cuxa producción anual se achega aos once mil títulos nas tres linguas, chegaron durante as xornadas ás seguintes conclusións:

1. Estamos preocupados pola evolución descendente do mercado e reivindicamos a nosa aportación ao sostemento da diversidade cultural fronte ás tendencias uniformizadoras do goberno do Estado español.
2. Nese senso, reclamamos unha colaboración máis decidida das Administracións públicas. A experiencia está a demostrarnos que son posibles incrementos dos orzamentos públicos compartindo riscos co sector editorial.
3. A edición dixital require dun novo marco legal e unha concienciación social que permitan a xerazón dun modelo de negocio sostible.
4. Compartimos que os diferentes modelos de préstamo dixital que se están a pór en marcha marcha por parte das redes de bibliotecas públicas deben ser acordados co noso sector e avaliados períodicamente. Tamén consideramos que os recursos públicos deben destinarse principalmente á adquisición de contidos.
5. Consideramos que non hai cultura sen tradución. Constatamos que existe un déficit na incorporación da literatura universal ás nosas linguas. A publicación de traducións require dun apoio decidido das Administracións, co fin de poder ser editadas en condicións de igualdade competitiva.
6. O estímulo da lectura debe ser a orixe e principal esforzo dos poderes públicos, fomento que debe centrarse na creación de hábito lector a partir da escola, e no apoio ao sector editorial e libreiro.
7. É imprescindible a implicación de todos os sectores que interveñen na cadea de valor do libro, no diálogo coas Administracións públicas para conseguir políticas culturais eficientes. Constatamos e lamentamos que, nalgúns territorios, as políticas lingüísticas afectan negativamente á edición na lingua propia, e esiximos que iso sexa corrixido.

Francisco Castro, da Asociación Galega de Editores; Izaskun Arretxe, da Asociación de Editores en Lingua Catalana; e Jexuxmari Mujika, da Asociación de Editores en Lingua vasca.

Conclusións do Encontro Libro e Lectura, do Foro Galeusca de Editores

“Os membros da Asociación Galega de Editores, da Associació d´Editors en Llengua Catalana, da Euskal Editoreen Elkartea, e da Associació d´Editors del País Valenciá reunidos no Foro Galeuscat de Editores 2011, tras debater arredor das iniciativas de visibilidade do libro e do fomento da lectura en lingua galega, catalana e euskalduna acordan as seguintes conclusións:
– A) Solicitar ao Ministerio de Cultura que as axudas desa institución destinadas a apoiar a edición de libros de interese cultural e de difícil comercialización nas linguas cooficiais, estean exentas do réxime de mínimis, acolléndose á excepción cultural e ao fomento da diversidade lingüística recoñecida na normativa europea.
– B) Poñer os medios para realizar o seguimento e a implantación noutras comunidades da ferramenta Cegal en rede dos libros editados en galego, catalán e éuscaro, segundo o modelo utilizado hoxe polos libreiros e os editores de Catalunya.
– C) Solicitar ás administracións respectivas de cada gremio a extensión das axudas destinadas a fomentar o consumo dos bens culturais, especialmente o libro.
– D) Reclamar o desenvolvemento de plans de fomento da lectura no sistema educativo non universitario mediante a implantación dunha rede de bibliotecas escolares, dotadas dos recursos humanos e materiais necesarios para o seu traballo, así como o establecemento de redes destinadas a compartir experiencias e recursos.
– E) Solicitar aos poderes públicos da cada comunidade o desenvolvemento de Plans de Fomento da Lectura que integren as actividades de promoción estentes, apoiando as máis interesantes e incorporando a todos axentes do sector do libro. Estes Plans deberán incluír procesos de avaliación e contraste de resultados medibles co fin de introducir os mecanismos de mellora máis adecuados.
– F) Reclamar as administracións que non se banalicen os contidos dos libros de texto e que se programen e executen as políticas integrais de apoio e promoción das linguas propias, con atención preferente á utilización de modelos de inmersión lingüística nas etapas da educación infantil e primaria, no marco do establecido pola Carta Europea das Linguas Minorizadas.
– G) Solicitar aos poderes públicos que teñan en conta o labor desenvolvido polas institucións e entidades privadas (fundacións, asociacións de voluntariado…) no eido do libro e do fomento da lectura e que se favoreza a súa actividade nunha lei do mecenazgo.
– H) Celebrar o próximo GALEUSCA en Euskadi nun venres do mes de xuño de 2013.”

Illa de San Simón: Encontro Libro e Lectura, do Foro Galeusca de Editores

O Foro Galeusca de Editores organizan, entre o venres 8 e o domingo 10 de xullo na Illa de San Simón, en Galicia o sexto encontro deste colectivo, baixo o título Libro e Lectura, no que participan perto de 25 profesionais relacionados co ámbito do libro, abordando a temática desde a perspectiva dos diversos territorios con lingua propia. Catro paneis recollen as diversas intervencións dos editores:
Iniciativas e accións a prol da visibilidade do libro e o fomento da lectura realizadas polas institucións públicas.
Iniciativas e accións a prol da visibilidade do libro e o fomento da lectura realizadas por cada un dos gremios.
Iniciativas e accións a prol da visibilidade do libro e o fomento da lectura realizadas por empresas ou institucións alleas ao sector.
Iniciativas sociais e accións a prol do fomento da lectura.

Máis información na páxina da Asociación Galega de Editores.